Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EBL – drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon EBLs synspunkter på hjemfall LO, KS og LVK- seminar 20. januar 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EBL – drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon EBLs synspunkter på hjemfall LO, KS og LVK- seminar 20. januar 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 EBL – drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon EBLs synspunkter på hjemfall LO, KS og LVK- seminar 20. januar 2005

2 n Dagens hjemfallsordning n Hjemfall i fremtiden n Statlig kontroll n EBLs tilnærming n Vurdering av utvalgets innstilling n Hvem skal eie? Innhold

3 Dagens ordning har fungert etter hensikten Hjemfall med ulik behandling av privat/offentlig n Dagens ordning gjør det mer verdifullt å eie for offentlige enn private. n Resultat: Stor grad av offentlig eierskap.

4 Hjemfall med likebehandling n Vil medføre store overføring av verdi fra kommuner/fylker til staten. Er det hensikten?? n Sikrer ikke norsk eierskap, sikrer heller ikke offentlig eierskap. Forutsettes likebehandling er det derfor grunn til å spørre seg om hjemfall er det rette instrumentet

5 Statlig kontroll i dag Sikkerhet n Sikkerhetsforskrifter Miljø n Lover og regler n Konsesjonskrav Effektiv utnyttelse av ressursene n Energiloven: Effektivitet sikres gjennom konkurranse.

6 Statlig kontroll i dag Fellesskapets andel av verdiskapingen n Skatteregler, avgifter (typisk 60% +) n Utbytte (nesten resten) Misbruk av markedsmakt n Konkurranseregler/tilsyn. Forbrukervern n Forbrukervernregler

7 Statlig kontroll i dag Oppsummering statens kontroll n Staten har stor kontroll n Statlig kontroll utøves i hovedsak gjennom lover, konsesjonsregler, krav og forskrifter n Skattregler og dagens eierskap sikrer at stor del av verdiskapingen går til fellesskapet n Ingen av myndighetskravene diskriminerer på eierskap

8 Trenger staten allikevel å eie mer? n Kan komme med pålegg n Statkraft n Har penger til å kjøpe n Ekspropriasjon

9 Viktige næringspolitiske hensyn (1) Verdiskaping n Ikke til hinder for riktige investeringer, drift og vedlikehold. -Meget langsiktig næring. -Tiden før hjemfall vil ha negativ innvirkning på investeringer, drift og vedlikehold og dermed verdiskapingen. -Lang tid frem til hjemfallstidspunktet er derfor viktig. Forutsigbarhet n Uklarhet i viktige rammevilkår påvirker evnen til utvikling. –Søk robuste løsninger i henhold til lover og regler.

10 Viktige næringspolitiske hensyn (2) Videre drift etter hjemfall n Konkurransekraften til selskapene må ikke svekkes for videre drift etter hjemfall. – Mister de norske aktørene alt de eier har de ingen mulighet til å konkurrere om videreføring av norsk energiproduksjon etter hjemfall. Vederlag n Finne løsninger som gir dagens anleggseiere erstatning/kompensasjon for tap ved innføring av nye hjemfallsregler. – Evigvarende rett i dag, tidsbegrenset i morgen? – Fratas eiendom: Erstatning i henhold til Grunnloven, § 105 – Mulighet for videre drift etter hjemfall

11 Utvalgets anbefaling (flertall) n Like regler for alle fremtidige konsesjoner: Partielt hjemfall - konsesjonær beholder eierskapet til 1/3 Konsesjonsperiode på 75 år Innløsningsrett for staten ved særskilte samfunnsmessige hensyn Adgang til foregrepet hjemfall og utleie n For eksisterende offentlige eiere: Innføring ved lovtidspunktmodellen n For private med hjemfallsvilkår: Utvides tilsvarende de offentlige n 1/3 til vertskommuner og vertsregioner Verts- region/ kommune Staten Konsesjonær

12 Utvalgets innstilling En løsning med flertallets innstilling, inklusive erstatninger etter grunnloven og utleieordninger gir: n Incitamenter til fornuftige investeringer og drift n Gir muligheter for fortsatt norsk eierskap etter hjemfalltidspunkt n Gir ikke salgspress; utleie (flere ganger?) og 1/3- del av ”evigheten” mer gunstig enn salg n Erstatning for det eierne blir fratatt n Robust i forhold til gjeldende lovgivning

13 Mulige løsninger n Tidsbegrenset konsesjon - Politisk mulig? n Utvalgets innstilling, inklusive -Erstatning etter Grunnloven -Utleieordninger

14 Hvem skal eie? n Vi har i dag en blanding mellom offentlige/private, inn- og utlendinger. n Opp til eierne selv å vurdere om og hvordan de ønsker å fortsette i norsk kraftforsyning. n Må forvente fortsatt strukturendringer - Kjøp/salg - Sammenslåinger La også norske aktører komme i stand til å kjøpe. Gjør kapital lettere tilgjengelig for kraftbransjen.

15 Oppsummering n Er hjemfall med likebehandling velegnet til å sikre kontroll? n Er verdioverføringer fra kommuner og fylker til staten i mega- klassen uproblematisk? n Trenger staten enda mer kontroll ved å eie mer? n Hvem skal eie? Sikre norske kjøpere tilgang på kapital.


Laste ned ppt "EBL – drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon EBLs synspunkter på hjemfall LO, KS og LVK- seminar 20. januar 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google