Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Bedriftssamarbeid som middel for økt rekruttering Et case fra Høgskolen i Vestfold 24. Okt 2008 v/Marius Imset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Bedriftssamarbeid som middel for økt rekruttering Et case fra Høgskolen i Vestfold 24. Okt 2008 v/Marius Imset."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Bedriftssamarbeid som middel for økt rekruttering Et case fra Høgskolen i Vestfold 24. Okt 2008 v/Marius Imset

2 Bakgrunnen for prosjektet 2

3 HVE – med elektronikktradisjoner i en maritim region

4 4

5 2006 – 50 ansatte, 60 mill omsetning

6 1050 employees, 2006 revenue NOK 1474 million

7 2007: 800 ansatte, omsetning ca 900 mill. NOK. NLI Engineering ca 150 ansatte

8

9 Oppstart av prosjektet 9

10 Ønske fra bedriftene om flere folk og mer spissede utdanninger Innledende møter, hvor ønsker ble spilt inn Stor bredde i kompetansebehovet (fra internasjonal kulturforståelse til bruddmekanikk) Tre prioriterte fagområder innen teknologi: –Struktur –Piping –Elkraft Ønske også om en spesialisering av utdanningene ved HiBu, HiT og HiVe

11 Høyskolens ønsker Tilby utdanninger som er mest mulig relevante i arbeidsmarkedet Formidle bedriftssamarbeidet til potensielle søkere til studier Begrense/dele risiko knyttet til nye fag, evt. nye studier – erfaringen viser at arbeidsmarkeder er sykliske og kan svinge raskt Finansiering av utviklingsarbeidet Bemanningssamarbeid 11

12 Prosjekt ble etablert i 06-07, med målsetting om å øke innovasjonsevnen i regionen (Virkemidler for Regional Innovasjon, fra Norges Forskningsråd) Mangel på folk identifisert som en barriere til økt innovasjon Derfor – fokus på utdanning og rekruttering

13 19.06Faggruppemøte 1: Skape kontakt mellom fagpersoner, presisere behov Abeidsperiode – beskrive ideer 20.09Faggruppemøte 2: Presentasjon av ideer og budsjetter, tilbakemeldinger Arbeidsperiode – justere og konkretisere 16.10Møte i ledergruppen: - Prioritering - Finansiering - Organisering IDÉFASE: Konkretisering av fagbehov og mulige løsninger BEHOVSAVKLARING: Hva er det industrien ønsker? Hva finnes ved høyskolene i dag? BESLUTNINGER: Videre aktiviteter, omfang, organisering, finansiering UTVIKLING AV KURS/FAG GJENNOMFØRING

14 Resultater – så langt 14

15 Aktiviteter og resultater Tilpasning av fag og studier (bachelor) –Nytt fag piping – høst 07 –Vesentlig økning i gjesteforelesninger, bedriftsbesøk, hovedprosjekter Markedsføring / rekruttering –Samlet innsats for å nå frem på nasjonalt/internasjonalt nivå –Foreløpig webside opprettet –Bedriftenes samlede budskap en utfordring (faglig eller bokvalitet?) –Felles markedsføringsplan sommer 08 –Ambisjonsnivå også et tema som måtte avklares Kurs- og seminarvirksomhet –Serie med fagseminarer høst 2008 ved HVE –Eksternt kurs HVE (elkraft) – høst 2008 Strategisk satsning mot maritim sektor ved HVE –Avdeling for maritime fag – operativt, sjøoffiserer –Avdeling for real- og ingeniørfag –Avdeling for samfunnsfag (økonomi, ledelse, logistikk) Høyskolen Bedriftene Ambisjoner Forventninger Bestillinger Leveranser Ressurser

16 Hva sier bedriftene selv? (GG)

17 Så, har prosjektet bidratt til økt rekruttering? 17

18 (En subjektiv vurdering): Ja, fordi.... –arbeidsmuligheter står sentralt hos våre søkere – mange av dem er voksne og i en familiesituasjon, og er nok mer motivert av arbeidsmulighetene enn det rent faglige –studier blir mer spennende gjennom å være relevante og oppdaterte –det styrker høyskolens markedsføring av studiene –det blir lettere å koble studier til det som kommer frem av informasjon om bedrifter og næringsliv i mediene –engasjement og informasjon direkte fra bedrifter styrker troverdighet og tillit – ”det er bruk for dere” Men – et for snevert fokus på visse bedrifter/næringer kan gi sårbarhet ift. markedsmessige svingninger og presseoppslag, og kan trekke fokus vekk fra det langsiktige ingeniørbehovet og verdien av ingeniørutdanning på mer generell basis. Her er det en balansegang for alle parter. Så, har prosjektet bidratt til økt rekruttering?

19 19 CV Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "1 Bedriftssamarbeid som middel for økt rekruttering Et case fra Høgskolen i Vestfold 24. Okt 2008 v/Marius Imset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google