Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verving Fagforbundet Buskerud

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verving Fagforbundet Buskerud"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verving Fagforbundet Buskerud
Synlig, nær og stolt!

2 Medlemsutvikling totalt i Fagforbundet
Man ser på denne grafen at det har vært en jevn økning av medlemsmassen frem til mai Etter det kommer det et fall. Dette skyldes at det er færre innmeldinger og flere utmeldinger i år, sammenlignet med tidligere år.

3 Yrkesaktive Det merkes at Fagforbundet begynner å bli et aldrende forbund. Antallet yrkesaktive går ned. Dette er et faresignal en må ta på alvor. Vi må i større grad enn før fokusere på arbeidsplassbesøk og tørre å spørre uorganiserte om de ønsker å bli medlem i verdens beste forbund Vi må inkludere ungdommen i alt arbeid med rekruttering og vi må aktivt bruke seksjonene for å få på plass det yrkesfaglige.

4 Innmeldinger t.o.m. Des 2013 Vi må helt tilbake til 2006 for å finne lavere innmeldingstall enn 2013

5 Utmeldinger Det er merkbart flere utmeldinger i 2013 enn både 2011 og 2012

6 Netto økning 2013 Som tidligere lysbilder viser, ser man også i denne tabellen at netto økning inn til Fagforbundet er merkbart mindre enn tidligere år. Dette fører på sikt til mindre makt i beslutningsorganer, mindre makt i forhandlingssituasjoner etc. Ser man tilbake til 2008 er nettotallet 4 ganger så stort i 2008 som i 2013. Hva var det vi gjorde i 2008, som gjorde at vi fikk dette resultatet? Mer systematisk arbeid med verving Vervekurset Verveansvarlige, startet med telefonmøter og jevnlig kontakt mellom fagforeninger og fylkeskrets og mellom fylkeskrets og nasjonalt Hva annet?

7 Innmeldinger Den røde er 2013 grafen.

8 Utmeldinger/Innmeldinger
Den lilla er 2013 grafen

9 Hvorfor verve? Ikke kun for å stadig øke antall medlemmer, men:
For å opprettholde styrken til en stor organisasjon og samfunnsaktør "Fagforbundet skal søke å oppnå størst mulig grad av politisk innflytelse ,og gjennomslag for de sakene som medlemmene gjennom landsmøtet har vedtatt at forbundet skal arbeide med" (Strategiplan 2013 For å opprettholde styrken i våre organisasjonsområder Hvorfor ønsker vi egentlig å verve medlemmer til Fagforbundet? I tillegg til å fokusere på hvordan vi gjennomfører det, er det viktig å tenke gjennom hvorfor det er så viktig å verve. Og det er... Nr 1: Dette betyr kontinuerlig verving. Arbeids- og organisasjonsprinsipp (et av tre) i Strategiplanen Nr 2: Når organisasjonsområdet øker, må spesiell verveinnsats settes inn. Først til forhandlingsbordet osv.

10 "En vervende organisasjon"
At Fagforbundet skal være en vervende organisasjon har to sider. Vi må være: En organisasjon som har systematikk i verve- og medlemsoppfølgingsarbeidet og en organisasjon som er attraktiv å melde seg inn i. Hva betyr systematikk i verve- og medlemsoppfølgingsarbeidet for dere? Systematikk i vervearbeidet: ansvarlige på alle nivåer. Nestledere, høyt på agendaen. Alle tillitsvalgte har også ansvar. Topp prioritet i forbundet, jmf siste års strategiplaner. Ekstra press på verving og medlemsoppfølging i tiden fremover, jf politiske signaler

11 Styringsdokumentene til Fagforbundet – verving er et prioritert område.
Ungdom i Fagforbundet verver bra. Men har fortsatt mye å gå på. Vervepotensialet er veldig høyt både på videregående skoler, på høyskoler, lærlinger og unge yrkesaktive. Det er også viktig at hele fagforeningsstyret tar tak i ungdomsarbeidet og vervearbeidet. Dette for at hele styret skal ha en eierfølelse til det som blir planlagt og gjennomført.

12 Strategiplan 2013 Verving er en av tre hovedprioriteringer:
Sørge for at organisasjonen til enhver tid har verving som et høyt prioritert arbeidsområde. Gjennomføre offensive verveframstøt mot utvalgte yrkesgrupper og organisasjonsområder med lav organisasjonsgrad (…) Verve flere med minoritetsetnisk bakgrunn. Videreføre arbeidet med verving av arbeidstakere med høgskole-/universitetsutdanning. Øke rekrutteringen av unge medlemmer til forbundet Vi er nødt til å holde fokuset på verving oppe for å sikre at vi beholder makta og forhandlingsretten på våre områder, samt sikrer økonomi og politisk innflytelse Strategiplanen – alle ledd skal følge opp. Fra AU og til de plasstillitsvalgte, jobbe med de samme tingene. Eierskap også i seksjonene! Nr 1: hvordan sørger vi for det? Nr 2: velg dere ut fokusområder i fagforeninga. Følger vi opp plogspissyrkene? Hva innebærer offensive verveframstøt? F.eks å lære opp tv til å gå på arbeidsplassbesøk i utvalgte områder. Nr 3 og 4: Snakker plass-TV og seksjonsledere med alle aktuelle på arbeidsplassen om verving?

