Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Historien  NFR-satsing overfor høgskolene siden slutten av 90-årene med sikte på næringsrettet arbeid  Sjømatklynge Nord  Næringsrettet høgskolesatsing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Historien  NFR-satsing overfor høgskolene siden slutten av 90-årene med sikte på næringsrettet arbeid  Sjømatklynge Nord  Næringsrettet høgskolesatsing."— Utskrift av presentasjonen:

1 Historien  NFR-satsing overfor høgskolene siden slutten av 90-årene med sikte på næringsrettet arbeid  Sjømatklynge Nord  Næringsrettet høgskolesatsing (nHS) fra 2003  Kompetansemeklingsprogram overfor de regionale stiftelsene fra 2005  FORNY-programmet pågår fortsatt  VRI startet opp fra 1. juli 2007 i Finnmark. (Avløser nHS og kompetansemeklingsprosjektene.)

2 Inno- vasjon på små steder Reise- livs- arena Finn- mark Sam- arb. med Russ- land VRI Finnmark ”Matfylket Finnmark” – nordområdenes matressurser for et internasjonalt marked ”Energifylket Finnmark” – næringsutvikling av nordområdenes energiressurser

3 To likestilte mål Styrke FoU-aktiviteten i Finnmarks næringsliv Gjøre FoU-miljøene til mer interessante samarbeidspartnere for Finnmarks næringsliv

4 Virkemidlene  Kompetansemekling  Forprosjekt  Personmobilitet  Studentoppgaver  Forskerhospitering  Næringsliv i utdanningen  Internasjonalisering  Benchmarking av samarbeidet  Dialog og medvirkning

5

6 Forskningsspørsmål  studere nettverk og relasjoner mellom bedrifter, FoU- institusjoner og myndigheter  - studere enkeltbedrifter i og utenfor VRI-satsingen.  Her vil det være viktig både å ta utgangspunkt i deres konkurransemessige forutsetninger og de samhandlingsrelasjoner og nettverk de fungerer i  - ha en sektorvis tilnærming, men være spesielt opptatt av å se etter samspill og mulige synergier mellom ulike sektorer  og vilkårene for at slikt samspill skal oppstå  - la læring stå sentralt.  Både læring i nettverk,  læring i bedrifter og  læring på steder/i små samfunn


Laste ned ppt "Historien  NFR-satsing overfor høgskolene siden slutten av 90-årene med sikte på næringsrettet arbeid  Sjømatklynge Nord  Næringsrettet høgskolesatsing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google