Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Centre of Expertise Microsystems Presentasjon 12 K 4. mai 2006 Geir Schmidt, Do Duy Tho, Prosjektleder NCE prosjektet Dekan Høgskolen i Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Centre of Expertise Microsystems Presentasjon 12 K 4. mai 2006 Geir Schmidt, Do Duy Tho, Prosjektleder NCE prosjektet Dekan Høgskolen i Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Centre of Expertise Microsystems Presentasjon 12 K 4. mai 2006 Geir Schmidt, Do Duy Tho, Prosjektleder NCE prosjektet Dekan Høgskolen i Vestfold

2 NCE Microsystems En spissatsning på internasjonalt ledende industriklynger med formål om økt vekst i eksisterende bedrifter og opprettelse av nye bedrifter. Hva er Norwegian Centre of Expertise:

3 NCE Microsystems Aktørene NCE Microsystems Arbeidsplasser Nyskapning Vekst

4 NCE Microsystems Instrumentering Trøndelag NCE Raufoss/ Lettvektsmaterialer og automatisert produksjon Systems Engineering Kongsberg Microsystems Vestfold Undervannsteknologi Hordaland NCE prosjekter NCE Maritim Møre

5 NCE Microsystems Det regionale perspektivet Sørge for vekst og utvikling hos IKT bedriftene i hele regionen. Vestfold er et attraktivt sted å bo. Arbeidstagerne i bedriftene er bosatt over hele fylket. NCE Microsystems vil profilere hele regionen nasjonalt og internasjonalt. Vår region blir et internasjonalt merkenavn. Det er et behov for å videreutvikle og beholde de 2500 arbeidsplassene som eksisterer i dag. Det er behov for å skape flere regionale arbeidsplasser. Mål 400 høyteknologi arbeidsplasser som gir 1200-1600 tjenesteytende arbeidsplasser.

6 NCE Microsystems Mål for klyngens bedrifterEtter 3.5 årEtter 7 årEtter 10 år Mikroteknologibedriftenes omsetning>1.3 mrd.kr/år>2 mrd kr/år>3 mrd.kr/år Systembedriftenes utnyttelse av nye løsninger innen miniatyrisering og bruk av MST ØkendeOmfattendeGodt utnyttet Oppstartbedrifter med omsetningspotensial > 100 mill/bedrift/år 2510 Antall nye arbeidsplasser generert50100400 Nye FoU midler generert som følge av prosjektet fra EU, NFR, IN, ESA, m.m. 40 MNOK/år60 MNOK/år80 MNOK/år Verdiskapningsmål

7 NCE Microsystems Senteret vil finansieres over 10 år (3.5 – 3.5 – 3 år) 50% av senterets budsjett er finansiert nasjonalt 50% må finansieres regionalt med: -> 25% regional offentlig finansiering -> 25% lokal privat finansiering Krav til finansiering:

8 NCE Microsystems Totalbudsjett pr år: 14 MNOK Statlig finansiering: 7 MNOK Regional offentlig finansiering: 3.5 MNOK - Verdiskapning Vestfold - Regionrådet - Vestfolds kommuner Privat finansiering: 3.5 MNOK hvorav bl.a. DNBNOR går inn med 1 MNOK over 10 år Budsjett: → Hver regional krone gir to nasjonale kroner.

9 NCE Microsystems NCE Microsystems Økt omsetning Arbeidsplasser Bedrifter Forskningssenter Produkter Utdanning Ph.D. Økt FoU Teknologi Branding

10 NCE Microsystems Slutt

11 NCE Microsystems Øke verdiskapning, innovasjon og antall arbeidsplasser i regionen. Høgskolen er sentral i å utvikle ny teknologi sammen med næringslivet Satsningens formål: Industrien stiller kompetanse og laboratoriefasiliteter til rådighet for satsingen. Dette er kompetanse som ikke er kommersielt tilgjengelig. Industrien får tilgang på forskningskompetanse, finansiering og nettverkstjenester

12 NCE Microsystems Øke verdiskapning, innovasjon og antall arbeidsplasser i regionen. Sterkt fokus på kommersialisering av forsknings fra HVE, Sintef, UiO og NTNU, samt spin-offs fra industri Satsningens formål: Industrien er med på å legge premissene for utviklingen av Høgskolen for at denne fortsatt skal være næringsrettet. Nye bedrifter med høyt internasjonalt potensial skapes fra dette, samt at eksisterende styrkes

