Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EØS, velferdstjenester og det rettslige handlingsrommet Professor dr. juris Finn Arnesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EØS, velferdstjenester og det rettslige handlingsrommet Professor dr. juris Finn Arnesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 EØS, velferdstjenester og det rettslige handlingsrommet Professor dr. juris Finn Arnesen

2 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Fra politikk til juss? EØS-avtalens føringer •Innholdet i offentlig finansierte velferdsytelser •Vilkårene for å være berettiget til ytelsene •Hvem skal levere ytelsen?

3 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 De aktuelle EØS-reglene •Reglene om det offentliges anskaffelser •Tjenestereglene •Etableringsreglene •Statsstøttereglene

4 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Reglene om det offentliges anskaffelser •Regulerer prosessen etter at man har bestemt seg for å henvende seg til markedet •Egenregi-situasjonen –Sak C-573/97, Sea. •Kontroll som svarer til den det offentlige har over egne tjenestegrener •Ikke krav om ”individuell kontroll” •Egenregi selv om det utføres enkelte oppdrag for andre •Velferdsrelaterte tjenester – uansett beskjedne krav –Krav til utformingen av tekniske spesifikasjoner –Krav om underretning til ESA om kontraktstildelinger •Reell skranke: De alminnelige reglene om de fire friheter

5 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Tjenestereglene •Utgangspunktet om fri bevegelighet for tjenesteytelser •Er offentlig finansierte velferdstjenester ”tjenester”? –EØS art. 36: Tjenester som vanligvis ytes mot betaling •Det er ikke noe vilkår at det er mottakeren av tjenesten som betaler –Rettspraksis: Tjenester som ytes av det offentlige, finansiert over offentlige budsjetter, er ikke ”tjenester” •Skille mellom de situasjonene der det offentlige selv yter tjenesten, og de der andre betales for å yte den

6 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Når tjenesten kjøpes i markedet •Anskaffelsesreglene i EØS-avtalen legger få føringer •Rettspraksis: EU-rettens grunnleggende prinsipper gjelder like fullt (se f. eks. sak C-226/09) –Gjennomsiktighet i tildelingsprosedyrene •”Passende grad av offentlighed” – har kontrakten interesse for foretak i andre land? –Likebehandling av tilbydere •Frihet i utformingen av krav til leverandør –Ytelsesrelaterte krav –Statusrelaterte krav - etableringsreglene

7 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Etableringsreglene •Utgangspunktet om fri etableringsadgang •Profittmål som (dis)kvalifiserende omstendighet –Rettspraksis – sak C-70/95, Sodemare. Adgang til å kreve at de leverandører som bidrar til å realisere velferdsordninger ikke driver med profitt for øyet

8 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Statsstøttereglene •Utgangspunktet om forbud mot statsstøtte •Forbudet gjelder statsstøtte til foretak •Rettspraksis: Virksomhet som drives av det offentlige, finansiert over offentlige budsjetter faller utenfor –Linje til tjenestebegrepet •Kort om egenregiforetak som også henvender seg til markedet

9 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Sammenfatning •Der det er vilje, er det vei •Å henvende seg til markedet fordi man er redd for EØS-brudd, er ikke svært rasjonelt –Det er ingen plikt til å henvende seg til markedet –Hvis man først gjør det, kommer EØS-retten inn, og risikoen for regelbrudd øker •Begrunnelsen for å henvende seg til markedet må søkes på annen kant


Laste ned ppt "EØS, velferdstjenester og det rettslige handlingsrommet Professor dr. juris Finn Arnesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google