Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen Evalueringen sett fra en liten høgskole Instituttleder Terje Tvedt Institutt for teknologi- og nautikkfag Høgskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen Evalueringen sett fra en liten høgskole Instituttleder Terje Tvedt Institutt for teknologi- og nautikkfag Høgskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen Evalueringen sett fra en liten høgskole Instituttleder Terje Tvedt Institutt for teknologi- og nautikkfag Høgskolen i Ålesund

3 •Høgskolen har ca.1800 heltidsstudenter •ca. 170 ansatte (ca 60 ved ITN) •Høgskolen er organisert i fire institutter •Institutt for teknologi- og nautikkfag organiserer ingeniørutdanning innefor: –Automasjon, Bygg, Data og Produktutvikling og design •Vi tar opp ca 140 ingeniørstudenter årlig

4 Prosess og medvirkning Selvevalueringen: •Et sekretariat på 3 personer ble opprettet o Studiesjef o Tidligere studiesjef (pensjonert) o En studieleder •Alle studielederne ble involvert gjennom møter og innspill til sekretariatet •Instituttleder kvalitetssikret evalueringen

5 Institusjonsbesøk og møte med: •Ledelsen •Fagansatte (alle studieprogrammer var representert) •Studenter (fra alle programmer, 2 og 3 årskull) Omvisning: •Begrenset omfang

6 ” Dekanmøte” på Gardermoen •Instituttleder og studiesjef Avtakerundersøkelser •Ingen bedrifter i Møre og Romsdal ble med i avtakerundersøkelse II

7 Generelle kommentarer til prosess •Gjennom selvevalueringen fikk høgskolen presentert både positive og negative sider ved utdanningen •God og åpen dialog mellom evalueringsledelsen og fagansatte/studenter

8 Men: •Vi hadde ønskt en bedre avtakerundersøkelse •Bedre omvisning •Mer fokus på finansiering og rekruttering av fagpersonell

9 NOKUTs kommentarer Positive: •Godt samarbeid med lokalt næringsmiljø •Utdanningene godt innrettet mot det lokale og regionale næringsliv •Både bachelor og master innen Produktutvikling og design •Det faglige nivået godt •Gjennomstrømming bedre enn gjennomsnittet •Studiepoengproduksjonen pr. student bedre enn gjennomsnittet •Gode muligheter for medinnflytelse for studentene •FOU- oppbygging i tett dialog med lokalt næringsmiljø

10 Utfordringer: •Rekruttering må styrkes, spesielt kvinneandelen må opp •Gjennomstrømningen må økes •Kan bli for små fagmiljø •Behov for flere med 1.kompetanse •Forbedre utrustningen på flere laboratorier •Utvikle felles FoU-strategi •Internasjonaliseringen må styrkes

11 Sluttkommentar •Evalueringen oppfattes som positiv og vil føre til forbedringer i ingeniørutdanningen •Men så godt som alle anbefalingene medfører større resursforbruk •Må følges opp med interne handlingsplaner •Forventer økte eksterne bevilgninger


Laste ned ppt "NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen Evalueringen sett fra en liten høgskole Instituttleder Terje Tvedt Institutt for teknologi- og nautikkfag Høgskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google