Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrettsbyen Tromsø Strategi og handlingsplan. Innhold 3.Hensikt og visjon 6.Mål, strategi og tiltak for å muliggjøre riktige arrangementer 9.Mål, strategi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrettsbyen Tromsø Strategi og handlingsplan. Innhold 3.Hensikt og visjon 6.Mål, strategi og tiltak for å muliggjøre riktige arrangementer 9.Mål, strategi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrettsbyen Tromsø Strategi og handlingsplan

2 Innhold 3.Hensikt og visjon 6.Mål, strategi og tiltak for å muliggjøre riktige arrangementer 9.Mål, strategi og tiltak for å sikre riktige anlegg 12.Mål, strategi og tiltak for å sikre bærekraftig investering og drift 15.Strategikart 2 Side.

3 PwC Hensikt og visjon 3 1 ”…ledende posisjon innenfor kultur- og idrettsarrangement - regionalt og nasjonalt som samtidig ivaretar anleggsbehovet for Tromsøs befolkning”

4 Hensikten: Idrettsbyen Tromsø skal sikre realisering av idrettsanlegg som er definert i forprosjektet (Definerte arenaer) Idrettsbyen Tromsøs visjon: Sikre at Tromsø tar en ledende posisjon innenfor kultur- og idrettsarrangement - regionalt og nasjonalt som samtidig ivaretar anleggsbehovet for Tromsøs befolkning 4 Hensikt og visjon

5 Visjonen skal oppnåes gjennom fokus på riktige arrangementer, riktige anlegg og fokus på bærekraftig investering og drift Bidra til at Tromsø er i stand til å søke og gjennomføre nasjonale og internasjonale kultur- og idrettarrangementer Øke kapasiteten på tidsriktige anlegg som kombinerer idrett, kultur og næring Etablere anleggskonsepter som sikrer bærekraftig investering og drift 5 Hensikt og visjon

6 PwC Mål, strategi og tiltak for å muliggjøre riktige arrangementer 6 2 ” …søke og gjennomføre nasjonale og internasjonale kultur- og idrett- arrangementer”

7 Målsetning og mål for å muliggjøre riktige arrangementer Målsetning: Bidra til at Tromsø er i stand til å søke og gjennomføre nasjonale og internasjonale kultur- og idrettarrangementer Delmål: Øke Tromsøs attraktivitet Samle og sikre økt arrangementskompetanse Tilrettelegge for økt kompetanse innenfor idrett, arrangement og folkehelse 7

8 PwC Strategi og tiltak for å muliggjøre riktige arrangementer Strategi: Etablere en unike møteplasser (venues) Tilpasse seg regionale og nasjonale strategier innen kultur- og idrettsarrangement Etablere forum for utveksling av arrangementserfaring Gå i dialog om samarbeid med nasjonale og regionale aktører om et kompetansesenter (Arrangement) Tiltak: Opprette dialog med aktuelle arrangører innen idrett, kultur og næring Utvikle arrangementsplan tilpasset Tromsøs ambisjoner Bidra til å utvikle en masterplan for arrangementsturisme Definere behovsspesifikasjon Leveransekrav: Har utviklet en behovsspesifikasjon som bl.a. inneholder: Interessentenes særegne behov Beskrivelse av mulige behovskonflikter Fastsette overordnete målsettinger, herunder samfunnsmål, effektmål og resultatmål 8

9 PwC Mål, strategi og tiltak for å sikre riktige anlegg 9 3 ” Øke kapasiteten på tidsriktige anlegg som kombinerer idrett, kultur og næring”

10 Målsetning og mål for å sikre riktige anlegg Målsetning: Øke kapasiteten på tidsriktige anlegg som kombinerer idrett, kultur og næring Delmål: Etablere et konsept som tilfredsstiller ulike krav til fasiliteter samtidig som grønnstrukturen opprettholdes og utvikles Kort reisevei og trygg tilgjengelighet til anleggene Sørge for å beholde og videreutvikle talenter fra regionen Sikre næringslivets behov for tidsrikte arenaer 10

11 PwC Strategi og tiltak for å sikre riktige anlegg Strategi: Synliggjøre dagens anleggssituasjon og avvik i forhold til ambisjon Etablere kunnskap om nyere anleggsteknikk Synliggjøre potensialet av å etablere møteplass (venue) Ivareta brukernes behov gjennom dialog Tiltak: Dokumentere anleggssituasjonen, kapasitet, teknisk tilstand og driftskostnader. Dokumentere erfaringene fra Storstua i Kristianstad og andre sammenlignbare anlegg Etablere brukerfora Definere kravspesifikasjon Leveransekrav: Har utviklet en kravspesifikasjon som bl.a. inneholder beskrivelse av: Funksjonelle krav Estetiske krav Fysiske krav Operasjonelle krav Økonomiske krav 11

12 PwC Mål, strategi og tiltak for å sikre bærekraftig investering og drift 12 4 ”Etablere anleggskonsepter som sikrer bærekraftig investering og drift”

13 Målsetning og mål for å sikre bærekraftig investering og drift Målsetning: Etablere anleggskonsepter som sikrer bærekraftig investering og drift Delmål: Etablere en eierstruktur som optimaliserer finansieringsmuligheter og drift Skape et fleksibelt og robust inntektsgrunnlag Skape en kostnadseffektiv drift med samlokalisering, samdrift, felles arealer, tekniske løsninger og infrastruktur Tilrettelegge for trinnvis utbygging 13

