Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12k trainee sykepleier og ingeniør 12k-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12k trainee sykepleier og ingeniør 12k-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)"— Utskrift av presentasjonen:

1 12k trainee sykepleier og ingeniør 12k-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

2 Bakgrunn ”12k Trainee” er et tidsriktig tiltak for å styrke –rekruttering av sykepleiere og ingeniører til kommunene –forbedre kommunenes omdømme

3 Prosjektgruppe Torill Lønningdal, daglig leder 12k (prosjektleder) Bjørn Eirik Bergland, personalsjef Sandefjord Arne Johnsen, byingeniør Tønsberg Ingfrid Svendsen, kommunalteknikk Larvik Birgitte Holmene, leder 12k PLO-nettverk Lisbeth Rudlang, fylkesleder Norsk sykepleierforbund, avd. Vestfold Kirsten Eika Amsrud, studieleder bachelor sykepleie, HVE

4 Hva gjør en trainee? deltar i daglig virksomhet, og har egne arbeidsoppgaver i prosjekter og utviklingsarbeid har arbeidsperioder i ulike kommuner / virksomheter har faglig veileder i hver kommune har en mentor gjennom hele programmet deltar i møter på ulike nivå, både administrativt og politisk er kulturbærer og fremmer beste praksis på tvers av kommuner / virksomheter evaluerer arbeidsperioden, foreslår forbedringer i virksomheten deltar i markedsføringen av traineeordningen deltar i fagsamlinger og studietur

5 Behov i 12k

6 Utdanningskapasitet Sykepleiere: Høgskolen i Vestfold: ca 100 pr år Undersøkelse viser at kun ca 1 av 10 ønsker å jobbe i kommunene Ingeniører: 16 siv.ing / master utdannes pr år i Norge Ca 15 med VA-kompetanse på bachelor til kommunene pr år

7 Kostnader Kr 350 000 pr år Eksempel 1 12 kommuner / virksomheter deltar. I gjennomsnitt må hver kommune ha 3 praksisperioder, dvs en praksisperiode pr år: Fast andel: ca kr 33 300 pr år Variabel andel: ca kr 11 100 pr praksisperiode Total kostnad: ca kr 44 400 pr år, ca kr 133 000 for hele prosjektperioden

8 Eksempel 2 6 kommuner / virksomheter deltar. I gjennomsnitt må hver kommune ha 6 praksisperioder, dvs To praksisperioder pr år. Fast andel: ca kr 67 000 pr år Variabel andel: ca kr 11 100 pr praksisperiode Total kostnad: ca kr 89 000 pr år, i alt ca kr 267 000 for hele prosjektperioden.

9 Eksempel Sykepleier 6 måneder på sykehjem på demensavdeling inkludert 3-4 uker på Granli 6 måneder i hjemmetj. inkludert 3-4 uker på tildelingskontor. 6 mnd på sykehjem i inkludert 2-3 uker hos fylkesmannen Traineen har fokus på demens

10 Eksempel Ingeniør 6 måneder i vertskommune 6 måneder i kommune 2 3 mnd hos entreprenør + 3 mnd hos konsulent Traineen har fokus på : fra planlegging til feltarbeid

11 Prosjektgruppens anbefaling Det gjennomføres et traineeprogram for sykepleiere og ingeniører Det tas opp to traineekull hver på 6 traineer Traineeperioden er 18 måneder (oppstart 01.09.10) Traineen –har 3 rotasjoner hver på 6 måneder –deltar på oppstartsuke, 5 fagsamlinger og en studietur –får en faglig veileder for hver arbeidsperiode –får en mentor for hele programmet Lønn er kr 350 000 pr år inkludert alle tillegg for ubekvem arbeidstid (ca kr 474.000 inkl sosiale utgifter). Lønnen er den samme for både sykepleiere og ingeniører. Prosjektet finansieres med 0,08 mill fra 12k,1,6 mill fra kommunene. Det søkes om moderniseringsmidler på 2,2 mill


Laste ned ppt "12k trainee sykepleier og ingeniør 12k-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google