Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TANKESMIA AS Medieanalyse for Helse Midt-Norge Stjørdal 21.01.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TANKESMIA AS Medieanalyse for Helse Midt-Norge Stjørdal 21.01.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 TANKESMIA AS Medieanalyse for Helse Midt-Norge Stjørdal 21.01.2008

2 TANKESMIA AS Utvalg  Medieanalyse over en periode på 4 måneder: (2. oktober 2007 tom. 31.desember 2007) 155 medieklipp er analysert 155 medieklipp er analysert  Medieklippene er hentet fra Opoint – Helse Midt-Norges medieklipptjeneste. Det er kun nyhetsoppslag publisert på nett som er inkludert i analysen Det er kun nyhetsoppslag publisert på nett som er inkludert i analysen Utvalget av artikler som blir presentert fra de enkelte mediene på internett varierer. Utvalget av artikler som blir presentert fra de enkelte mediene på internett varierer.  Utvalget er begrenset til Medier som er allment tilgjengelige, og som enten er riksdekkende, regionalt eller lokalt tilknyttet Helse Midt-Norge RHFs ansvarsområde Medier som er allment tilgjengelige, og som enten er riksdekkende, regionalt eller lokalt tilknyttet Helse Midt-Norge RHFs ansvarsområde Fagtidsskrifter er ikke inkludert Fagtidsskrifter er ikke inkludert

3 TANKESMIA AS Bakgrunnsmateriell I analysen er det noen saker som dominerer 49 av oppslagene omhandler ambulansesaken. I tillegg er det flere saker med fokus på nytt sykehus i Molde og budsjettbehandlingen i Helse Midt-Norge RHF.

4 TANKESMIA AS Hvilke medier? I Møre og Romsdal er det et betydelig sterkere fokus i lokalavisene på Helse Midt-Norge (2006: 35%), og i Sør-Trøndelag betydelig mindre enn tilsvarende analyse i 2006 (26%). Nord-Trøndelag forholdsvis stabil (16%). Nasjonale mediedekning er økt fra 1% til 6 %. Adressa halverer sin dekning, mens NRK M&R øker fra 3%. N=155

5 TANKESMIA AS Type medieoppslag I forhold til tilsvarende måling i 2006 er den største endringen at kategorien Leder/Kommentar går ned fra 10%.

6 TANKESMIA AS Medisinsk tema Artikler knyttet til psykisk helsevern var fraværende i 2006, mot hele 18% i 2004. Kreft er på samme nivå, akutt behandling går ned fra 18%. BUP går ned fra 18%, mens livsstilssykdommer er en ny gruppe som utgjør 22 %. N=32

7 TANKESMIA AS Hvem profilerer HMN og HF i media? N=154

8 TANKESMIA AS Hvem profilerer?  I forhold til analyse 2006/2004 er ledelsen profilert slik: Adm.dir 7% (8%/2%) Styreleder 15% (15%/0%) Medisinsk dir. 3% (6%/5%)  Ved helseforetakene er direktørene mindre profilert 5% (2006: 14%).  Øvrige ansatte ved RHF øker fra 3% til 8%. Ambulansesaken er årsak til dette.  Andre ansatte HF har redusert sine oppslag fra 31% i 2004 til 14% i 2006 og økt til 23% i 2007 (Andre ansatte og tillitsvalgte).  Tillitsvalgte står for 18% av oppslagene  Politikerne utgjør 10% av gruppen, en nedgang fra 31%

9 TANKESMIA AS Hvem tar tilsynelatende initiativet til medieoppslaget? N=155 HMN RHF er aktiv i 32% av sakene (27% i 2006). Helse Sunnmøre i 5% (3%). Helse NM&R i 5% (6%), Helse NT i 4% (4%), St. Olavs HF i 0% (10%). Journalistene går ned fra 9% til 3% i 2007, og andre opp 2% til 43 %. Politikerne regionalt er aktiv i 5% av sakene, mens Stortingspolitikerne var aktiv avsender i 3% av sakene. Eier var ikke aktiv i noen saker.

10 TANKESMIA AS Hvem er tilsynelatende mottaker? N=155 Antall artikler rettet mot politikerne går ned fra 15% til 7%. Antall artikler rettet mot HMN RHF går opp fra 8% til 10%.

11 TANKESMIA AS HMN og HF i media Her har det skjedd store endringer, HMN RHF øker fra 29% til 66% av oppslagene. St. Olavs Hospital går fra 41% til 3%. De øvrige har liten endring; Helse Sunnmøre fra 5 til 7%, Helse NM&R fra 15% til 17% og Helse NT fra 10% til 7%. N=155

12 TANKESMIA AS TEMA – Målstyrt kommunikasjon? N=155

13 TANKESMIA AS Kvalitet Analysen har målt hvert oppslag i forhold til om den bygger opp under vedtatt kvalitetsstrategi, eller virker negativt inn på de mål som er vedtatt i denne strategien N=155 I 2006 / 2004 viste målingen 31% / 29% ikke kvalitet og 25% / 27% kvalitet. De store avvikene skyldes mange artikler som ikke påvirker kvaliteten. Likevel er andelen oppslag som signaliserer kvalitet redusert mye mer enn tilsvarende reduksjon av artikler som reduserer inntrykket av kvalitet.

14 TANKESMIA AS Omdømme Den positive vinklingen går ned fra 29% til 24%, negativ omtale fra 41% til 31%. Andelen nøytrale saker øker 15%.

15 TANKESMIA AS Hvordan svarer Helse Midt-Norge på negative omdømme saker. N=17 artikler Ingen tilsvar bidrar til ytterligere svekkelse av omdømmet i 2007 (17% i 2006). Liten nedgang i andelen som styrker omdømmet fra 66% til 53%.

16 TANKESMIA AS Omtale og medier I Nord-trøndersk presse er tendensen nå positiv omtale. I Møre og Romsdal er tendensen motsatt.

17 TANKESMIA AS Medier og tema Det har vært mye fokus på økonomi, spesielt gjelder dette i Møre og Romsdal.

18 TANKESMIA AS Omdømme  Analysen viser mindre avstand mellom negativ og positiv omtale enn tilsvarende måling i 2006 og 2004.  Andelen nøytrale artikler øker fra 30% til 45%.  HMN RHF sin respons bidrar til å styrke omdømmet.

19 TANKESMIA AS Hvordan påvirker artiklene tilsynelatende lesernes følelse av trygghet Antall artikler som påvirker pasientenes trygghetsfølelse synker, Avstanden mellom økt og redusert trygghet øker (30% / 33%)

20 TANKESMIA AS Hvordan påvirkes ansattes motivasjon av omtalen? Andelen artikler som påvirker tryggheten synker, men forholdet mellom økt og redusert motivasjon holdes stabil.

21 TANKESMIA AS Hvordan påvirkes troverdigheten overfor eiere N=155

22 TANKESMIA AS Foretak og tema Tabellen viser i hvilke sammenhenger de ulike foretakene profileres. Vises i antall artikler.


Laste ned ppt "TANKESMIA AS Medieanalyse for Helse Midt-Norge Stjørdal 21.01.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google