Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jenter i Bil og Elektro 2008-2012 - Et bedriftsutviklingsprosjekt 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jenter i Bil og Elektro 2008-2012 - Et bedriftsutviklingsprosjekt 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jenter i Bil og Elektro 2008-2012 - Et bedriftsutviklingsprosjekt 1

2 HOVEDPROSJEKT (4-årig) Hovedmålet med prosjektet er å utvikle metoder for å legge grunnlag for et opplærings- og arbeidsmiljø slik at kvinner finner disse bransjene attraktive. Slik vil bedriftene klare å beholde de kvinner som er i bransjene og kan øke andelen kvinnelige fagarbeidere i et utvalg av bedrifter i bil- og elektrobransjen. Bransjenes langsiktig mål er at kvinner skal utgjøre 20% av arbeidsstokken innen 2020. 2

3 Resultatmål Resultatmålene vil først og fremst være økt bevissthet om bedriftskultur og forbedret opplærings- og arbeidsmiljø for jenter i de deltakende bedriftene. Partene mener dette også vil føre til et bedre arbeidsmiljø for alle i bedriften. 3

4 I løpet av perioden av 2008-2012 skal deltakerbedriftene, hver for seg eller i samarbeid med andre, ha gjennomført ett eller flere forbedringsprosjekt med faglig hjelp fra prosjektet. Nettverkene skal utvikle egnede verktøy / virkemidler for å øke jenteandelen og for å beholde jenter i bil-og elektrobransjene. Dokumentere og formidle utviklingsprosesser og gode eksempler, som framkommer i prosjektperioden, på hvordan bedrifter innen bil- og elektrofag kan utvikle tiltak og bedriftskulturer som bedre ivaretar jenter som minoritet i opplærings- og arbeidssituasjonen. 4

5 Hva bør bedriftene gjøre? 5 Kartlegging Ambisjoner / mål Handlingsplan Tiltak Veileder Jente- nettverk Jente- nettverk Bedrifts- nettverk Bedrifts- nettverk Evaluering

6 Tilbakemelding fra siste jentenettverkskonferanse. Holdningskurs for ansatte, viktig å få med bas/verksmester. Lage infofilm – brukes nasjonalt i forbindelse med rekruttering. Kurs for utenlandske arbeidere i forhold til behandling av kvinnelige kolleger. Samle nye erfaringer positive og negative, for å finne ut hva som må bedres, hva som fungerer. Jobbe med holdningsendringer. Kan temaet sees som en del av HMS/IA? 6

7 Eksempler på tiltak i bedrift: Forbedre arbeidsmiljøet. Bevissthet rundt temaet ! (Basene, formenn, direktører tar ansvar for bevissthet rundt handlinger). Ta inn flere jenter, skape et miljø ”Vi tar ikke inn de beste lærlingene, vi skaper de beste lærlingene.” (Gisle Bro, YIT Porsgrunn) Garderobeforhold inn i kontrakter. (Enighet i bedriftsnettverk). Motivere jenter: Utvikling, tilbakemelding, sett på som en ressurs, gi jentene ansvar og utfordringer. 7

8 Andre tiltak: Ta inn mange jenter. Akseptere at jenter er forskjellige. Se muligheter ikke hindringer. Bedriftene må ut i skolene og bli tilgjengelige for rådgivere og elever. Gode rollemodeller tiltrekker jentene til faget. Utplassere jenter fra ungdomsskolene. Politikere og utdanningsmyndigheter må sette i gang aktive handlinger. Lage samarbeid mellom skole, bedrift, bransjeorganisasjoner og opplæringskontorer/ringer. Det må gi status å være kvinnelig fagarbeider. 8

9 9

10 10

11 Status: Rekruttering av bedrifter : Oslo Nordland Trøndelag Telemark (andre fylker ift. bil er under vurdering) Mange fylkesvise nettverksmøter for jenter avholdt. 2 nasjonal jentenettverkskonferanse Utdanning av nettverksledere 2 nasjonale bedriftskonferanser Flere fylkesvise bedriftsnettverksmøter avholdt Handlingsplaner under utarbeidelse og revurdering i flere bedrifter Delprosjekt igangsatt 11

12 Utfordringer: Tar tid fra en bedrift er rekruttert til en kommer i gang, Bilbransjen en utfordring- finanskrise og annet (FF) Handlingsplaner på plass og praktiske tiltak implementeres, men vanskeligere å ta tak i holdninger.. Få robuste jentenettverk med nettverksledere - diskutere jentenes bidrag i prosjektet. 12

13 Prosjektet inviterer til samarbeid: Se det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og foreslå tiltak i et helhetsperspektiv. Instruktørutdanning Rådgivere / Karriereveiledere Rollemodeller Samarbeid utdanningsdirektoratet/skole/næringsliv Prosjektet kan vise vei for andre mannsdominerte bransjer og kanskje også finne tiltak og verktøy som passer for kvinnedominerte bransjer. 13

14 14 www.jenteribilogelektro.no

15 15 www.girlpower.no

16 Vi har tro på at arbeidslivet kan endres og håper på mange spennende bedriftsutviklingsprosjekt for å få dette til. For å gjøre fagene mer attraktive for ungdom må kjønnsballansen forbedres. 16


Laste ned ppt "Jenter i Bil og Elektro 2008-2012 - Et bedriftsutviklingsprosjekt 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google