Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra FLU til BLU Ny barnehagelærerutdanning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra FLU til BLU Ny barnehagelærerutdanning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra FLU til BLU Ny barnehagelærerutdanning

2 http://www. verdensfinestestillingledig

3 Hvorfor ny barnehagelærerutdanning?
Store endringer i barnehagesektoren. Fra 2006 – 2011 økte antall barn i barnehagen med nærmere og økningen har vært størst blant de aller yngste barna. Samfunnet preget av et stort mangfold både kulturelt, språklig og religiøst og barnehagen er blitt en viktig flerkulturell arena. Krav og forventinger til barnehagen som samfunnsinstitusjon har endret seg og ført til at barnehagens ansatte har fått flere og nye arbeidsoppgaver som krever utvidet kompetanse. Den nye barnehagelærerutdanningen skal være en utdanning som er tilpasset dagens og framtidens barnehagesektor. Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

4 Fra fag til kunnskapsområder
Strukturen i utdanningen er endret fra en oppbygging rundt ti ulike fag, til en oppbygging rundt seks tverrfaglige kunnskapsområder. De ti fagene utdanningen består av i dag, vil nå inngå i kunnskapsområdene, hvor også pedagogikk og praksis vil være en integrert del. Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

5 Studiemodell Høst Vår 1. studieår 2. studieår FORDYPNING (30 sp)
Barns utvikling, lek og læring (20 sp) Samfunn, religion, livssyn og etikk (20 sp) 1. studieår Natur, helse og bevegelse (10 sp) Natur, helse og bevegelse (10 sp) Kunst, kultur og kreativitet (15 sp) Kunst, kultur og kreativitet (15 sp) 2. studieår Språk, tekst og matematikk (15 sp) Språk, tekst og matematikk (15 sp) FORDYPNING (30 sp) BACHELOROPPGAVE (15 sp) 3. studieår Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (15 sp)

6 Praksis Det skal være veiledet, variert og vurdert praksis integrert i alle kunnskapsområder og fordypning. Praksisopplæringen omfatter 100 dager. 95 dager gjennomføres i barnehage og 5 dager i grunnskolen med fokus på overgangen barnehage-skole. Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

7 Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

8 3. studieår – mange valgmuligheter!
Fordypningsenheter i Kristiansand: Småbarnspedagogikk Mat og helse Utefag Drama Forming Norsk Sang og musikk i barnehage og småskole

9 3. studieår – mange valgmuligheter!
Fordypningsenheter i Grimstad: Forming Småbarnspedagogikk

10 I hvert kunnskapsområde vil studenten møte varierte arbeidsformer.
Undervisningen vil bli organisert som seminararbeid, forelesninger, selvstudium og deltakelse i prosjekt og utviklingsarbeid. Studenten får god trening i å arbeide selvstendig, sammen med andre i gruppe og i vurdering av eget og andres arbeid. Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

11 Studentutveksling Barnehagelærerutdanningen ved UiA har etablert et godt samarbeid med flere institusjoner i utlandet. Studenter ved utdanningen kan i 5. semester utveksle til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Studentene kan ta valgfrie emner rettet mot barn i barnehagealder, inkludert 2 ukers praksis. Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

12 Hvilken kompetanse gir barnehagelærerutdanningen?
Utdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid i barnehage Studiet gir kompetanse i ledelse Førskolelærere kan tilsettes i grunnskolen med spesialpedagogisk utdanning tilsvarende minst 60 studiepoeng dersom hovedoppgaven er spesialundervisning eller behovene til elevene gjør slik utdanning ønskelig Kvalifiserer for opptak til master i pedagogikk. Med to år relevant praksis kvalifiserer utdanningen for opptak til master i ledelse med spesialisering i barnehageledelse.

13 Hvorfor bli barnehagelærer?
1. Du får stor frihet til å påvirke din egen arbeidshverdag 2. Barnehageledere og barnehagelærere er gode ledere 3. Det er et hav av muligheter! 4. Du kan ta med fritidsinteressen på jobb 5. Du vil påvirke kommende generasjoner 6. Du får garantert jobb 7. En mangfoldig arbeidsplass 8. Mange karriereveier 9. Spennende samarbeid 10. Du får solid kompetanse Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

14 Glød Aust-Agder https://vimeo.com/59898123


Laste ned ppt "Fra FLU til BLU Ny barnehagelærerutdanning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google