Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modul Klar for havet Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modul Klar for havet Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET."— Utskrift av presentasjonen:

1 Modul Klar for havet Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET

2 Modulen omhandler • yngelutvikling av laks i ferskvann, med spesielt fokus på hvilken endringer som fisken gjennomgår ved smoltifiseringen Elevene skal lære • om laksens tidlige liv i ferskvann, og de skal også lære om hvordan denne kunnskapen kan nyttiggjøres • Matematiske beregninger Modul Klar for havet Modulen skal gjennomføres ved Sundsfjord Smolt

3 Modul Klar for havet Laksefiskbiologi Familien laksefisk  Atlantisk laks  Røye  Ørret  Stillehavslaks

4 Modul Klar for havet Atlantisk Laks Salmo salar L.

5 Modul Klar for havet Røye Salvelinus Alpinus

6 Modul Klar for havet Regnbueørret Oncorhynchus mykiss

7 Utbredelse laks Ungava Bay New York Portugal Nord Russland Modul Klar for havet

8 Utbredelse Stillehavslaks Japan Callifornia Modul Klar for havet

9 Livshistoriemønster • Anadrom fisk – Klekker og vokser opp i ferskvann og har næringsvandring til saltvann, for så å vende tilbake til ferskvann for å gyte – Fysiologiske tilpasninger for å leve i ferskvann og saltvann – Eks. laksefisk • Katadrom fisk – Vokser opp i havet og har næringsvandring i ferskvann, vandrer tilbake til sjøen for å gyte – Eks. Ål Modul Klar for havet

10 Tilpassing til sjøvann Fisk som migrerer mellom ferskvann og saltvann må gjøre tilpasninger Sjøvann inneholder salter – Består hovedsakelig av • Natrium (Na + ) • Klorid (Cl - ) Modul Klar for havet

11 • De viktigste saltene (ionene) i blodplasma hos fisk: – Natrium (Na + ) – Klorid (Cl - ) Modul Klar for havet Vann- og saltbalanse hos fisk i ferskvann og i sjøvann

12 Organer som hjelper fisken med å styre salt- og vannbalansen er: • Gjeller • Nyrer • Tarmsystemet Disse organer betegnes derfor som osmoregulerende organer. Modul Klar for havet Vann- og saltbalanse hos fisk i ferskvann og i sjøvann

13 FERSKVANN SJØVANN Modul Klar for havet

14 Vann- og saltbalansen- Normalverdier SalterFerskvannSjøvann Na + (mM)135-155145-165 Cl - (mM)115-135130-150 Modul Klar for havet

15 • Stadier i ferskvann: – Egg – Øyerogn – Plommesekk larve – Startfôrings yngel – Parr – Smolt Parr Modul Klar for havet Laksens livsstadier i oppdrett

16 • Stadier i saltvann: – Postsmolt – Slaktefisk • Fisk som går i avl: – Stamfisk Kjønnsmoden hann laks Modul Klar for havet

17 Snart klar for havet Etter en vekstfase Parr Vi kaller tidspunktet når fisken er klar for havet for “Smoltvinduet”

18 Modul Klar for havet Parr - utseende Kamuflasje går i ett omgivelsene Parrmerker dypt i huden Kort og litt butt fisk som har høy kondisjonsfaktor

19 Modul Klar for havet Smolt - utseende Endringer i smoltifiserings prosessen: Parmerkene dekket over lysreflekterende krystaller Sidene blir blanke, ryggen mørk, buken blir kvit Finnene endrer form/farge slank og sølvfarget smolt

20 Endring i kroppsform under smoltifiseringen -Fisken blir slankere -Kondisjonsfaktoren som angir forholdet mellom vekt og lengde avtar -Økt vekst i haleregionen Modul Klar for havet Kondisjonsfaktor smoltvindu

21 Modul Klar for havet Fisken blir slankere som følge av lavere fettinnhold

22 I gjellene sitter kloridceller I forkant av smoltifiseringen: Økning i antall og størrelse av kloridceller I kloridcellene: Finnes enzymer som regulerer opptak og utskillelse av salter Når fisken er smoltifisert er aktiviteten av enzymet høyest. Modul Klar for havet Fysiologiske endringer smoltvindu Fisken har utviklet sjøvannstoleranse

23 SMOLT Med andre ord har fisken • utviklet sjøvannstoleransen før den har vært i kontakt med saltvann. Modul Klar for havet Fysiologiske endringer

24 Modul Klar for havet Atferdsendringer • Parr elv territoriell, aggressiv og revirhevdende • Parr oppdrett mindre territoriell, men aggressiv ved dårlige oppdrettsbetingelser finnebiting og øyenapping Smolt oppgir å være stasjonær, orienterer seg medstrøms stimdannende

25 Modul Klar for havet SMOLTKVALITET Flere måter å vurdere dette på Det viktigste kvalitetskravet til smolten er at den har utviklet: sjøvannstoleranse

26 SMOLTKVALITET Modul Klar for havet Analysere enzymaktivitet Beregne kondisjonsfaktor Vurdere sølvfargeindeks

27 Modul Klar for havet SMOLTKVALITET SJØVANNSTESTER serie med sjøvannstester for å finne ut når fisken har oppnådd sjøvannstoleranse Mest brukt er ionereguleringstesten

28 Modul 1006 Klar for havet Fisken utsettes for en standardisert saltbelastning, for så å måle fiskens evne til å skille ut ioner (salt). utsette fisken for en belastning på 35 ‰ saltvann i 24 timer. Noen bruker 48 eller 72 timer Ionereguleringstesten Modul Klar for havet

29 Ionereguleringstesten Modul Klar for havet

30 Når lakseyngelen har oppnådd sjøvannstoleranse • vil innholdet av klorid i plasma etter sjøvannstest ligge rundt 130-150 mM • Kondisjonsfaktoren < 1,1 • Sølvfargeindeksen: 4 Modul Klar for havet


Laste ned ppt "Modul Klar for havet Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google