Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å leve med alvorlig eller dyp utviklingshemming

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å leve med alvorlig eller dyp utviklingshemming"— Utskrift av presentasjonen:

1 Å leve med alvorlig eller dyp utviklingshemming
ved Eva Opdalshei, Habiliteringsteamet for voksne, Nordlandssykehuset

2 Hva er utviklingshemming?
En samlebetegnelse på medfødt eller tidlig ervervet kognitiv svikt Evnen til å lære og til å klare seg i samfunnet er mer eller mindre redusert Hjernen er alltid affisert, men ser ikke alltid annerledes ut Stor forskjell mellom ulike personer, og mellom sterke og svake sider

3 Kriterier for å få diagnosen psykisk utviklingshemmet (ICD 10):
IQ under 70 målt med en anerkjent generell evnetest, ofte WISC (6-17 år) eller WAIS (voksne) Svekket adaptiv atferd Svekkelsen ble tydelig i løpet av utviklingen (før 18 års alder)

4 Adaptiv atferd Evnen til å møte utfordringene i miljøet
Evnen til å sørge for sitt eget beste Intelligens og adaptiv atferd er avhengig av de samme kognitive mekanismene Adaptiv atferd påvirkes av krav og støtte i miljøet – kan endres over tid

5 Inndeling av utviklingshemming
Lett/mild: IQ 50 – 69 Mental alder 9 til 12 år Moderat: IQ 35 – 50 Mental alder 6 til 9 år Alvorlig: IQ 20 – 35 Mental alder 3 til 6 år Dyp: IQ under 20 Mental alder under 3 år

6 Men… - De oppgitte IQ-nivåene er kun veiledende. Kategoriene er vilkårlige inndelinger av et kontinuum, og kan ikke defineres med absolutte grenser. - Bruken av begrepet ”mental alder” kan diskuteres

7 Hjernen

8 Kognitive vansker hos personer med utviklingshemming
Vansker med persepsjon hos personer med sterk grad av utviklingshemming Langsomt kognitivt tempo Vansker med læring: mye læres ikke, andre ferdigheter læres, men automatiseres ikke Vansker med å generalisere det som er lært

9 Språk Språk er et system av symboler, krever abstrakt forståelse
En vanlig setning inneholder mye informasjon, vanskelig å få med seg alt – man får med seg noe og gjetter seg til resten Personer som kan få begreper kan velge det hun finner selv om det ikke passer

10 Når en person sier ”ja” men ikke følger opp med handling…
… personen har ikke kognitiv kapasitet til å forstå hva hun samtykker til … personen fornemmer at det er lurt å si ja … personen er enig, men det er andre mekanismer enn kognitive funksjoner som styrer atferden, for eksempel kroppslig uro

11 Hukommelse Ulike former for hukommelse, som faktakunskap, personlige opplevelser, og korttids-/arbeidshukommelse Det er påvist at personer med utviklingshemming særlig har problemer med arbeidshukommelsen

12 Oppmerksomhet/fokus Sansene mottar mange inntrykk, og oppmerksomheten styrer hva vi tar inn og bearbeider En sammensatt kognitiv funksjon; vedvarende oppmerksomhet, skifte av fokus, å få med seg detaljer Kan variere over tid og i ulike sammenhenger

13 Hjelp til å styre oppmerksomheten
Perseptuelt; viktige stimuli gjøres perseptuelt mer tydelige Kroppslig; eks. stabilisere sittestilling så oppmerksomheten kan rettes utover Avleding Hjelp til å regulere aktiveringen

14 Vanskelig å vite helt hvilket kognitivt nivå en person har på grunn av…
Vansker med språk Vansker med motorikk Sansetap Energi/reguleringsvansker Helseproblemer Sviktende oppmerksomhet, skille mellom forståelse og utførelse

15 Hentet fra Jacobsen og Gjertsen (2010)
Aktivering Hentet fra Jacobsen og Gjertsen (2010)

16 Emosjoner Opprinnelig utviklet for å beskytte oss mot farer
Har fått betydning for å regulere det sosiale samspillet mellom mennesker Emosjoner er “kompass” som hjelper oss til å forstå oss selv og andre Består av en kroppslig aktivering og en tanke/fortolkning

17 Emosjon og kognisjon Emosjoner og kognisjon påvirker hverandre gjensidig I hjernen er det masse forbindelser mellom det limbiske system og korteks Ulike emosjoner krever ulik grad av kognitiv forståelse

18 Emosjonell utvikling I utgangspunktet behag/ubehag og noen få primære emosjoner I løpet av utviklingen differensieres emosjonene Dette skjer i samspill med andre, ved at vi fortolker og reagerer på emosjonelle uttrykk

19 Regulering av emosjoner
Når emosjonen, kraften i nervesystemet, møter kognisjon som skaper forståelse og retning for atferd Mange utviklingshemmede har et rikt register av følelser, men kognitive vansker gi vansker med emosjonell regulering

20 Regulering av emosjoner forts.
Når emosjonen viser seg i en mindre regulert form kan man lett bli opptatt av uttrykket, og miste det kommunikative ved emosjonen av syne Man overser emosjonene som kompass, og det blir vanskeligere for personen å bli kjent med og trygg på seg selv

21 Autisme og utviklingshemming
Kvalitativt svekket evne til sosial samhandling og kommunikasjon Begrenset og stereotypt reportoar av atferd Vansker med å se helheter og sammenhenger Vansker med å regulere atferd og emosjoner

22 Autisme og utviklingshemming forts.
Verden blir kaotisk, behovet for å ha kontroll øker Uro blir en mestringsstrategi for å skape forutsigbarhet i en kaotisk verden Samhandlingen med andre reguleres gjennom ekkotale og repeterende spørsmål, åpen samhandling blir for utrygt Nærhet og avstand på samme tid

23 ”Utfordrende atferd” Jo mer utfordrende atferd som forekommer, desto mer øker fokuset fra miljøet på utfordrende atferd Årsakene er ofte komplekse, det kreves refleksjon og innsikt for å forstå

24 Mulige årsakssammenhenger
Forklaring Atferdsvanskene er… Behandling/tiltak Psykisk lidelse Et resultat av underliggende psykisk lidelse Behandlingen rettes mot den underliggende lidelsen Nevropsykologisk funksjon et resultat av manglende evne til å uttrykke følelser Behandling rettes mot endring i affekt- og impulskontroll Psykologisk stress og krav Reaksjoner på miljøbetinget stress og krav om å utføre handlinger og oppgaver Tiltakene rettes mot å endre eller fjerne kildene til krav og stress Lært atferd Et forsøk på å skaffe seg goder og positiv oppmerksomhet Tilføre personen andre stimulerende opplevelser og goder Nevrologisk funksjon Ufrivillige reaksjoner på strukturelle eller elektrokjemiske dysfunksjoner i hjernen Effektiv behandling finnes ikke, bare lindrende og god omsorg Utviklingsmessig funksjon Uttrykk for et funksjonsnivå på et tidlig utviklingstrinn Tiltakene rettes mot omgivelsene for å øke stimuleringen og senke stressnivået


Laste ned ppt "Å leve med alvorlig eller dyp utviklingshemming"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google