13 NCE Microsystems NCE prosjektets betydning for bedriftenes utvikling Mer produktutvikling og flere nyetableringer skal sikre større vekst Omsetning Tid Utvikling og innføring av ny teknologi skal sikre langsiktig konkurransekraft Stadig mer forskning vil bli gjort i spesialiserte FoU sentre

14 NCE Microsystems Fokus innen IKT (Silisium) næringskjeden Materialer Silisium halvledermateriale Mikroelektronikk ~700 mrd € IKT/Elektronikk ~2000 mrd € Moduler Silisium ”metall” Miniatyriserte moduler Mikrosystemer IKT Tjenester System integratorer

15 NCE Microsystems Bedriftenes utfordringer Teknologisprang: 2D -> 3D og større integrasjon Systembedriftene: Ta i bruk mikrosystemteknologi og miniatyriseringsteknikker for økt konkurransekraft (komponenter blir system). Teknologibedriftene: Ny teknologi/ teknologiplattformer og flere produktfamilier. Kontraktsleverandører: Videreutvikling av egen produksjonsteknologi og utvikling av egne produkter. Økt internasjonalisering.

16 NCE Microsystems Det internasjonale perspektivet Regionens enkelte aktører har i dag en stor internasjonal kontaktflate, men den fremstår ikke med en enhetlig identitet. NCE vil bygge en enhetlig kommunikasjonplan og -profil for regionen ut mot det internasjonale marked. Regionen skal fremstå som en internasjonal merkevare som brukes aktivt av bedrifter, FoU- aktører og offentlige aktører.

17 NCE Microsystems Det nasjonale perspektivet Klyngen er det vesentlige kommersialiserings- miljøet for mikrosystemteknologi i Norge Vesentlige samarbeidspartnere i den innledende fase er de teknologiske miljøene i Oslo og Trondheim (NTNU, Sintef, UiO). Nye muligheter vil skapes i grensesnittet mot andre fagområder som system engineering, miljø, havbruk, energi, medisin og nanoteknologi.

18 1960 19701980199020002010

19 NCE Microsystems Fellesinteresser i klyngen Felles teknologi og produktutviklingsprosjekter. Koordinering og utnyttelse av klyngens infrastruktur og kompetanse. Tilgang til et avansert og tverrfaglig arbeidsmarked. Samarbeid om utdanning av relevant fagpersonell. Etablere forskningssenter og infrastruktur. Felles nytte av internasjonale nettverk. Være en internasjonal merkevare

20 NCE Microsystems Entreprenørskap Å kommersialisere ideer og ny teknologi fra FoU aktørene og bedriftene for å skape grobunn for nye internasjonale bedrifter Den mest krevende leveransen vår, må ha spesielt fokus MTI kan spille på beste kompetanse i klyngen (timer og lab. fasiliteter) for bedriftsutvikling. Utprøvning/ uttesting NCE Utvikling/Kommersialisering/ finansiering/investorer MTI Marked Venture Ide Gründer FoU Industri

21 NCE Microsystems Utviklingen av samarbeid i regionen EC startet ca. 1980 som et industrielt nettverk EC samarbeidet ledet til stor strategisk satsing ved HVE NCE Microsystems EC samarbeidet ledet til opprettelsen av MTI HVE revitaliserer EC Reginn-prosjekt

22 NCE Microsystems Øke verdiskapning, innovasjon og antall arbeidsplasser i regionen. Høgskolen er sentral i å utvikle ny teknologi sammen med næringslivet innen: - Mikrosystemteknologi - Miniatyrisering av elektronikk - Avansert pakketeknologi Industrien får tilgang på forskningskompetanse, finansiering og nettverkstjenester Industrien stiller kompetanse og laboratoriefasiliteter til rådighet for satsningen. Dette er kompetanse som i de fleste tilfeller ikke kan kjøpes. Satsningens formål:

23 NCE Microsystems Øke verdiskapning, innovasjon og antall arbeidsplasser i regionen. NCE har sterkt fokus på kommersialisering av forskningsresultater fra HVE, Sintef, UiO og NTNU, samt spin-offs fra industri Nye bedrifter med høyt internasjonalt potensial skapes fra dette, samt at eksisterende styrkes Eksisterende og nye bedrifter jobber sammen i nettverk for å utnytte hverandres kompetanse og teknologi. Industrien er med på å legge premissene for utviklingen av Høgskolen for at denne fortsatt skal være næringsrettet. Satsningens formål:

24 NCE Microsystems Regionen har det eneste industrimiljøet av størrelse i Norge innefor mikroteknologi Bedriftene er internasjonalt ledende innen sine nisjer Utdannings- og Forskningsdepartementet anser Høgskolen i Vestfold som unike innen sitt område og har vist betydelig vilje til å støtte opp om satsningen. Hva gjør oss unike:

