Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk kulturråd Stein Slyngstad, avd.dir. kunstavdelingen Fylkeskulturkonferansen i Hedmark 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk kulturråd Stein Slyngstad, avd.dir. kunstavdelingen Fylkeskulturkonferansen i Hedmark 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk kulturråd Stein Slyngstad, avd.dir. kunstavdelingen Fylkeskulturkonferansen i Hedmark 2012

2 Plansje logoar

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 OVERSKRIFT Tekst

13 Kulturfondet Formål stimulere skapende virksomhet innenfor litteratur og kunst, verne om kulturarven og formidle kulturgodene til så mange som mulig støtte nyskapende kunst og stimulere nye kunstneriske uttrykksformer, nye formidlingsmåter og kulturelt mangfold

14 Rollefordeling Rådet fatter vedtak innenfor rammer som fastlegges av regelverk og politiske føringer (budsjettprp/tildelingsbrev etc). Fastsetter dessuten rammer og føringer for utvalgenes arbeid, herunder delegasjonsmyndighet. Fagutvalgene fatter vedtak innenfor gitte rammer og gir tilrådinger eller vedtak til rådet. Administrasjonen forbereder saker, utformer tilrådinger til utvalgene, følger opp vedtak og sørger for at gjeldende regelverk følges.

15

16

17

18

19

20

21

22

23 OVERSKRIFT Tekst

24 Plansje- innvilgede søknader

25

26 Kulturfondet (ekskl. innkjøpsordningene litteratur) År Samlet søknadssum i kr Samlet avsetning i kr Forholdet tildelinger og søknadssum ,04 % ,01 % ,36 % ,27 % ,44 % ,58 % ,18 % ,76 % ,93 % ,90 %

27

28 STIMULERENDE SYNLIG SAMHANDLENDE KULTURRÅDET Strategi

29 KULTURRÅDET SKAL STIMULERE TIL ET NYSKAPENDE OG MANGFOLDIG KUNST OG KULTURLIV ved å investere i tiltak som fremmer kvalitet, mangfold og kritisk refleksjon nå ut til flest mulig og på nye steder og nye arenaer ivareta en aktiv utviklingsrolle KULTURRÅDET Strategi

30 KULTURRÅDET SKAL VÆRE EN SYNLIG OG ÅPEN AKTØR I SAMFUNNSDEBATTEN ved å være en tydelig, transparent og faglig premissleverandør være ledende i digital tilskuddsforvaltning og kommunikasjon bidra til kunnskapsbasert utvikling av kulturpolitikken KULTURRÅDET Strategi

31 KULTURRÅDET SKAL BIDRA TIL SAMHANDLING ved å være en tilgjengelig og relevant samarbeidspartner sørge for idéutveksling og ny kunnskap, internt og eksternt investere i samarbeid på tvers av uttrykk og landegrenser KULTURRÅDET Strategi

32 EN MER PROFESJONELL TILSKUDDSFORVALTNING enklere raskere mer åpen høyere kvalitet Nytt NORSK KULTURRÅD Hva betyr det?

33 EN FAGLIG TILRETTELEGGER OG UTVIKLINGSAKTØR kunnskapsdannelsen utviklingsrollen delingskulturen Nytt NORSK KULTURRÅD Hva betyr det?

34 Norsk kulturråd Stein Slyngstad, avd.dir. kunstavdelingen


Laste ned ppt "Norsk kulturråd Stein Slyngstad, avd.dir. kunstavdelingen Fylkeskulturkonferansen i Hedmark 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google