13 Verving i det daglige Viktig å få verving inn som en naturlig aktivitet – også i seksjons- og ungdomsarbeidet Del de gode historiene med hverandre En sentral del av verving er å Tørre å verve – kan være så enkelt som å snakke med en nyansatt i lunsjen Få og dele gode ideer med andre Arbeidsplassbesøk en sentral del av det gode fagforeningsarbeidet – ser at de foreningene som får til dette gjør det bra Eventuelt lage summegrupper (2 og 2, 3 og 3) hvis de ikke vil prate

14 Yrkesfaglige kurs Fra medlemsundersøkelsen færrest blant de ufaglærte som har fått tilbud, flest TV og med høyere utdanning Har vi et forbedringspotensial?

15 Grunner for at folk ble medlem i Fagforbundet
Hvorfor medlem? Grunner for at folk ble medlem i Fagforbundet 87 prosent synes det er prinsipielt viktig å være medlem.

16 Hvor viktig er det å være medlem ?
Hvorfor medlem? Hvor viktig er det å være medlem ?

17 Fornøyde eller misfornøyde medlemmer
Hvorfor medlem? Fornøyde eller misfornøyde medlemmer 77 % er meget eller ganske fornøyd. Medlemmer født i annet land er mer misfornøyd (12 %)

18 Aktuelt å melde seg ut? Hvorfor medlem?
11 % vurderer å melde seg ut. Borgerlige, ferske medlemmer, med-lemmer i vikariat medlemmer med høyere utdanning, mest utsatt.

19 Vurdering av verdien av medlemsfordelene
Hvorfor medlem? Vurdering av verdien av medlemsfordelene Trygghet viktigst!

20 Viktighet av at Fagforbundet jobber med ulike saker
Fagforbundet og politisk arbeid Viktighet av at Fagforbundet jobber med ulike saker Fattigdom, et politisk tema på 2. plass!

21 Tilfredshet med hvordan Fagforbundet jobber
Fagforbundet og politisk arbeid Tilfredshet med hvordan Fagforbundet jobber Det er viktig, men de er usikre på hvordan forbundet jobber med sakene. Hel stilling og pen-sjon, viktigst

22 Vervesjekken består av ja/nei spørsmål
Vervesjekken består av ja/nei spørsmål. Svarer sturet ja på spørsmålet, må dere også si hva dere gjør og vurdere om dette er tilstrekkelig. Svarer styret nei, må dere ta spørsmålet opp som en egen sak i fagforeningsstyret og vedta konkrete tiltak på hvordan dette skal bli bedre Finner vervesjekken på Tvnett/verving

23 Tips til oppfølging av medlemmer, både nye og gamle – få registrert mobiltelefonnummer i Fane2! Utrolig viktig for kontakt (kurs, konferanser, streik, informasjon) og gjør det lettere å vedlikeholde info om medlemmet. Hvis det er en ting som skal inn i fane2, er det mobilnummeret

24 NR. 4 – kjempepotensial på gjenvinning av medlemmer, ref medlemmer ut hvert år. Her kan fagforeningene tjene masse penger på å ta en telefon til de som står i fare for å strykes eller melder seg ut

25 NR. 1 - Gode tillitsvalgte et av de beste verveargumentene – sett dem i stand til å være ambassadører for Fagforbundet!

26 Organisasjonsgrader Ansatte Medlemmer Org.grad potensial
Private barnehager 40 961 8 626 21 % 32 335 Kommunale barnehager 47 539 19 982 42 % 27 557 KA 5 615 1 236 22 % 4 379 KS* 51 % Spekter Helse** 83 700 21 644 26 % 62 056 **Antal medlemmer på Spekter 100 sammenlikna med antall ansatte innen Spekter Helse der vi har medlemmer *Ansatte innen KS uten kap.4C (undervisningspersonell) og uten Oslo Fagforbundet har medlemmer innen flere tariffområder, dette er noen av de

27 Organisasjonsgrader Buskerud
Private barnehager: 21 % Kommunale barnehager 43 % KA 26 % KS 52 %

28 Organisasjonsgrad private barnehager

29 Organisasjonsgrad kommunale barnehager

30 Organisasjonsgrader KA

31 Organisasjonsgrader KS

32 Medlemsutvikling Buskerud 2013
2/ 2/ Diff. Medl. totalt 16954 17087 + 133 Medl. aktive 10863 10816 - 47 Studenter 181 170 11 Elever 306 275 31 SHS 5442 5456 + 14 SKA 1081 1067 14 SKKO 2412 2402 10 SST 1930 1891 - 39

33 Medlemstall pr

34 GOD TUR!


Laste ned ppt "Verving Fagforbundet Buskerud"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google