Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rekruttering til VA Norsk Vann og Romerike Sivilingeniør Christen Ræstad ( online.no - tel 917 24 855) GVD-sommerseminar 14.juni 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rekruttering til VA Norsk Vann og Romerike Sivilingeniør Christen Ræstad ( online.no - tel 917 24 855) GVD-sommerseminar 14.juni 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rekruttering til VA Norsk Vann og Romerike Sivilingeniør Christen Ræstad ( rastad @ online.no - tel 917 24 855) GVD-sommerseminar 14.juni 2012

2 «Rekruttering er en av VA-bransjens viktigste utfordringer!» Viktigste tiltak: 1.Gode og robuste fagmiljøer med tilstrekkelig størrelse som tiltrekker seg de beste jobbsøkerne Men: Organisasjonsprosjektet for 200 GVD-medarbeidere er nede for telling ---- inntil videre! Nest viktigste tiltak: 2. ….. omdømme / informasjon 3. ….. utdanning 4. ….. trainee-tilbud 5.….. utvikling av egen kompetanse 6.…... GVD-prosjekter og nettverket = dagens tema! 2

3 Norsk Vann •Omdømme / fokus på VA i media •Skolemateriell, brosjyrer, kampanjer •Ny lærebok 2012 – ingeniør / sivilingeniør •Karrieredager på høyskoler / universitet (Vassfix, NTNU, Vanndammen osv) •Fornyelser av lærekreftene •Arbeidsgruppe for rekruttering (etabl des.2011) –Næringslivsringer ved lærestedene (oppgaver, sommerjobber osv) •Erfaring hittil: –En økning i antall som vil bli ingeniører, også innen VA –Behovet for ingeniører mm øker mer enn rekrutteringen 3

4 Romerike •Trainee-ordningen for ingeniører/sivilingeniører: –2-årig program i 8 kommuner + 2 IKS’er –Kommunalteknikk, men mange på VA –Nyutdannede, maks 2 års yrkeserfaring –Mentor, rullering (2 arbeidssteder), 6 fagsamlinger, studietur, anleggsbefaringer osv –2008: 10 stk2009: 9 stk2011-13: 10 stk •Erfaring: –Mange får etterpå fast ansettelse i teknisk etat og kommer hurtig inn i utfordrende jobber inkl. VA-ledelse 4

5 Romerike •Møteplasser på høyskoler og universitetene: –Høyskolene i Telemark, Gjøvik, Østfold, Oslo, Buskerud, Narvik, Tromsø –UMB på Ås –NTNU i Trondheim •Les mer på: www. romerikekommunalteknikk.no 5

6 6 Hovedproblem: Skaffe prosjektledere, ingeniører, dyktige håndverker og spesialister

7 Roslagsvatten 2009: 70-75% av de 63 ansatte har begynt i selskapet etter 2003 Er rekrutteringsproblemet i VA reelt? •

8 Har vi rekrutteringsproblemer? •Norge trenger 16 000 ingeniører, …. men norske bedrifter har siden nyttår rekruttert 8 – 10 000 ingeniører (Aftenposten 10.juni) •Kompetansebehovet i VA gjelder både sivilingeniører, ingeniører, sektorspesialister og håndverkere. •Hvorfor må de nye medarbeiderne har VA-kompetanse? –VA er egentlig et enkelt fagfelt, sammenliknet med f.eks prosessindustri –Vi trenger nytenking og kreativitet … inspirasjon kan hentes utenfor VA-faget? •Mange gode eksempler på vellykket rekruttering utenfor VA –Sjøfolk, …. Maskinister som kan løse ethvert problem,…langt fra land –Servicefolk i industrien –Elektronikk, styring og automasjon …… •Ingeniørutdanning for praktikere –Vellykket på papiret,… men hva med de som ikke makter matematikken –Vi trenger å forbedre praktikerne med VA-fag, men ikke nødvendigvis «ingeniører» •Livslang læring …. utvikler vi de fagfolkene vi allerede har? –En enkel VA-skole, framfor en formell ingeniørutdanning Vi må rekruttere annerledes og mer kreativt! 8

