Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 1 Kontroll av tanker ved behandlingsanlegg for farlig avfall Kontrollaksjon DSB og SFT 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 1 Kontroll av tanker ved behandlingsanlegg for farlig avfall Kontrollaksjon DSB og SFT 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 1 Kontroll av tanker ved behandlingsanlegg for farlig avfall Kontrollaksjon DSB og SFT 2008

2 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 2 Aksjon med DSB virksomheter med felles interesser, tankanlegg virksomheter som mottar oljeholdig avfall aksjonsgruppe med deltagere fra DSB og SFT

3 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 3 Felles mål for aksjonen Få oversikt over: status for arbeidet med risikokartlegginger (sikkerhet og ytre miljø) styring av vedlikehold/ettersyn (for tankanlegg) om tillatelsene fra DSB og SFT stemmer overens med dagens aktivitet

4 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 4 Samtidige kontroller med DSB Tre aksjonsuker Uke 17Bergensområdet Uke 20Stavangerområdet Uke 26Kristiansundsområdet Kontrollerte til sammen 14 anlegg

5 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 5 14 kontrollerte anlegg 11 anlegg hadde mangelfulle risikovurderinger  kartlegginger  handlingsplaner 11 anlegg hadde manglende tilstandskontroll og vedlikehold  feil konstruksjoner  kriterier for vedlikehold  manglende dokumentasjon/- beskrivelser

6 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 6 7 anlegg hadde manglende mottakskontroll  vurderer ikke brennbarhet (flammepunkt)  innhold av andre komponenter (vannløselige)  manglende deklarering fra kunde 6 anlegg drev ikke i overensstemmelse med tillatelse gitt av DSB 5 anlegg hadde mangelfull beredskap  øvelse med lokal beredskap (IUA, felles industrivern)

7 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 7

8 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 8 Forventninger til bransjen Kompetansen må økes!  om avfallet (utfordre avfallsprodusent)  risikostyring  sikkerhet  vedlikehold

9 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 9 Oppfølging videre Fortsatt kontrollsamarbeid DSB og SFT med farlig avfall som tema  Skjerpede reaksjoner ved gjentagende brudd Følge opp avfallsbesitter/-produsent  korrekt deklarering Kontakt med bransjeforening  medlemsmøte NFFA 6. november


Laste ned ppt "12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 1 Kontroll av tanker ved behandlingsanlegg for farlig avfall Kontrollaksjon DSB og SFT 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google