Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helene Bank spesialrådgiver Ta tjenestene tilbake – det politiske handlingsrommet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helene Bank spesialrådgiver Ta tjenestene tilbake – det politiske handlingsrommet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helene Bank spesialrådgiver Ta tjenestene tilbake – det politiske handlingsrommet

2 Tiltak som øker markedsrettingen Lovverk Lov om offentlige anskaffelser (stadig utvidet) Ny offentlighetslov (2009). Innsyn for private i klagesaker i KOFA Privates hurtigfil i rettssystemet Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). ESA – EØS-avtalens overvåkings og klageorgan Momsklagenemnda

3 Veiledere og opplæring i markedsretting Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Frihet til å velge" Veileder (KRD 2004), ”….konkurranse skal søkes i så stor grad som mulig”. Veileder fra fornyingsdepartementet om offentlige anskaffelser ( 2007), Ett kapittel om egenregi. Ingen veileder om Egenregi, ingen kurs, ingen subsidierte klageordninger som kan sikre fellesskapets interesser

4 Egenregi: Normaltilstanden for det offentlige Tjenester utført med egne ansatte ”egenregi”: unntatt fra EUs konkurransepolitikk og Lov om offentlige anskaffelser. 1.Ingen private eiere i virksomheten 2.Samme kontroll med virksomheten som med egne avdelinger ( selskapsorganisering risikabelt). 3.Hovedparten av virksomheten rettet mot det offentlige. Hvor mye ”hovedparten” utgjør, er uklart. 4.En tjeneste som har vært konkurranseutsatt kan tas tilbake ved å iverksette punktene over.

5 Tre grep: TA TJENESTENE TILBAKE! 1)Ta tjenestene tilbake i offentlig regi 2) Alle pengene til brukerne 3) Kontroll med offentlig eierskap

6 1a. Egenregi etter kontraktsavslutning Paris tok vannforsyningen tilbake 25 år med private, franske, storkonsern – utbytte 30%, ikke opprusting av ledningsnett Politiske kontroll og sparer ca 320 mill kr/år Flere franske byer ventes å følge opp

7 1b. Egenregi etter kontraktsbrud eller uforsvarlig drift Norsk Omsorg og Rehabilitering la ned sin drift i Vinderen Bo og Servicesenter i Oslo. – Kostet kommunen 5 mill Oppegård sier opp avtalen med Greverud sykehjem – drevet av Adecco – drive i egenregi

8 London tok T-banen tilbake OPS i Londons T-bane (ca 150 mrd kr), med to private aktører 2007: den ene aktør gikk konkurs. Londons T-bane måtte innfri 95 % av selskapenes gjeld, kostet staten ca 17 mrd kr. 2010: Oppkjøp av Tube Lines, slik at Londons T-bane igjen var i fullt offentlig eie. Dette kjøpet kostet 3.1 mrd kr

9 1.c Ta tilbake - ekspropriasjon/tilbakekjøp/hjemfall St Georgsfonden i DK, Barnevernsinstitusjon som drev uforsvarlig. Hjemfallsklausul i kontrakt gjorde at kommunen kunne ta over all eiendom. Sennerud barnehage i Sørum Andelsbarnehage som ville selge. Kommunen valgte å legge inn tilbud ( mot H og FrPs stemmer) Barnehagestyret ville ha kommunal eier for nærhet til eier og best for ansatte

10 Ikke la oss skremme med ESA ”….. opp til medlemslandene hvordan håndteringen av tjenester av allmenn interesse skal foregå, - om tjenesten skal leveres av myndigheten selv (egenregi) - eller konkurranseutsettes” Den norske EU-delegasjonen i Brussel.

11 2. Stopp sugerørene i fellesskapets kasser Alle pengene skal komme brukerne til gode Ikke konkurranse med lønns, arbeids- og pensjonsvilkår Velge ikke-kommersielle ( én selveiende institusjon)

12 Alle pengene skal komme innbyggerne til gode Privatskoleloven Forbud mot utbytte og overføring av verdier gjennom andre måter Departementet kan løpende lage forskrifter som hindrer omgåelse Bør overføres til alle velferdstjenester

13 Ikke konkurranse på lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (2008): Oppdragsgiver skal stille krav til leverandør og underleverandører om å stille krev som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale Begrenset mulighet for kontroll og innsyn hos private – krevende å sikre at kravene er oppfylt

14 Ikke-kommersielle fram for kommersielle Tildelingsbrev til BUF-dir 2010 Bufdir skal i størst mulig grad benytte offentlig drevne tiltak, dernest ideelle. Det er et mål å redusere brukes av kommersielt drevne barneverntiltak ESA har bekreftet at det er lov l

15 3. Ta tilbake politisk kontroll over offentlig eide selskap ”Fristilling er vanskelig å forene med egenregi og fører som regel til at anskaffelsesregelverket kommer fullt til anvendelse” Hans Petter Graver, Dekan Juridisk Fakultet UiO

16 Bare jernbane?

17 NSB Trafikk service Gjøvikbanen Finse Forsikring NSB persontog

18 OFFENTLIG TJENESTER OG FORVALTNING "Statsforretning" Forretningsdrift Dnb Nor Telenor NSB Banetele Statoil Helseforetak Jernbaneverket Avinor CermaqNorsk hydro Baneservice Flytoget Forsvarsbygg Nav Universitet Dep/etater Fra forvaltning til forretning i staten

19 Skottland tok sykehusene tilbake Helsevesen i offentlig egenregi Når det ikke skulle konkurranseutsettes: Avvikle foretaksmodellen, og bestiller/utfører Rammebevilgning Overordnete mål Riksrevisjonen: Holder budsjetter og bedret måloppnåelse.

20 13.07.2014 20Velferdskonferansen 2011 Det handler om politikk Demokratisk og økonomisk kontroll Det finnes framdeles handlingsrom under EØS til å drive det offentlige i egenregi – men enkle prinsipp må følges Denne maktkampen gjør interessekonfliktene og forskjellene i politikken tydeligere enn på lenge


Laste ned ppt "Helene Bank spesialrådgiver Ta tjenestene tilbake – det politiske handlingsrommet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google