9 Trainee på Romerike - Hvem står bak? Kommunene og selskapene: •Aurskog-Høland •Fet •Gjerdrum •Lørenskog •Enebakk •Nittedal •Rælingen •Skedsmo •Ullensaker •Sørum Kommunalteknikk KF •NRV/NRA IKS •ROAF IKS •(ØRAS IKS)

10 Traineeprogrammet •Traineeprogrammet varer i 18 måneder inkl. 5 fagsamlinger Del 1: 6 måneder i vertskommune/selskap  Breddekunnskap om de kommunaltekniske fagområdene  Innføring i kommunens virksomhet og funksjon i lokalsamfunnet.  Tar hensyn til traineens fag-spesialisering •Del 2: 6 måneder i annen kommune/foretak  Primæroppgaver for aktuell enhet  Fokus på eksterne og interne prosesser og rammeverk •Del 3: 6 måneder i vertskommune/foretak  Kompetanse- og ferdighetstrening innen valgt fagområde  Videreutvikling av funksjonen.

11 Traineeprogrammet forts. •Fagsamlinger: 5 samlinger inkl. studietur til Brüssel i mai. Blant annet kurs i offentlig forvaltning og ledelse, tekniske forskrifter og standarder og prosedyrer for planlegging, drift og vedlikehold. •Prosjektoppgave: 1. og 2. kull: Benchmarking av tjenesteproduksjon innen vei, vann, avløp og renovasjon. 3. kull: Sosiale medier •Evaluering og utdeling av vitnemål •Lønn: markedslønn

12 Ansettelsesprosess •Søknadsskjema på hjemmesidene •Mellom 35 søkere og 70 søkere •Ca. 20 intervju 1. kull

13 Ansettelsesprosess forts. •Intervju – evaluering •Tilbud/kontrakter •Fordeling vertskommune, rulleringskommune og mentor

14 Kostnader •Opprinnelig budsjett i 2008: 8,2 mill for 14 måneders program. –Lønn traineer –Prosjektkoordinator –Kurs, reiser –Adm. kostnader •2012: Deltakerne betaler inn 75.000 for å delta i programmet og 25.000 kroner pr. trainee. I tillegg kommer hver enkelt kommunes lønnsutgifter. •Budsjettet evalueres hvert år.

15 Oppsummering av fordeler For kommunene  Tydeligere omdømme  Enklere rekrutteringsprosesser  Tilgang på ny kunnskap gjennom traineen  Nye nettverk gjennom traineeprogrammet  Styrking av interkommunalt/regionalt samarbeid  Muligheten til å ”teste” arbeidstakere før ansettelse  Utvikling av dyktige veiledere og mentorer For traineene  Markedslønn for nyutdannede  Egen dedikert faglig veileder  Uavhengig mentor til støtte for traineens faglige og personlige utvikling.  Mulighet til å prøve ut flere fagområder og arbeidsplasser  Muligheten til å bygge både faglig og sosialt nettverk  Studietur til Brüssel  Prosjektoppgave med evaluering  Vitnemål/attest

16 Kritiske suksessfaktorer •God oppfølging fra veiledere og mentorer •God forankring i alle de tekniske enhetene •God forankring i kommunens ledelse og personalstab •At vi er robuste nok og har stayerevne slik at vi holder programmet i gang i årene som kommer. •God ivaretagelse av alle medarbeidere •Samsvar mellom forventninger og virkelighetsoppfatning

17 Prosessen så langt: Vår hjemmeside www.romeriketrainee.nowww.romeriketrainee.no

18 Spørsmål Nå? Senere? Ta kontakt med: Traineekoordinator Torild Hansen post@romeriketrainee.no Kontor: 66 93 84 11 Mobil: 924 17 780


Laste ned ppt "Rekruttering til VA Norsk Vann og Romerike Sivilingeniør Christen Ræstad ( online.no - tel 917 24 855) GVD-sommerseminar 14.juni 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google