14 PwC Strategi og tiltak for å sikre bærekraftig investering og drift Strategi: Hensynta interessentenes behov Skape økonomisk attraktive anleggskonsepter Synliggjøre potensialet for investorer Spisse og prioritere anleggene for trinnvis utbygging Legge grunnlag for kostnadseffektiv drift gjennom å lære av andre Tiltak: Identifisere økonomiske ringvirkninger av arrangementsplanen Innhente erfaringer om økonomisk bærekraftighet fra lignende anlegg nasjonalt og internasjonalt Visualisere mulige løsninger Arrangere seminar rundt tema idrettsarrangement som næringsutvikling Utvikle forretningsplan i samhandling med Tromsø kommune, idretten (bredde og topp), kultur og næringsliv Leveransekrav: Har utviklet en forretningsplan som bl.a inneholder: Anbefalt drifts- og organisasjonsform Finansieringsplan Kostnads- og inntektsberegning Beskrivelse av eiernes forpliktelser Risikoanalyse Kritiske suksessfaktorer 14

15 PwC Strategikart 15 5 ”Veien videre krever konkrete handlinger og koordinert arbeid”

16 Strategikart (1 av 2) 16 Strategi Hensynta interessentenes behov Skape økonomisk attraktive anleggskonsepter Synliggjøre potensialet for investorer Spisse og prioritere anleggene for trinnvis utbygging Legge grunnlag for kostnadseffektiv drift gjennom å lære av andre Strategi Etablere en unik møteplass (venue) Tilpasse seg regionale og nasjonale strategier innen kultur- og idrettsarrangement Etablere forum for utveksling av arrangementserfaring Gå i dialog om samarbeid med nasjonale og regionale aktører om et kompetansesenter Strategi Synliggjøre dagens anleggssituasjon og avvik i forhold til ambisjon Etablere kunnskap om nyere anleggsteknikk Synliggjøre potensialet av å etablere møteplass (venue) Ivareta brukernes behov gjennom dialog Mål Etablere en eierstruktur som optimaliserer finansieringsmuligheter og drift Skape et fleksibelt og robust inntektsgrunnlag Skape en kostnadseffektiv drift med samlokalisering, samdrift, felles arealer, tekniske løsninger og infrastruktur Tilrettelegge for trinnvis utbygging Mål Øke Tromsøs attraktivitet Samle og sikre økt arrangementskompetanse Tilrettelegge for et nordnorsk kompetansesenter innen idrett og folkehelse. Mål Etablere et konsept som tilfredsstiller ulike krav til fasiliteter samtidig som grønnstrukturen opprettholdes og utvikles Kort reisevei og trygg tilgjengelighet til anleggene Sørge for å beholde og videreutvikle talenter fra regionen Sikre næringslivets behov for tidsrikte arenaer Hensikten: Idrettsbyen Tromsø skal sikre realisering av idrettsanlegg som er definert i forprosjektet (Flerbrukshall, friidretthall, senter for toppidrett og utdanning og svømmehall) Hensikten: Idrettsbyen Tromsø skal sikre realisering av idrettsanlegg som er definert i forprosjektet (Flerbrukshall, friidretthall, senter for toppidrett og utdanning og svømmehall) Idrettsbyen Tromsøs visjon Sikre at Tromsø tar en ledende posisjon innenfor kultur- og idrettsarrangement - regionalt og nasjonalt som samtidig ivaretar anleggsbehovet for Tromsøs befolkning Bidra til at Tromsø er i stand til å søke og gjennomføre nasjonale og internasjonale kultur- og idrettarrangementer Øke kapasiteten på tidsriktige anlegg som kombinerer idrett, kultur og næring Etablere anleggskonsepter som sikrer bærekraftig investering og drift

17 Strategikart (2 av 2) 17 Leveransekrav Har utviklet en forretningsplan som bl.a inneholder: Anbefalt drifts- og organisasjonsform Finansieringsplan Kostnads- og inntektsberegning Beskrivelse av eiernes forpliktelser Risikoanalyse Kritiske suksessfaktorer Tiltak Identifisere økonomiske ringvirkninger av arrangementsplanen Innhente erfaringer om økonomisk bærekraftighet fra lignende anlegg nasjonalt og internasjonalt Visualisere mulige løsninger Arrangere seminar rundt tema idrettsarrangement som næringsutvikling Utvikle forretningsplan i samhandling med Tromsø kommune, idretten (bredde og topp), kultur og næringsliv Leveransekrav Har utviklet en behovsspesifikasjon som bl.a. inneholder: Interessentenes særegne behov Beskrivelse av mulige behovskonflikter Fastsette overordnete målsettinger, herunder samfunnsmål, effektmål og resultatmål Tiltak Opprette dialog med aktuelle arrangører innen idrett, kultur og næring Utvikle arrangementsplan tilpasset Tromsøs ambisjoner Bidra til å utvikle en masterplan for arrangementsturisme Definere behovsspesifikasjon Leveransekrav Har utviklet en kravspesifikasjon som bl.a. inneholder beskrivelse av: Funksjonelle krav Estetiske krav Fysiske krav Operasjonelle krav Økonomiske krav Tiltak Dokumentere anleggssituasjonen, kapasitet, teknisk tilstand og driftskostnader. Dokumentere erfaringene fra Storstua i Kristianstad og andre sammenlignbare anlegg Etablere brukerfora Definere kravspesifikasjon


Laste ned ppt "Idrettsbyen Tromsø Strategi og handlingsplan. Innhold 3.Hensikt og visjon 6.Mål, strategi og tiltak for å muliggjøre riktige arrangementer 9.Mål, strategi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google