Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verving Fagforbundet Buskerud Synlig, nær og stolt! 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verving Fagforbundet Buskerud Synlig, nær og stolt! 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verving Fagforbundet Buskerud Synlig, nær og stolt! 1

2 Medlemsutvikling totalt i Fagforbundet 2

3 Yrkesaktive 3

4 Innmeldinger t.o.m. Des 2013 4

5 Utmeldinger 5

6 Netto økning 2013 6

7 Innmeldinger 7

8 Utmeldinger/Innmeldinger 8

9 Hvorfor verve? Ikke kun for å stadig øke antall medlemmer, men: For å opprettholde styrken til en stor organisasjon og samfunnsaktør "Fagforbundet skal søke å oppnå størst mulig grad av politisk innflytelse,og gjennomslag for de sakene som medlemmene gjennom landsmøtet har vedtatt at forbundet skal arbeide med" (Strategiplan 2013 For å opprettholde styrken i våre organisasjonsområder 9

10 "En vervende organisasjon" At Fagforbundet skal være en vervende organisasjon har to sider. Vi må være: En organisasjon som har systematikk i verve- og medlemsoppfølgingsarbeidet og en organisasjon som er attraktiv å melde seg inn i. 10

11 11

12 Strategiplan 2013 Verving er en av tre hovedprioriteringer: Sørge for at organisasjonen til enhver tid har verving som et høyt prioritert arbeidsområde. Gjennomføre offensive verveframstøt mot utvalgte yrkesgrupper og organisasjonsområder med lav organisasjonsgrad (…) Verve flere med minoritetsetnisk bakgrunn. Videreføre arbeidet med verving av arbeidstakere med høgskole-/universitetsutdanning. Øke rekrutteringen av unge medlemmer til forbundet 12

13 Verving i det daglige Viktig å få verving inn som en naturlig aktivitet – også i seksjons- og ungdomsarbeidet Del de gode historiene med hverandre 13

14 Yrkesfaglige kurs 14

15 Grunner for at folk ble medlem i Fagforbundet Hvorfor medlem? 87 prosent synes det er prinsipielt viktig å være medlem.

16 Hvor viktig er det å være medlem ? Hvorfor medlem?

17 Fornøyde eller misfornøyde medlemmer Hvorfor medlem? 77 % er meget eller ganske fornøyd. Medlemmer født i annet land er mer misfornøyd (12 %)

18 Aktuelt å melde seg ut? Hvorfor medlem? 11 % vurderer å melde seg ut. Borgerlige, ferske medlemmer, med- lemmer i vikariat medlemmer med høyere utdanning, mest utsatt.

19 Vurdering av verdien av medlemsfordelene Hvorfor medlem? Trygghet viktigst!

20 Viktighet av at Fagforbundet jobber med ulike saker Fagforbundet og politisk arbeid Fattigdom, et politisk tema på 2. plass!

21 Tilfredshet med hvordan Fagforbundet jobber Fagforbundet og politisk arbeid Det er viktig, men de er usikre på hvordan forbundet jobber med sakene. Hel stilling og pen-sjon, viktigst

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Organisasjonsgrader 26 AnsatteMedlemmerOrg.gradpotensial Private barnehager 40 961 8 62621 % 32 335 Kommunale barnehager 47 539 19 98242 % 27 557 KA 5 615 1 23622 % 4 379 KS* 312 294 157 78851 % 154 506 Spekter Helse** 83 700 21 64426 % 62 056 **Antal medlemmer på Spekter 100 sammenlikna med antall ansatte innen Spekter Helse der vi har medlemmer *Ansatte innen KS uten kap.4C (undervisningspersonell) og uten Oslo

27 Organisasjonsgrader Buskerud 27 Private barnehager: 21 % Kommunale barnehager 43 % KA 26 % KS 52 %

28 Organisasjonsgrad private barnehager 28

29 Organisasjonsgrad kommunale barnehager 29

30 Organisasjonsgrader KA 30

31 Organisasjonsgrader KS 31

32 Medlemsutvikling Buskerud 2013 2/1 - 20132/1 - 2014Diff. Medl. totalt1695417087+ 133 Medl. aktive1086310816- 47 Studenter181170-11 Elever306275-31 SHS54425456+ 14 SKA10811067-14 SKKO24122402-10 SST19301891- 39 32

33 Medlemstall pr 1.10.2013 33

34 GOD TUR! 34


Laste ned ppt "Verving Fagforbundet Buskerud Synlig, nær og stolt! 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google