Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEIEN TIL FAGBREV ER BROLAGT MED TÅLMODIGHET METTE K. HAUGEN, FAGFORBUNDET ”Vaktmesterens rolle i fremtiden” 23. – 24. nov, 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEIEN TIL FAGBREV ER BROLAGT MED TÅLMODIGHET METTE K. HAUGEN, FAGFORBUNDET ”Vaktmesterens rolle i fremtiden” 23. – 24. nov, 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 VEIEN TIL FAGBREV ER BROLAGT MED TÅLMODIGHET METTE K. HAUGEN, FAGFORBUNDET ”Vaktmesterens rolle i fremtiden” 23. – 24. nov, 2010

2 http://www.fagforbundet.no/forsida/seksjonene/sst/

3 Hvem er SST?  I FAGFORBUNDET ER DET CA. 315.000 MEDLEMMER  I SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK (SST) ER VI 60.000 MEDLEMMER, 5500 AV DISSE ER VAKTMESTERE  SST HAR DET YRKESFAGLIGE ANSVARET FOR VAKTMESTERE  VI HAR EN FAGGRUPPE SOM TAR OPP AKTUELLE YRKESFAGLIGE SPØRSMÅL OG ER SST-STYRETS EKSPERTER

4 Per 22.10.08 Kategori 6: Forslag til nye lærefag: Grunnlag for søknad Der hvor det er definert behov for et nytt fag. Et yrkesområde som skal utvikles til et nytt lærefag må tilfredsstille kravene til bredde og spesialisering på et nivå som tilsvarer andre lærefag.

5 DET VIL BLI MINDRE AV DETTE…

6 … OG MER AV DETTE

7 Vi tror et fagbrev vil: HEVE YRKETS STATUS SIKRE TILVEKST AV UNGE ARBEIDSTAKERE

8 ARBEIDET STARTET I 1992, MEN SØKNADEN GIKK IKKE GJENNOM GJELDENDE SØKNADSARBEID STARTET I 2005 VIKTIG MED SAMARBEIDS- PARTNERE FAGBREVARBEID TAR TID!

9 HVEM KAN BLI BERØRT AV ET NYTT FAG? 1.andre arbeidstakerorganisasjoner som organiserer den gjeldende yrkesgruppen 2.interesseorganisasjoner 3.arbeidsgiversiden.

10 BAK SØKNADEN STÅR : Fagforbundet Landsorganisasjonen i Norge (LO) KS HSH NHO ved Norske Rørleggerbedrifters Landsforening Den støttes av ytterlige parter : Norsk Tjenestemannslag Arbeidsmandsforbundet NHO Byggenæringens landsforening Ventilasjon og Blikkenslagerbedriftenes Landsforening OBOS Eiendomsforvaltning ISS Eiendomsforvaltning Forsvarsbygg Norsk Ventilasjon Energiteknisk forening Fagskolen Gjøvik.

11 1.En innledning som beskriver behovet for faget 2.En gjennomgang og beskrivelse av faget 3.Plassering av faget i tilbudsstrukturen - modellen 2 + 2 4. Skissering av behovsomfang 5. Muligheter for læreplasser/ praksiskandidater innen sektoren Faget skal ha helhetlig oversikt - ikke "stjele" andre håndverksyrkers plass. SØKNADEN INNEHOLDER BLANT ANNET:

12

13 FØR GODKJENNING SKAL SØKNADEN GJENNOM FLERE RUNDER: FAGLIG RÅD (FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK) SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING (SRY) UTDANNINGSDIREKTORATET OPPRETTELSE AV LÆREPLANGRUPPE

14 Jobben til Fagforbundet er ikke ferdig når fagbrevet er godkjent Vi vil jobbe for å bruke vår kunnskap i læreplanarbeidet, markedsføring og andre påvirknings- muligheter

15 Et fagbrevet kan bidra til mye Det er viktig å sikre kompetansen til yrkesgruppen Byggherrer får en større kvalitets- og kompetansegaranti på driftere av ferdige bygg Viktig å ivareta de som allerede er i faget Praksiskandidatordningen Markedsføring av byggdrifterfaget

16 TAKK FOR MEG! SPØRSMÅL??


Laste ned ppt "VEIEN TIL FAGBREV ER BROLAGT MED TÅLMODIGHET METTE K. HAUGEN, FAGFORBUNDET ”Vaktmesterens rolle i fremtiden” 23. – 24. nov, 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google