Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Tjenestemannslag Presentasjon for konferanse og nettverkssamling i landsforeningen for forskningsinstitutter 20.mai 2008 2. nestleder John Leirvaag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Tjenestemannslag Presentasjon for konferanse og nettverkssamling i landsforeningen for forskningsinstitutter 20.mai 2008 2. nestleder John Leirvaag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Tjenestemannslag Presentasjon for konferanse og nettverkssamling i landsforeningen for forskningsinstitutter 20.mai 2008 2. nestleder John Leirvaag

2 Organisasjonsoppbygning Alle ansatte i samme virksomhet/sektor i samme forening Ingen profesjons- inndeling Landsomfattende foreninger Inndeling i LO: –Fagforbundet i kommunal sektor og helse –NTL i statlig sektor I konkurranse med YS, Unio og Akademikerne

3 Organisasjonsområde Arbeidstakere i staten og i virksomheter som eies av eller driver på oppdrag av staten Eksempler: –Forsvarsbygg og Statsbygg –Universiteter og høyskoler –Studentsamskipnader(studentvelferd) –Forskningsinstitutter –Avinor Organiserer alle stillingsgrupper på alle nivå i virksomhetene

4 Landsforening Sentraladministrasjonen-3.478 medl. ” NAV Trygd-3.391 ” NAV Arbeid-2.282 ” ” Skatt-3.166 ” ” Sivilt ansatte i forsvaret-2.577 ” ” H ø gskolene-1.429 ” ” Embetskontorene-1.249 ” ” Universitetet i Oslo-1.146 ” ” Studentsamskipnadene-1.074 ” ” Forskningsinstituttene- 960 ” ” Luftfarten- 987 ” ” Kringkastingen (NRK)- 885 ” ” Universitetet i Trondheim- 788 ” De største landsforeninger/foreninger: Utgjør 23.412 av NTLs betalende medlemmer på 32.261 pr.30.09.2006 Hva er NTL?

5 Hvem er vi ? NTL NAV -5.812 medlemmer NTL Sentralforvaltningen-4.674 ” NTL Skatt-3.020 ” NTL Sivilt ansatte i forsvaret-2.703 ” NTL H ø gskolene-1.441 ” NTL Universitetet i Oslo--1.111 ” NTL Luftfarten-1.093 ” NTL Studentsamskipnadene-1.065 ” NTL Forskningsinstituttene- 933 ” NTL Kringkastingen (NRK)- 875 ” NTL Universitetet i Trondheim- 797 ” Tilsvarer 23.524 av NTLs betalende medlemmer p å 32.110 pr. 31.12.2007.

6 St ø rst i staten og det fjerde st ø rste forbundet i LO 46.995 medlemmer totalt 32.110 betalende medlemmer 28.239 kvinner 18.756 menn 10.908 pensjonister 3.588 uf ø re medlemmer 389 frimedlemmer 1.126 medlemmer under 25 å r 2.401 medlemmer mellom 25 - 30 å r 800 studentmedlemmer 21 landsforeninger 29 foreninger 333 avdelinger ca. 3.000 tillitsvalgte ca. 70-80 tariffavtaler/overenskomster 19 tillitsvalgte og 17 ansatte p å forbundskontoret NTL i dag 1.januar 2008

7 Medlemsutviklingen i NTL 3

8

9 Forbundskontoret 38 medarbeidere 19 tillitsvalgte –4 i ledelsen –15 forbundssekretærer 4 stat 3 tilsettinger, oppsigelser og personalsaker 3 overenskomst 2,5 organisasjon 2 samfunns- og informasjonsavdelingen 0,5 studievirksomheten

10 Forbundskontoret Studievirksomheten 1. nestleder Administrasjonen Leder 1. nestleder 2. nestleder Hovedkasserer Kontorsjef Forbundsleder 2. nestleder Organisasjonsavdelingen Hovedkasserer Stiftelsen Aktuell/ Tjenestemannsbladet Forhandlingsavd. - Tilsettings-, oppsigelses- og personalsaker - Stat Samfunns- og Informasjonsavdelingen - Forvaltningsutvikling - Informasjon - Internasjonalt samarbeid - Inkluderende arbeidsliv Kontorsjef - Arkiv - Ekspedisjon - Kontingentavd. - Regnskapsavd. - Forværelser Forhandlingsavd. - Overenskomst Informasjonssekretær

