Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Budsjett-innst. S.nr.7 - 2006-2007 ”Komiteen vil understreke viktigheten av at FLO opprett- holder nødvendig kompetanse internt i organisasjonen. Komiteen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Budsjett-innst. S.nr.7 - 2006-2007 ”Komiteen vil understreke viktigheten av at FLO opprett- holder nødvendig kompetanse internt i organisasjonen. Komiteen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Budsjett-innst. S.nr.7 - 2006-2007 ”Komiteen vil understreke viktigheten av at FLO opprett- holder nødvendig kompetanse internt i organisasjonen. Komiteen vil videre understreke at innleiet personell pri- mært skal benyttes til å bistå ved topper eller i andre spesielle situasjoner. På denne bakgrunn mener komi- teen at årsverksrammer er et verktøy, men at de ikke må stå i veien for å etablere løsninger som er total- økonomisk gunstigere.”  FELLESFORBUNDET ER ENIG MED KOMITEEN I DETTE  FELLESFORBUNDET FINNER INGEN TIL- SVARENDE ERKLÆRING I REGJERINGENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2008

2 2 Dagens situasjon - innleie  Bruken av innleid arbeidskraft er økende og brer om seg  Ubåtverkstedet i Bergen reduserte fra 60 til 15 innleide – ansatte 25 selv; kostnadsreduksjon på ca. 20 mill/år  LHK har i dag ca. 60 innleide (britiske); snittkost ca. 1,1 mill/årsverk - får ikke ansette egne; egenutdannede lærlinger leies inn  Innleid personell er vesentlig dyrere, gir mindre effektivt drift og tap av egen kompetanseutvikling  Effektivisering av egen organisasjon med eget personell gir gevinst

3 3 Vedlikeholdsvolum – utvikling FLO/TV/MAR Realistisk potensiale 440 å.verk Medfører reduksjon av egen vedl.h.kapasitet fra 50% til 30% innen 2009

4 4 Utfordringer  Forsvaret er sterkt årsverkstyrt på drift  Politisk aktivitetsambisjon er høy – resurser tildeles ikke  FSJ vil foreslå dramatiske reduksjoner for å tilpasse strukturen til resurstildelingen  Sjef FLO innførte tilsettingsstopp og krav om OPL-harmonisering (stillingsrammer lik årsverkrammer)  Økt aktivitet i den operative strukturen iverksettes ved overføring av økonomiske ressurser fra logistikk og støtte – økt behov for logistikk og støtte vanskeliggjøres; oppgavene må være bemanningsstyrende FELLESFORBUNDET STØTTER FPUs FORSLAG OM YTTERLIGERE 1 MRD SAMMENLIGNET MED BUDSJETTNIVÅET FOR 2008


Laste ned ppt "1 Budsjett-innst. S.nr.7 - 2006-2007 ”Komiteen vil understreke viktigheten av at FLO opprett- holder nødvendig kompetanse internt i organisasjonen. Komiteen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google