Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidslivsfag Kan arbeidslivsfaget bidra til at ungdomskoleelevene blir mer motivert??

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidslivsfag Kan arbeidslivsfaget bidra til at ungdomskoleelevene blir mer motivert??"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidslivsfag Kan arbeidslivsfaget bidra til at ungdomskoleelevene blir mer motivert??

2 Bakgrunnen for forsøket med arbeidslivsfaget
Forsøk med utprøving av et nytt praktisk fag på ungdomstrinnet har sitt utgangspunkt i NOU 18:2008 – Fagopplæring for framtida Dette ble fulgt opp i St. meld. Nr 44 ( ) – utdanningslinja – kap : ”Et mer variert og praktisk ungdomstrinn” Utdanningsdirektoratet fikk i oppdrag ansvaret for å gjennomføre forsøk med arbeidslivsfag (oppdragsbrev nr )

3 Hvorfor arbeidslivsfag?
Økende antall umotiverte elever på ungdomstrinnet Lærere på ungdomstrinnet rapporterer om ”mentalt frafall” blant enkelte elever Tilbakemeldinger fra sektoren tyder på at mange elever opplever alternativene til fremmedspråk på ungdomstrinnet, norsk/samisk og engelsk fordypning, som særlig problematiske Et praktisk fag på ungdomstrinnet har lenge vært etterspurt

4 Hva er arbeidslivsfag? Forsøksordning med et nytt praktisk fag på ungdomstrinnet Et alternativ til fremmedspråk og språklig fordypning Faget tar utgangspunkt i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene på videregående, men undervisningen er tilpasset ungdomstrinnet ”Praktisk arbeid” med utvikling av tjenester og produkter utgjør den sentrale arbeidsformen Planlegging, utførelse og dokumentasjon av arbeidet og refleksjon knyttet til egne arbeidsprosesser er også sentrale deler i opplæringen

5 Forsøkets oppstart og utvidelse
Trinn 1 – ”Oppstart” (2009/2010) 5 pilotforsøkskommuner - 16 skoler Ingen læreplan Elevene fritatt fra karakterer Fase 2 – ”Utvidelse” ( ) 80 kommuner – 136 skoler * Forsøkslæreplan fastsatt Karakterer teller ved inntak til vgs (* Enorm interesse for å være med i forsøksordingen)

6 Arbeidslivsfag versus andre praktiske estetiske fag og utdanningsvalg:
Egne kompetansemål Utdanningsvalg gir i større grad rom for informasjon i forhold til valg av utdanning/yrke, mens arbeidslivsfag skal gi erfaring med de praktiske ferdighetene som tilhører de yrkesfaglige utdanningsprogrammene

7

8 Status i arbeidslivsfag september 2010
Forsøkslæreplanen i faget er klar til skolestart høsten 2010 Veiledningen til læreplanen er klar i september 2010 Evalueringsrapport av de første 16 skolene som deltok i forsøket blir offentliggjort i september 2010

9 Erfaringer med arbeidslivsfaget
Rapporten viser svært tilfredse arbeidslivsfagselever !! Nesten 70 prosent av elevene svarer at arbeidslivsfaget har gjort skolehverdagen bedre Et klart flertall av lærerne svarer også at arbeidslivsfaget har hatt positiv innvirkning på elevene

10 Utfordringer og betingelser
Utfordringer ” et ressurskrevende fag” Kompetanse - tilstekkelig kvalifiserte lærere Gruppestørrelse - små grupper fungerer best Egnede undervisningslokaler: økt etterspørsel etter spesialrom Utgifter til læremidler og utstyr Timeplanlegging - arbeidslivsfaget forutsetter dobbelttimer for å fungere Forutsetninger for å lykkes med arbeidslivsfaget Faget må være prioritert både av ledelsen og av lærerne Krever vilje og engasjement Tilstrekkelig med tid til planlegging av undervisningsopplegget (dvs. sette seg inn i læreplanene til yrkesfaglige utdanningsprogram)

11 Kan arbeidslivsfaget bidra til at ungdomskoleelevene blir mer motivert??


Laste ned ppt "Arbeidslivsfag Kan arbeidslivsfaget bidra til at ungdomskoleelevene blir mer motivert??"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google