Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Tjenestemannslag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Tjenestemannslag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Tjenestemannslag
Presentasjon for konferanse og nettverkssamling i landsforeningen for forskningsinstitutter 20.mai 2008 2. nestleder John Leirvaag

2 Organisasjonsoppbygning
Alle ansatte i samme virksomhet/sektor i samme forening Ingen profesjons-inndeling Landsomfattende foreninger Inndeling i LO: Fagforbundet i kommunal sektor og helse NTL i statlig sektor I konkurranse med YS, Unio og Akademikerne

3 Organisasjonsområde Arbeidstakere i staten og i virksomheter som eies av eller driver på oppdrag av staten Eksempler: Forsvarsbygg og Statsbygg Universiteter og høyskoler Studentsamskipnader(studentvelferd) Forskningsinstitutter Avinor Organiserer alle stillingsgrupper på alle nivå i virksomhetene

4 Hva er NTL? De største landsforeninger/foreninger:
Landsforening Sentraladministrasjonen medl. ” NAV Trygd ” NAV Arbeid ” ” Skatt ” ” Sivilt ansatte i forsvaret ” ” Høgskolene ” ” Embetskontorene ” ” Universitetet i Oslo ” ” Studentsamskipnadene ” ” Forskningsinstituttene ” ” Luftfarten ” ” Kringkastingen (NRK) ” ” Universitetet i Trondheim ” Utgjør av NTLs betalende medlemmer på pr

5 Hvem er vi ? NTL NAV - 5.812 medlemmer
NTL Sentralforvaltningen ” NTL Skatt ” NTL Sivilt ansatte i forsvaret ” NTL Høgskolene ” NTL Universitetet i Oslo ” NTL Luftfarten ” NTL Studentsamskipnadene ” NTL Forskningsinstituttene ” NTL Kringkastingen (NRK) ” NTL Universitetet i Trondheim ” Tilsvarer av NTLs betalende medlemmer på pr

6 NTL i dag Størst i staten og det fjerde største forbundet i LO
1.januar 2008 Størst i staten og det fjerde største forbundet i LO medlemmer totalt betalende medlemmer kvinner menn pensjonister 3.588 uføre medlemmer 389 frimedlemmer 1.126 medlemmer under 25 år 2.401 medlemmer mellom år 800 studentmedlemmer 21 landsforeninger 29 foreninger 333 avdelinger ca tillitsvalgte ca tariffavtaler/overenskomster 19 tillitsvalgte og 17 ansatte på forbundskontoret

7 Medlemsutviklingen i NTL 3

8

9 Forbundskontoret 38 medarbeidere 19 tillitsvalgte 4 i ledelsen
15 forbundssekretærer 4 stat 3 tilsettinger, oppsigelser og personalsaker 3 overenskomst 2,5 organisasjon 2 samfunns- og informasjonsavdelingen 0,5 studievirksomheten

10 Informasjonssekretær
Forbundskontoret Administrasjonen Kontorsjef Arkiv - Ekspedisjon - Kontingentavd. - Regnskapsavd. - Forværelser Leder 1. nestleder 2. nestleder Hovedkasserer Forhandlingsavd. 1. nestleder Kontorsjef - Stat - Tilsettings-, Informasjonssekretær oppsigelses- og personalsaker 2. nestleder Forbundsleder Studievirksomheten Samfunns- og Informasjonsavdelingen - Forvaltningsutvikling - Informasjon - Internasjonalt samarbeid - Inkluderende arbeidsliv Forhandlingsavd. Hovedkasserer - Overenskomst Laget av John Leirvaag Organisasjonsavdelingen Stiftelsen Aktuell/ Tjenestemannsbladet

11 Merkantilt Kontorsjef Forværelser Arkiv og ekspedisjon
Kontingentavdeling Regnskapsavdeling

12 Samfunns- og informasjonsavdelingen
Arbeider med samfunnspolitiske spørsmål og ulike deler av forbundets informasjonsvirksomhet. Forbundssekretærene arbeider primært med krav overfor myndighetene. Dette omfatter faglig og politisk påvirkning, forvaltningsutvikling, velferdspolitikk og andre samfunnspolitiske spørsmål. Informasjonssekretæren er forbundets kontakt overfor mediene. Berit Asker Forbundssekretær Internasjonalt, høringer, statsbudsjettet. Dag Westhrin Forbundssekretær Solidaritetsarbeid, e-forvaltning. Forvaltnings-utvikling m.m. Tove Lise Granli Informasjons-sekretær kontakt overfor mediene og interninfo/innlegg, presseutspill og lignende Eva Bergan Nettansvarlig Forbundets internettsider og ekstranett (NTLs Medlemsnett).

13 Gruppe Stat tar seg av saker som dreier seg om hovedavtalen i staten, tilpasningsavtaler, hovedtariffavtalen, særavtaler, Tjenestetvistloven, lønnssystemer, pensjonsspørsmål, ferie og fellesbestemmelsene. Sture Stokland Forbundssekretær Helse- og omsorgsdep., Utenrikstjenesten m.m Berit Hobber Forbundssekretær Samferdsel-, Landsbruk, Fisk m.m. Guro Vadstein Forbundssekretær Forsvar, politi, Sivilt beredskap m.m Thomas Sandvik Forbundssekretær Universiteter, høgskoler, studenter og ungdom m.m

14 Tilsettings-, oppsigelses- og personalsaker
behandler saker som har tilknytning til Arbeidsmiljølovens kapittel XII om "Oppsigelse og avskjed m.v." og saker som relaterer seg til bestemmelsene i Tjenestemannsloven. Kirsti Nossum Forbundssekretær Torhild Hornslien Forbundssekretær Dag Ratama Forbundssekretær Ingerid Marie Utvik Forbundssekretær

15 Gruppe Overenskomst har ansvar for forhandlinger om opprettelse og revisjoner av overenskomster for NTLs medlemmer i fristilte og private virksomheter, herunder avtaler med arbeidsgiverforeningene NAVO, SSAF, HSH og NHO. Gruppen behandler også hovedavtalespørsmål innenfor de samme områdene og tvister knyttet til lov- og avtaleverket. Fredrik Oftebro Forbundssekretær Koordinator Kultur, undervisning og studentvelferd Unni Karlsen Forbundssekretær Arbeidstreningsbedrifter, Helse/sosial med Fosterhjem, Frivillige organisasjoner, Statlige foretak og forretningsdrift Tor Erik Granum Forbundssekretær Forskning, Luftfart, Trafikk, Hestesport og Spill

16 Organisasjonsavdelingen
Organisasjonsavdelingen har medlemsverving som en av sine hovedoppgaver. Viktigst er det å sette medlemmer og tillitsvalgte lokalt i stand til å informere potensielle medlemmer om fordelene ved å stå tilsluttet NTL. Avdelingen har også ansvaret for ungdomsarbeid, studentarbeid, likestilling og for øvrig alle generelle organisasjonspolitiske spørsmål. Rolf Herman Longnes Organisasjonssekretær Reidun Aamland Andersen Forbundssekretær Anita Busch Forbundssekretær

17 Studievirksomheten Opplæring er et fortløpende arbeid som tar sikte på å gi tillitsvalgte og medlemmer den grunnleggende opplæringen i faglig arbeid og i ulike spesialemner, slik at disse blir i stand til å ivareta medlemmenes interesser på lokalt plan. Britt Barlie Studieansvarlig Reidun Aamland Andersen Forbundssekretær Lena Lyche Knudsen Forværelse m.m


Laste ned ppt "Norsk Tjenestemannslag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google