Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OPERAPROSJEKTET.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OPERAPROSJEKTET."— Utskrift av presentasjonen:

1 OPERAPROSJEKTET

2 Historie ”How to write an opera” er det engelske tilnavnet på denne arbeidsformen. (På norsk ”skriv en opera”.) Opprinnelsen er fra Metropolitan Opera House på begynnelsen av 80 – tallet. Ble gjennomført sommeren 1985 for lærere ved The Royal Opera House i Covent Garden.

3 Mål med prosjektet Gi studentene redskap til å produsere en egen opera med alle ansvarsområder inkludert. Studentene skal være i stand til å drive sitt eget produksjonsselskap profesjonelt, og ta ansvar for de betrodde oppgavene. Oppgavene er: Skriving Komposisjon Formgiving og design

4 OPPVARMING Hver dag i prosjektet startet vi med å varme opp
Målet med dette var å øke gruppens samhold og trygghet på hverandre Den besto av å synge med den stemmen vi hadde, danse, leke, øvelser for tillit og avslapping Eks. Blind partner der to personer skulle ta i mot den ”blinde”. Kjente sanger for voksne og barn Sisten og herme leker osv.

5 Metodens hovedfaser Prosjektet er oppdelt i forskjellige faser
Noen av fasene blir gjort i samlet gruppe, andre faser blir i mindre grupper. Prosjektet er tverrfaglig og inkluderer derfor fagene: Pedagogikk Samfunnsfag Drama Forming Musikk

6 Redskapsfasen: ”Foredrag” Gruppearbeid Pr – gruppe etableres
Problemstilling Hvem skal operaen spilles for?

7 Hva skulle vi spille? Gruppene viste sine ”forestillinger” Det ble satt opp en problemstilling som alle stemte over Alle ble hørt

8 Rolle skapning : det ble satt sammen positive og negative sider ved figurene, det ble valgt ut 8 figurer til videre arbeid Det ble skrevet forslag på manus av flere små grupper. (Synopsis og scenario). Forslagene ble vist frem i drama som tips Forslagene ble satt sammen til et manus, en liten skrivegruppe ble satt sammen til videre arbeid på manus (libretto). Det ble lagd komposisjoner til lydforming i musikk, for videre komponering. I forming ble det laget modellboks av scener og kostymene, ble brukt som forslag og det ble stemt for de vi ville bruke videre.

9 Skaperfasen: Selvstendig arbeid for studentene
Gruppene ble delt etter studentenes interesse for de forskjellige områdene. Aktørene ble valgt av lærer teamet, og ble spurt om de ville være skuespillere. Veiledning etter behov Områdene var musikk, design og aktører.

10 I musikk arbeidet studentene med grunnleggende komposisjoner, arie, duett, mellomspill, sangtale, ouverture og underscoring. Design gruppen tok valg av kostymer og scene. Noe de utviklet videre. Aktørene måtte starte med gjennomlesing og forberedelser.

11 Ansvarsfordeling

12 Produktfasen: Sette det hele sammen til et produkt. Det gjelder manus, tekst og musikk Scene- og orkesterprøver Sceneprøver med orkester Lyssetting

13 Kostyme og makeupprøver
Hovedprøve med lyd, aktører og lyssetting Generalprøve Forestillinger

14 Evalueringsfasen: Prosjektet ble evaluert i fellesskap med lærere i alle fag Gjennom hele prosessen ble det skrevet logg av studentene

15 Tverrfaglige oppgaver
Hvorfor er det viktig at barnehagebarn får en variert erfaring med kunst og formkultur og hvordan ivaretar operaprosjektet dette? Hvordan operaprosjektet påvirker min pedagogrolle/lederrolle i barnehagen? Hvilke tverrfaglige kvaliteter har operaprosjektet som arbeidsform og kunstform?

16 1. Rammeplanen om de estetiske fagene:
Estetiske fag omhandler musikk, bevegelse, forming og drama og disse fagenes plass i barnehagen. Fagområdene har både en inntrykks- og en uttrykksside og er nært knyttet til kulturen, blant annet gjennom overføring av kunnskap om materialer, redskaper og teknikker. For barn er fagområdene viktige redskap for sansing, opplevelse, tenking og kommunikasjon. Barnas skapende virksomhet har alltid hatt bred plass i barnehagen. En kan vanskelig tenke seg en barnehage uten sang, bevegelse, danse leker, musikk, tegning, maling, forming,drama, eventyr og fortelling.

17 Mål for de estetiske fagene
Gjennom arbeid med det estetiske fagområdet skal barnehagen bidra til at barna Utvikler skapende fantasi og kreativ tenkning og handling. Utvikler kommunikasjonsevne og varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet i språk, bilde, ord, sang og musikk, rytmikk, dans og drama. Utvikler følsomhet, lytteevne og iakttakelsesevne gjennom allsidige møter med kultur og kunst. Utvikler og styrker kulturell identitet og personlig uttrykk.

18 2. Pedagogrollen Å se viktigheten av at alle får en rolle innenfor et av ansvarsområdene, ingen satt utenfor. Se hvor viktig struktur er i en stor gruppe. Økt selvtillit og økt selvfølelse. Ta ansvar og delegere der det trengs. Gi og ta ros på en konstruktiv måte. La alle få et ord med i laget uten at det må bli diskusjoner.

19 3. Kvaliteter Lar barna få oppleve de estetiske fagene på nært hold. Gir dem opplevelser, tanker og lar dem få føle på egne og andres opplevelser. Kommunikasjon og sansing er viktig i et slikt prosjekt. Gir et barneperspektiv. Vi hadde dobbel adressat og flere ”budskap” i stykket. Tema som er aktuelt i samfunnet, enkel problemstilling.


Laste ned ppt "OPERAPROSJEKTET."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google