11 Merkantilt Kontorsjef Forværelser Arkiv og ekspedisjon Kontingentavdeling Regnskapsavdeling

12 Samfunns- og informasjonsavdelingen Berit Asker Forbundssekretær Internasjonalt, høringer, statsbudsjettet. Dag Westhrin Forbundssekretær Solidaritetsarbeid, e-forvaltning. Forvaltnings- utvikling m.m. Tove Lise Granli Informasjons- sekretær kontakt overfor mediene og interninfo/innlegg, presseutspill og lignende Eva Bergan Nettansvarlig Forbundets internettsider og ekstranett (NTLs Medlemsnett). Arbeider med samfunnspolitiske spørsmål og ulike deler av forbundets informasjonsvirksomhet. Forbundssekretærene arbeider primært med krav overfor myndighetene. Dette omfatter faglig og politisk påvirkning, forvaltningsutvikling, velferdspolitikk og andre samfunnspolitiske spørsmål. Informasjonssekretæren er forbundets kontakt overfor mediene.

13 Gruppe Stat Sture Stokland Forbundssekretær Helse- og omsorgsdep., Utenrikstjenesten m.m Berit Hobber Forbundssekretær Samferdsel-, Landsbruk, Fisk m.m. Guro Vadstein Forbundssekretær Forsvar, politi, Sivilt beredskap m.m Thomas Sandvik Forbundssekretær Universiteter, høgskoler, studenter og ungdom m.m tar seg av saker som dreier seg om hovedavtalen i staten, tilpasningsavtaler, hovedtariffavtalen, særavtaler, Tjenestetvistloven, lønnssystemer, pensjonsspørsmål, ferie og fellesbestemmelsene.

14 Tilsettings-, oppsigelses- og personalsaker Kirsti Nossum Forbundssekretær Torhild Hornslien Forbundssekretær Dag Ratama Forbundssekretær behandler saker som har tilknytning til Arbeidsmiljølovens kapittel XII om "Oppsigelse og avskjed m.v." og saker som relaterer seg til bestemmelsene i Tjenestemannsloven. Ingerid Marie Utvik Forbundssekretær

15 Gruppe Overenskomst Tor Erik Granum Forbundssekretær Forskning, Luftfart, Trafikk, Hestesport og Spill Fredrik Oftebro Forbundssekretær Koordinator Kultur, undervisning og studentvelferd Unni Karlsen Forbundssekretær Arbeidstreningsbedrifter, Helse/sosial med Fosterhjem, Frivillige organisasjoner, Statlige foretak og forretningsdrift har ansvar for forhandlinger om opprettelse og revisjoner av overenskomster for NTLs medlemmer i fristilte og private virksomheter, herunder avtaler med arbeidsgiverforeningene NAVO, SSAF, HSH og NHO. Gruppen behandler også hovedavtalespørsmål innenfor de samme områdene og tvister knyttet til lov- og avtaleverket.

16 Organisasjonsavdelingen Rolf Herman Longnes Organisasjonssekretær Reidun Aamland Andersen Forbundssekretær Anita Busch Forbundssekretær Organisasjonsavdelingen har medlemsverving som en av sine hovedoppgaver. Viktigst er det å sette medlemmer og tillitsvalgte lokalt i stand til å informere potensielle medlemmer om fordelene ved å stå tilsluttet NTL. Avdelingen har også ansvaret for ungdomsarbeid, studentarbeid, likestilling og for øvrig alle generelle organisasjonspolitiske spørsmål.

17 Studievirksomheten Britt Barlie Studieansvarlig Reidun Aamland Andersen Forbundssekretær Opplæring er et fortløpende arbeid som tar sikte på å gi tillitsvalgte og medlemmer den grunnleggende opplæringen i faglig arbeid og i ulike spesialemner, slik at disse blir i stand til å ivareta medlemmenes interesser på lokalt plan. Lena Lyche Knudsen Forværelse m.m


Laste ned ppt "Norsk Tjenestemannslag Presentasjon for konferanse og nettverkssamling i landsforeningen for forskningsinstitutter 20.mai 2008 2. nestleder John Leirvaag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google