Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modul Klar for havet Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET - Forarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modul Klar for havet Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET - Forarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Modul Klar for havet Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET - Forarbeid

2 Modul Klar for havet Innholdsfortegnelse • Eksempler av laksefamilien • Anadrome og katadrome fisker • Osmose og diffusjon • Osmoregulering i fisk • Problemstilling

3 • Eksempler  Atlantisk laks (Salmo salar L.)  Røye (Salvelinus alpinus) Modul Klar for havet Laksefamilien (Salmonidae)  Ørret (Salmo trutta)  Ketalaks (Oncorhynchus keta)

4 Utbredelse Atlantisk laks Ungava Bay New York Portugal Nord Russland Modul Klar for havet

5 Utbredelse Stillehavslakser Japan California Modul Klar for havet

6 Livshistoriemønster • Anadrom fisk – Klekker og vokser opp i ferskvann og har næringsvandring til saltvann, for så å vende tilbake til ferskvann for å gyte – Kjenner dere noen eksempler på anadrom fisk? Modul Klar for havet for eksempel laks og sjøørret

7 Livshistoriemønster • Katadrom fisk – Vokser opp i havet og har næringsvandring i ferskvann, vandrer tilbake til havet for å gyte – Kjenner dere noen eksempler på katadrom fisk? Modul Klar for havet for eksempel ål

8 Hva er utfordringene for fisk som vandrer mellom fersk- og saltvann flere ganger i livet? - - - Modul Klar for havet

9 Utfordringer for fisken Fisk som migrerer mellom ferskvann og saltvann må gjøre tilpasninger til ulike saltforhold i vannet. Modul Klar for havet I motsetning til for eksempel mennesker kan fisken tape elle trekke inn vann avhengig av saltkonsentrasjonen i vannet. Vann kan trekke inn og ut av fisken Vann kan verken trekke inn eller ut av mennesket

10 Ulike saltkonsentrasjoner Modul Klar for havet SaltvannLaksens blodet Ferskvann Salt (NaCl) konsentrasjon 3.5 %1 % < 0.1 %

11 Diffusjon Modul Klar for havet ”Diffusjon er spreiing av eit stoff i gass eller væske frå høg til låg konsentrasjon, slik at stoffet blir jamt fordelt i det rommet som er tilgjengeleg.

12 Osmose Modul Klar for havet Passiv diffusjon av vannmolekyler gjennom ei semipermeabel membran fra høyere konsentrasjon av vann til lavere konsentrasjon av vann

13 Osmoregulering – hva er dette? • I naturen forekommer det ikke at fisken sprekker av for mye vann eller krymper av for lite vann.  fisken har en mekanisme til å forhindre dette: Modul Klar for havet = Oppretteholde et bestemt osmotisk trykk i kroppsvæskene uavhengig av saltinnholdet i vannet ved å bruke energi. Osmoregulering

14 – Salter (Ionene) deltar i en rekke viktige fysiologiske prosesser i kroppen som f.eks. Blodkretsløpet, transport over cellemembranen og fordøyelsen • Det viktigste saltet i blodet hos fisk og i havet: Natriumklorid, som består av ionene – Natrium (Na + ) – Klorid (Cl - ) Modul Klar for havet Krystall av Natriumklorid  Ionene tiltrekker hverandre og danner et krystall: Natriumklorid (koksalt) Hvorfor er salter så viktige ?

15 • Gjeller • Nyrer • Tarmsystemet Saltene blir enten tatt opp eller skilt ut aktivt. Disse organene betegnes derfor som osmoregulerende organer. Modul Klar for havet Organer som hjelper fisken med å styre osmoreguleringen:

16 FERSKVANN Fisk er mer salt enn omgivelsene og vann diffunderer inn gjennom halvgjennomtrengelig membran SJØVANN Fisk er mindre salt enn omgivelsene og vann diffunderer ut gjennom halvgjennomtrengelig membran Oppsummering I Modul Klar for havet

17 Oppsummering II Modul Klar for havet Ferskvann Saltvann H2OH2O H2OH2O NaCl

18 Modul Klar for havet Problemstillinger som behandles i modulen: •Hvilken muligheter finnes det i oppdrettsanlegg for å teste når fiskene tolererer sjøvann? •Hvordan kan mennesker påvirke laksen sine innvendige kroppsprosesser (fysiologi) i oppdrettsanlegg?


Laste ned ppt "Modul Klar for havet Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET - Forarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google