25 NCE Microsystems Høgskolen er i ferd med å bygge opp et sterkt og næringslivsrettet forsknings og utviklingsmiljø, i samarbeid med næringslivet Vi har 40 år lange tradisjoner med å jobbe i nettverk Regionen er i norgestoppen når det gjelder tetthet på høyere utdannede mennesker Vi har laboratorier i verdensklasse rundt i bedriftene. Hva gjør oss unike:

26 NCE Microsystems Det er i dag 13 kjernebedrifter, samt Sintef IKT, som har undertegnet og bekreftet aktiv deltagelse i prosjektet Disse har kommitert seg med tilgang til relevant kompetanse og laboratoriefasiliteter – noe som for prosjektet er viktigere enn rene penger Denne type kompetanse er ikke kommersielt tilgjengelig Industriens bidrag vil føres på NCE prosjektnummer i den enkelte bedrift Bedriftenes Commitment

27 NCE Microsystems Organisasjon NCE Microsystems skal fremstå som det ”fyrtårnet” industrien etterspør. Derfor: –Bygges den organisatoriske kjerne for prosjektet NCE- Microsystems opp rundt HVE, EC og MTI. –EC og MTI samlokaliseres med HVE. Gjennom dette oppnås en sterk og koordinert samhandling og gjennomføringsevne i prosjektet.

28 NCE Microsystems Organisasjon

29 NCE Microsystems Dimensjoner innen mikroteknologi og IKT 1000 um 100 um 10 um 1 um 100 nm 10 nm 1 nm 0,1 nm MST/MEMS VITENSKAP F&U TEKNOLOGI PRODUKSERENDE INDUSTRI Mikroelektronikk NANOTEKNOLOGI Atom diameter Elektronikk

30 NCE Microsystems Mikrosystem og MNT 2 3 1 DRØMMER FORSKNING UTVIKLING UTNYTTELSE VEKST MODNING NANO MST INTERNET MIKROELEKTRONIKK OM 20 – 30 ÅR VIL MIKROSYSTEM OG BRUK AV MIKRO- OG NANO-TEKNOLOGI HA FØRT TIL LIKE STORE ENDRINGER I SAMFUNNET SOM DET MIKROELEKTRONIKK OG DATATEKNOLOGI HAR FØRT TIL DE SISTE 30 ÅR!

31 Mål: Bidra til økt vekst og fornyelse for bedriftene i klyngen og skape nye bedrifter med internasjonalt potensial. Skape et attraktivt miljø for at internasjonalt ledende bedrifter med utenlandske eiere ønsker å videreutvikle seg og vokse i regionen. Skape et sterkt regionalt innovasjonssystem som er samordnet og sikrer kommersialisering og fremtidig verdiskaping, også etter at NCE- prosjektet er ferdig.

32 NCE Microsystems Verdiskapningsmål: Mål for klyngens bedrifterEtter 3.5 årEtter 7 årEtter 10 år Mikroteknologibedriftenes omsetning>1.3 mrd.kr/år >2 mrd kr/år >3 mrd.kr/år Systembedriftenes utnyttelse av nye løsninger innen miniatyrisering og bruk av MST ØkendeOmfattendeGodt utnyttet Oppstartbedrifter med omsetningspotensial > 100 mill/bedrift/år 2510 Antall nye arbeidsplasser generert50100400 Nye FoU midler generert som følge av prosjektet fra EU, NFR, IN, ESA, m.m. 40 MNOK/år60 MNOK/år80 MNOK/år

33 Overordnet strategi: Oppbygging av fellesaktiviteter som grunnlag for økt produkt- og teknologiutvikling i klyngen. Mikroteknologibedriftene fordobler FoU-innsatsen i perioden. Forsknings og utviklingsmiljøet ved HVE videreutvikles til å omfatte minimum 50 forskere som jobber med industrirelevante prosjekter innen 2010.

34 Delstrategier: Videre utvikling av nettverk Mer produktutvikling som grunnlag for kommersialisering Økt teknologiaktivitet og FoU for klyngens bedrifter Trendanalyser og strategiprosesser Etablere nye utd. tilbud, forskningssenter og infrastruktur


Laste ned ppt "Norwegian Centre of Expertise Microsystems Presentasjon 12 K 4. mai 2006 Geir Schmidt, Do Duy Tho, Prosjektleder NCE prosjektet Dekan Høgskolen i Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google