Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GVD-sommerseminar 14.juni 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GVD-sommerseminar 14.juni 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 GVD-sommerseminar 14.juni 2012
Rekruttering til VA Norsk Vann og Romerike Sivilingeniør Christen Ræstad ( online.no - tel ) GVD-sommerseminar 14.juni 2012

2 «Rekruttering er en av VA-bransjens viktigste utfordringer!»
Viktigste tiltak: 1. Gode og robuste fagmiljøer med tilstrekkelig størrelse som tiltrekker seg de beste jobbsøkerne Men: Organisasjonsprosjektet for 200 GVD-medarbeidere er nede for telling ---- inntil videre! Nest viktigste tiltak: 2. ….. omdømme / informasjon 3. ….. utdanning 4. ….. trainee-tilbud 5. ….. utvikling av egen kompetanse 6. …... GVD-prosjekter og nettverket = dagens tema!

3 Erfaring hittil: Norsk Vann Omdømme / fokus på VA i media
Skolemateriell, brosjyrer, kampanjer Ny lærebok 2012 – ingeniør / sivilingeniør Karrieredager på høyskoler / universitet (Vassfix, NTNU, Vanndammen osv) Fornyelser av lærekreftene Arbeidsgruppe for rekruttering (etabl des.2011) Næringslivsringer ved lærestedene (oppgaver, sommerjobber osv) Erfaring hittil: En økning i antall som vil bli ingeniører, også innen VA Behovet for ingeniører mm øker mer enn rekrutteringen

4 Erfaring: Romerike Trainee-ordningen for ingeniører/sivilingeniører:
2-årig program i 8 kommuner + 2 IKS’er Kommunalteknikk, men mange på VA Nyutdannede, maks 2 års yrkeserfaring Mentor, rullering (2 arbeidssteder), 6 fagsamlinger, studietur, anleggsbefaringer osv 2008: 10 stk 2009: 9 stk : 10 stk Erfaring: Mange får etterpå fast ansettelse i teknisk etat og kommer hurtig inn i utfordrende jobber inkl. VA-ledelse

5 Møteplasser på høyskoler og universitetene:
Romerike Møteplasser på høyskoler og universitetene: Høyskolene i Telemark, Gjøvik, Østfold, Oslo, Buskerud, Narvik, Tromsø UMB på Ås NTNU i Trondheim Les mer på: www. romerikekommunalteknikk.no

6 Hovedproblem:. Skaffe prosjektledere, ingeniører,
Hovedproblem: Skaffe prosjektledere, ingeniører, dyktige håndverker og spesialister

7 begynt i selskapet etter 2003 Er rekrutteringsproblemet i VA reelt?
Roslagsvatten 2009: 70-75% av de 63 ansatte har begynt i selskapet etter 2003 Er rekrutteringsproblemet i VA reelt?

8 Har vi rekrutteringsproblemer?
Norge trenger ingeniører, …. men norske bedrifter har siden nyttår rekruttert 8 – ingeniører (Aftenposten 10.juni) Kompetansebehovet i VA gjelder både sivilingeniører, ingeniører, sektorspesialister og håndverkere. Hvorfor må de nye medarbeiderne har VA-kompetanse? VA er egentlig et enkelt fagfelt, sammenliknet med f.eks prosessindustri Vi trenger nytenking og kreativitet … inspirasjon kan hentes utenfor VA-faget? Mange gode eksempler på vellykket rekruttering utenfor VA Sjøfolk, …. Maskinister som kan løse ethvert problem,…langt fra land Servicefolk i industrien Elektronikk, styring og automasjon …… Ingeniørutdanning for praktikere Vellykket på papiret,… men hva med de som ikke makter matematikken Vi trenger å forbedre praktikerne med VA-fag, men ikke nødvendigvis «ingeniører» Livslang læring …. utvikler vi de fagfolkene vi allerede har? En enkel VA-skole, framfor en formell ingeniørutdanning Vi må rekruttere annerledes og mer kreativt!

9 Trainee på Romerike - Hvem står bak?
Kommunene og selskapene: Aurskog-Høland Fet Gjerdrum Lørenskog Enebakk Nittedal Rælingen Skedsmo Ullensaker Sørum Kommunalteknikk KF NRV/NRA IKS ROAF IKS (ØRAS IKS)

10 Traineeprogrammet Traineeprogrammet varer i 18 måneder inkl. 5 fagsamlinger Del 1: 6 måneder i vertskommune/selskap Breddekunnskap om de kommunaltekniske fagområdene Innføring i kommunens virksomhet og funksjon i lokalsamfunnet. Tar hensyn til traineens fag-spesialisering Del 2: 6 måneder i annen kommune/foretak Primæroppgaver for aktuell enhet Fokus på eksterne og interne prosesser og rammeverk Del 3: 6 måneder i vertskommune/foretak Kompetanse- og ferdighetstrening innen valgt fagområde Videreutvikling av funksjonen.       

11 Traineeprogrammet forts.
Fagsamlinger: 5 samlinger inkl. studietur til Brüssel i mai. Blant annet kurs i offentlig forvaltning og ledelse, tekniske forskrifter og standarder og prosedyrer for planlegging, drift og vedlikehold. Prosjektoppgave: 1. og 2. kull: Benchmarking av tjenesteproduksjon innen vei, vann, avløp og renovasjon. 3. kull: Sosiale medier Evaluering og utdeling av vitnemål Lønn: markedslønn

12 Ansettelsesprosess 1. kull Søknadsskjema på hjemmesidene
Mellom 35 søkere og 70 søkere Ca. 20 intervju 1. kull

13 Ansettelsesprosess forts.
Intervju – evaluering Tilbud/kontrakter Fordeling vertskommune, rulleringskommune og mentor

14 Kostnader Opprinnelig budsjett i 2008: 8,2 mill for 14 måneders program. Lønn traineer Prosjektkoordinator Kurs, reiser Adm. kostnader 2012: Deltakerne betaler inn for å delta i programmet og kroner pr. trainee. I tillegg kommer hver enkelt kommunes lønnsutgifter. Budsjettet evalueres hvert år.

15 Oppsummering av fordeler
For traineene Markedslønn for nyutdannede Egen dedikert faglig veileder Uavhengig mentor til støtte for traineens faglige og personlige utvikling. Mulighet til å prøve ut flere fagområder og arbeidsplasser Muligheten til å bygge både faglig og sosialt nettverk Studietur til Brüssel Prosjektoppgave med evaluering Vitnemål/attest For kommunene Tydeligere omdømme Enklere rekrutteringsprosesser Tilgang på ny kunnskap gjennom traineen Nye nettverk gjennom traineeprogrammet Styrking av interkommunalt/regionalt samarbeid Muligheten til å ”teste” arbeidstakere før ansettelse Utvikling av dyktige veiledere og mentorer

16 Kritiske suksessfaktorer
God oppfølging fra veiledere og mentorer God forankring i alle de tekniske enhetene God forankring i kommunens ledelse og personalstab At vi er robuste nok og har stayerevne slik at vi holder programmet i gang i årene som kommer. God ivaretagelse av alle medarbeidere Samsvar mellom forventninger og virkelighetsoppfatning

17 Prosessen så langt: Vår hjemmeside www.romeriketrainee.no

18 Spørsmål Nå? Senere? Ta kontakt med: Traineekoordinator Torild Hansen
Kontor: Mobil:


Laste ned ppt "GVD-sommerseminar 14.juni 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google