Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsulenter, strateger, magiske innsparingstall og motmakt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsulenter, strateger, magiske innsparingstall og motmakt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsulenter, strateger, magiske innsparingstall og motmakt.
Linn Herning Rådgiver i For velferdsstaten Velferdskonferansen

2 Karmøy kommune

3 NHO Service Døråpner for servicesektoren
Bransjeorganisasjon for de kommersielle helse- og velferdsbedriftene. Privatisering er NHO Service sitt eksisensgrunnlag: Ingen private helse- og velferdstjenester = ingen behov for NHO Service. Masseproduserer egne ”effektivitetsanalyser” og bestiller konsulentrapporter for å underbygge sine argumenter om at konkurranse er bra. Skolerer Høyre og Fremskrittspartiet, og bistår blå kommuner. Tromsø kommune: E-post til Tromsø kommunes byråd for helse og omsorg, Kristoffer Kanestrøm (Frp), fra Hilde-Britt Mellbye, konsernsjef i Nordlandia Care Group AS og medlem i arbeidsutvalget for sykehjem i NHO Service: «Si bare fra om det er noe mer vi kan hjelpe dere med. Ellers er også NHO Service positive til å bistå i anbudsprosesser. Lykke til med den politiske prosessen.»

4 Karmøy kommune

5 Språk er makt, og ”definisjonene” er ikke tilfeldig.
Konkurranseutsetting er ikke privatisering. Dette er bruk av konkurranse, ikke privatisering. Mangfoldet av private aktører i Oslo har vært en suksess, skriver adm. dir. Petter Furulund Siv Jensen, spørretime i Stortinget –De rødgrønne ønsker ikke mer valgfrihet i norsk pleie- og omsorgssektor. (…) Vi har alle muligheter til å tilby de eldre og pleietrengende et større mangfold i tilbudet. Erna Solbergs blogg 28.april 2012: For meg er konkurranse et virkemiddel. Målet er bedre kvalitet, brukeren i sentrum og et mer mangfoldig tilbud.

6 Karmøy kommune

7 Valgfrihet? Brukerundersøkelser ? Valgfrihet: Alle MÅ velge.
Forutsetter overskudd av tilbud. Videresalg av selskaper. Vær så god å velg mellom 100 aktører. Ikke mulig å velge offentlig tilbud..?

8 Kostnads/effektivitetsforbedringer … eller magiske innsparingstall?
Vær obs på formuleringene: ”hvor store faktiske kostnads og effektiviseringsforbedringer som kan forventes” ”Potensiell effektivisering” ”mål om 10-30% effektivisering” Vær obs på metodene: Beste praksis = billigste praksis KOSTRA:

9 Kvalitetsforbedringer?

10 Karmøy kommune Frian Årsnes, seniorrådgiver Pöyry til Dagsavisen : ”De samfunnsøkonomiske analysene er ikke uhildet eller uavhengige lenger,. (…) I økende grad lages de i stedet for å «fremme eller hemme framgangen og gjennomføringen av et prosjekt.”

11 Agenda Kaupang

12 Agenda Kaupang i Telemark
Samtale med Fagforbundet Telemark: ”Politikerne leser rapporten som om det var bibelen.” ”Tallene sier jo ingenting om innholdet i tjenestene. Antall kvadratmeter å vaske sier lite om hvor mye jobb det er. Det er stor forskjell på kvadratmetre.” ”Rapporten ble bestilt fordi rådmannen trengte argumenter ovenfor politikerne.” ”Vi har større sosiale utfordringer i vår kommune enn kommunene vi sammenliknes med. Det viser levekårsundersøkelsen, men ikke i KOSTRA.” ”Alt er bestemt lenge før det kommer til vedtak” ”Jeg føler at jeg gjøre en dårlig jobb for vi blir jo aldri hørt.” Kommunene i Telemark er alt fra blåblåe til rødgrønne. De tillitsvalgte opplever de samme utfordringene med konsulentbruk uavhengig av hvilke politikere som styrer.

13

14 Flere eksempler PWC og barnehagene (Tønsberg, Oslo, Tromsø, Flora)
Deloitte evaluerer Besiller-utførermodeller for KS Statens landbruksforvaltning – målstyringsprosjekt og konsulenter Riksrevisjonens krav til mål- og resultatstyring. Senter for statlig økonomistyring (SSØ, nå DFØ Direktorat for økonomistyring – Veileder for risikostyring i staten Samhandlingsreformen og tankesmia Visjon helse 2015 Telenor, NSB og Statkraft/Statnett Delprivatiseringen av Statoil og ECON Sykehussammenslåingen i Oslo og McKinsey ”Internt handlingsrom” og ”nærhetsmodell” ved UiO Difi (Direktorat for IKT og forvaltning) - Administrative støttefunksjoner i staten - forstudie (Difinotat 2012:2) Ingar Pettersen

15 Oppsummering Problemene: Motmakten/løsningene:
Beslutningsgrunnlaget, og hvem får innflytelse. Hvilken kunnskap verdsettes i samfunnet. Bruk av offentlige midler. Kvalitet på tjenester og institusjoner. Demokrati (internt og i samfunnet). Motmakten/løsningene: Avsløre aktørene, metodene og pengebruken. Fremme annen kunnskap / beslutningsgrunnlag. Verdsette fagkunnskap og kjennskap til førstelinja for å skape bedre kvalitet i tjenestene og institusjonene.


Laste ned ppt "Konsulenter, strateger, magiske innsparingstall og motmakt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google