Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ta tjenestene tilbake! - og hvordan de kommersielle velferdskonsernene utarmer velferdsstaten Linn Herning, Rådgiver, For velferdsstaten Fagforbundet Oslo,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ta tjenestene tilbake! - og hvordan de kommersielle velferdskonsernene utarmer velferdsstaten Linn Herning, Rådgiver, For velferdsstaten Fagforbundet Oslo,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ta tjenestene tilbake! - og hvordan de kommersielle velferdskonsernene utarmer velferdsstaten Linn Herning, Rådgiver, For velferdsstaten Fagforbundet Oslo, 9. september2010

2 En ny virkelighet i velferdsstaten - De nye, kommersielle aktørenes inntog  Konkurranseutsetting, privatisering og annen markedsretting utfordrer grunnvollene i velferdsstaten  De nye kommersielle aktørene er av en annen karakter enn tidligere private innslag i velferdsstaten – Formålet er profitt, fremfor alternativ/supplement til det offentlige – Konkurrerer i hovedsak på lavere personalkostnader – Strategisk selskapsstrukturering og markedsanalyser  Utviklingen skøyt fart først på 2000-tallet, og det finnes lite statistikk og forskning på området.

3 Konkurranseutsatte sykehjem i Oslo – De nye omsorgskonsernene  Første kontrakt startet i 2000, av Oslos åtte konkurranseutsatte sykehjem er alle i dag drevet av kommersielle aktører. – Adecco Helse AS (Midtåsenhjemmet og Ammerudlunden), – Aleris Omsorg AS (Lambertseter), – Attendo Care AS (Hovseterhjemmet og Paulus), – Carema Omsorg AS (St. Hanshaugen) og – Norlandia Omsorg AS (Madserud og Oppsalhjemmet)  Alle disse selskapene er datterselskaper i store internasjonale/nordiske omsorgskonsern.  Alle er helt eller delvis eid av investeringsselskaper (risikokapitalselskaper).  Alle selskapene har sterke bånd til skatteparadis. Dette er de nye, kommersielle omsorgskonsernene. Deres formål er å tjene penger på å drifte velferdstjenester med sikker betaling fra det offentlige.

4 Hvordan tjene penger på velferdstjenester? - Konkurranse på lønn, pensjon og bemanning  Lønn – Lavere grunnlønn (ca.30.000) – Timelønn heller enn månedslønn – Uten tillegg  Pensjon – Innskuddsbaserte (koster mye mindre og regnskapsføres på en annen måte)  Bemanning – Ulike turnuser, doble vakter og lignende – Innleid/midlertidig – Mindre fagpersonell (eks. dispensasjoner i barnehagene)

5 Hvordan tjene penger på velferdstjenester? - Strategisk selskapsstrukturering og markedsanalyser  ”Å utnytte markedet” – Konsentrert i store markeder (sentrale strøk) – Markedet for det enkle, men godt betalte – Ekstrabetaling fra de som kan (minimumsvelferd for alle)  Selskapsstrukturering – Uoversiktelige konsernstrukturer og skatteparadis – Ta ut profitt gjennom andre poster enn ”utbytte” (”Seks måter å unngå utbyttebegrening) – Skille drift, eiendom og bemanning.

6 Holbekk Barnehagetun AS Barnehageselskap Emmek AS Eiendomsselskap MKE Holding AS Morselskap Askeladdens Sjarmtroll Barnehageselskap og arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) Askeladden Barnehage AS Barnehageselskap Mereo AS Inkassoselskap De nye aktørene - bare en barnehage? Eierstruktur i Askeladden barnehage, Grimstad Kjøper arbeidskraft fra Leier eiendom av.... Offentlige tilskudd til drift av barnehage Offentlige investeringstilskudd til bygging av barnehage 100 % 50% 100 % Forvalter investeringstilskudd..

7 Ta tjenestene tilbake! - Alternativet: Drift i offentlig egenregi  Det beste alternativet til konkurranseutsetting, privatisering og markedsretting, er at offentlige velferdstilbud drives av det offentlige.  Offentlig egenregi er normal tilstanden!  Det er ingen lover eller avtaler som forhindrer offentlig drift, verken i Norge, EØS-avtalen eller WTO-avtalen, men det finnes en del forutsetninger for å unnta tjenester fra konkurranse  ”Ta tjenestene tilbake!” -artikkelserie på www.velferdsstaten.no

8 Ta tjenestene tilbake! - Tiltak 1: Forbud mot privat profittuttak  Barnehageforslaget – Utbyttebegrensning – Tilbakeføring av offentlig tilskudd ved salg  Privatskoleloven – Forbud mot kommersielle aktører – Forbud mot utbytte og overføring av verdier gjennom andre måter – Forbud mot oppsplitting og tilbakeleie  Privatskolelovens forbud mot privat profittuttak bør overføres til alle velferdstjenester!

9 Ta tjenestene tilbake! - Tiltak 2: Like lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår  Siden de kommersielle aktørenes beste konkurransefortrinn er kutt i personalutgifter, vil alle tiltak for å harmonisere lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår hemme de kommersielle aktørenes inntog og posisjon.  Ta ”sosiale hensyn” i anbudskonkurranser  Tiltak mot sosial dumping i offentlige anskaffelser  Men: Innsyn, ettersyn og kontroll er nødvendig, men omfattende og til tider vanskelig…

10 Ta tjenestene tilbake! - Tiltak 3: Prioriter ideelle fremfor kommersielle  Begrensa anbudskonkurranser  Dersom en tjeneste er vedtatt konkurranseutsatt eller underlagt lovverket om offentlige anskaffelser, kan i mange tilfeller de kommersielle aktørene stenges ute.  Både EØS-lovverket og det norske lovverket åpner for å prioritere ideelle aktører innen helse- og omsorgssektorene.

11 Valgkampen 2010: - Kampen om velferdssamfunnet  Den nye, kommersielle virkeligheten innen offentlige tjenester gjør kampen for det universelle og offentlige velferdssamfunnet enda viktigere.  Høyre/Frp – de nye velferdspartiene?  Må avlive myten om at det ”ikke har noe å si hvem som utfører tjenestene, dersom det offentlige betaler”.  Må vise erfaringene og konsekvensene med de kommersielle omsorgskonsernenes inntog.  Det har noe å si hvem som driver det offentlige tjenestetilbudet fordi de kommersielle aktørenes formål er å tjene penger, mens velferdsstatens grunntanke er gi etter evne og få etter behov.


Laste ned ppt "Ta tjenestene tilbake! - og hvordan de kommersielle velferdskonsernene utarmer velferdsstaten Linn Herning, Rådgiver, For velferdsstaten Fagforbundet Oslo,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google