Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SHP – oppsummering fra siste utlysningsrunde - 2012 Januar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SHP – oppsummering fra siste utlysningsrunde - 2012 Januar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 SHP – oppsummering fra siste utlysningsrunde - 2012 Januar 2013

2 SHP: Målsetting  2002 – 2017  Målsetting i tildelingsbrevet fra KD (2002):  Bygge bærekraftige FoU-miljøer  Støtte eksisterende miljøer og bygge nye  Prosjekter må ha klar strategisk forankring  Gi en viss prioritet til fagfelt og fagmiljøer som ikke har så lett for å finne finansiering andre steder, f eks i andre vm i Forskningsrådet  6 utlysninger – 450 mill. kroner fordelt til 76 prosjekter  Evaluering av SHP i 2010: Besluttet videreført for seks nye år

3 Utlysning 2012: Rammer og føringer  Prosjektene skal ha:  høy vitenskapelig kvalitet og klart formulerte faglige mål  klar forankring i institusjonenes strategiske planer og prioriteringer  primært være innenfor utdanningsområder hvor høgskolene har etablerte mastergradsprogrammer  Tilgjengelige midler i utlysningen: Inntil 120 mill kroner – fordelt over tre år  Om lag en fjerdedel skal øremerkes til prosjekter innenfor helse- og sosialfagene

4 Rammer og føringer II  Stimulere til mer nasjonalt og internasjonalt samarbeid  Bygge flere større forskningsprosjekter, jf budsjettrammer for prosjektene  Rekrutteringsstipend, primært på doktorgradsnivå  Prosjektperiode - tre år  Oppstart tidligst 1. november 2012  Følgebrev fra institusjonen – begrunne utvalget av søknader men ikke prioritere

5 Vurderingskriterier - ISP  vitenskapelig kvalitet  prosjektleder og prosjektgruppen  strategisk forankring og betydning  nasjonal kompetansebygging  gjennomførbarhet  nasjonalt samarbeid  nasjonal arbeidsdeling  internasjonalt samarbeid  samfunnsmessig relevans  formidling og kommunikasjon  relevans i forhold til utlysningen

6 Utlysning 2012: Søknader  61 søknader til fristen 18. april  Stor faglig spennvidde på søknadene  Mange tverrfaglige og flerfaglige søknader  Høy andel (ca. 1/3) innenfor området helse- og sosialfag (jf. føringer i utlysningen)  Mange store prosjekter (jf. budsjettrammene)  Panelbehandling av alle søknadene som grunnlag for SHP-komiteen, som fatter endelig vedtak om bevilgning  Søknader fra alle de statlige høgskolene og flere av de private

7

8 SHP: Innvilgede prosjekter 2012  Høgskolen i Finnmark: New turns in Arctic winter tourism: Adventuring, romanticising and exoticising, and demasculinising nature?  Høgskolen i Oslo og Akershus: Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State  Høgskolen i Sogn og Fjordane: The ASK Study - A randomized controlled trial investigating the effect of daily physical activity on childrens school performance  Høgskolen i Lillehammer: How to succeed in the private film and television industries? A production culture perspective.  Høgskolen i Hedmark: The effect of vole population cycles on the boreal forest ecosystem dynamics  Høgskolen Stord/Haugesund: Improvisation in Teacher Education: Curricula and Practice in Dynamic Interplay  Høgskolen i Bergen: Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care  Høgskolen i Gjøvik: HyPerCept - Color and Quality in higher dimensions

9 SHP: Videre aktiviteter  Oppstart-konferanse på Solstrand hotell 3. og 4. april  Utlysning av nye midler høsten 2013 med søknadsfrist februar 2014.  Prosjektoppstart januar 2015 – prosjekter over tre år  Andre relaterte aktiviteter:  Forskningsrådets policy for høgskolene skal revideres i 2013  Dialogmøte med ledelsen for høgskolene på Hotell Bristol 11. februar


Laste ned ppt "SHP – oppsummering fra siste utlysningsrunde - 2012 Januar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google