Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VED NRLU:S ARBEIDSGRUPPE MELLOMRAPPORT VED ANNA-LENA ØSTERN TIL RÅDSMØTET 2 JUNI 2009 Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VED NRLU:S ARBEIDSGRUPPE MELLOMRAPPORT VED ANNA-LENA ØSTERN TIL RÅDSMØTET 2 JUNI 2009 Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene?"— Utskrift av presentasjonen:

1 VED NRLU:S ARBEIDSGRUPPE MELLOMRAPPORT VED ANNA-LENA ØSTERN TIL RÅDSMØTET 2 JUNI 2009 Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene?

2 Forskningsbasert undervisning i lærerutdanning ? Behov for å øke satsningen på forskning i lærerutdanning Forskning som er relevant for lærerutdanning og skole Rettet mot lærerprofesjonen og læreryrket

3 Stipendiater fra og for lærerutdanningene Behov for kompetanse for mastergradsveiledning Bygge opp forskerkompetanse Styrke l ærerkompetanse

4 Merverdi i forhold til nå? En god måte å bruke ressurser på tvers av institusjonsgrenser Tilgangen til veiledere bedres Åpne kursmoduler kan brukes av andre som vil få kompetanseheving (f ørstelektorprogram) Utvikle sterkere og klarere faglig terminologi tilpasset lærerutdanningene

5 Mulig organisering: start h. 2009 En nasjonal nettverksskole med eget styre Forskerskolen forankres i en doktorgradsgivende institusjon Styre om fem personer. Styreleder? 15-70 stipendiater i fire år (pliktdel, empirisk forskning) 2 seminarer per semester for forskerskolens deltakere Kursmoduler i tillegg (5p, 7,5 p eller 10) kan velges (minimum 30 p oppl æringsdel; evt 10 p veiledn. sem.)

6 15 h øgskoler og universitet interessert Noen kan tilby kursmoduler NTNU tilbyr å ta et ansvar i ledelsen ved f ørste omgang Noen kan tilby veiledning Noen ønsker tilknytnin for stipendiater

7 Hvilke kurstilbud? Framvekst av l ærerutdanningene Relasjon forskning-lærerpraksis (FoU) Styringsstrukturer og ledelsesformer i l. Danningsproblematikken Det etiske imperativet Lærerkunnskap Praksisopplæring Lærerutdanningskompetanse Endringskompetanse, livslang læring, komparative modeller Filosofisk pedagogikk

8 Økonomiske kostnader? Årlig ramme 3-5 millioner for skolen St øtten bør gis over en periode på fire år Forskningsrådet modell for støtte: Nasjonale og internasjonale seminarer, kurs, workshop Tiltak for internasjonalisering Frikjøp av leder for forskerskolen (normalt inntil 30 % av årsverk per år) Ev.midler til sekretariatsfunksjon (inntil 15 % av årsverk/år) Midler til post doc Midler til løpende kvalitetssikring (styre)

9 Kunnskapshorisont skapt av l ærerutdanningene Merverdi ved å bringe sammen doktorgrdsstudenter fra flere institusjoner Forskerskole rekrutteringsfremmende, bidrar til internasjonalisering Styrket FoU-kompetanse ved l ærerutdanningene

10 To stiger Stipendiatstigen (lukket) F ørstelektorstigen (åpen)


Laste ned ppt "VED NRLU:S ARBEIDSGRUPPE MELLOMRAPPORT VED ANNA-LENA ØSTERN TIL RÅDSMØTET 2 JUNI 2009 Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google