Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landbruk på dagsorden Agderlandbruket i dag – utviklingstrekk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landbruk på dagsorden Agderlandbruket i dag – utviklingstrekk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Landbruk på dagsorden Agderlandbruket i dag – utviklingstrekk
Landbruksdirektør Dag Petter Sødal 18. Januar 2011 Landbruksavdelingen

2 Holdningsendring på gang !
Fokus for innlegget: Avvikling  Utvikling ? Holdningsendring på gang ! Landbruksavdelingen

3 Hvordan tolke det som skjer i paradoksenes sektor?
Det viktigste av alt – men ofte lite verdsatt ? Enorm velstand = høyt kostnadsnivå Omstilling er bra, men forandringer bør unngås? Full gass og sterk brems samtidig! På grunn av – eller på tross av – politikken? Ser vi en avvikling eller utvikling? Tror vi på blårussen eller idealistene? Den mest politiske av alle næringer, likevel styrt av teknologisk utvikling og økonomiske tyngdelover? Landbruksavdelingen

4 Konklusjon og anbefaling
Vi må alle ha kaldt hode, varmt hjerte og mye is i magen! Vi må alle bidra til å forsterke og videreføre den holdningsendring som åpenbart er på gang i Agder-landbruket! Landbruksavdelingen

5 Tallenes tale: Landbruksavdelingen

6 Nationen, januar 09: Depråd Grue om de tydeligste trender 1999-2009:
Rogaland drar fra, mens produksjonen på Vestlandet, Agder og i Telemark synker mest

7 Regional variasjon. Endring i produksjon fra 99 til 08

8 Verdiskaping i Agder-jordbruket NILF - Tall fra 2006
Brutto omsetning ~ en drøy milliard Prod. kostnader ~ca 2/3 = Netto verdiskaping ~ ca 1/3, 326 mill kr Nesten 2000 årsverk i jordbruk, derav VA1250 Tilleggsnæring og økonomisk ringvirkning Skogen i tillegg Landbruksavdelingen

9 Mange bor – få driver 13.000 landbrukseiendommer (små!)
8.000 med bosetting 1.910 søker produksjonstillegg (<1.200 i VA) NILF: Agder relativt gode på tilleggsnæring Landbruksavdelingen

10 Landbruksavdelingen

11 Landbruksavdelingen

12 Landbruksavdelingen

13 Skogsektoren på Agder Omsetning 3,7 mrd kr – 2100 ansatte bedrifter Landbruksavdelingen

14 Landbruksavdelingen

15 Skogen Innbyggere på Agder = 5,7% av Norge Landbruksavdelingen

16 Melka er viktig Landbruksavdelingen

17 Landbruksavdelingen

18 Landbruksavdelingen

19 Landbruksavdelingen

20 Landbruksavdelingen

21 Landbruksavdelingen

22 Strukturrasjonalisering i melk og sau:
= avvikling eller utvikling? = på grunn av, eller på tross av politikken? Landbruksavdelingen

23 Avvikling – eller produktivitetsøkning? Kornproduksjon som eksempel
Med samme produktivitet, avlinger og faktorbruk, nå som i 1990, ville inntekten pr årsverk vært mellom og kroner lavere, Avlingene de siste 5 år var i gjennomsnitt 70/kg daa høyere enn i perioden = ca 400 mill kr Produktivitetsutvikling vil fortsatt skje og være nødvendig! Landbruksavdelingen

24 Budsjettstøtte til melkeproduksjonsbruk i ulik størrelse,
og i forskjellige områder. Kroner pr ku Verdi av jordbruksfradraget er ikke inkludert

25 Muligheter som tas i bruk
Svinekjøtt og ammeku øker Juletre og pyntegrønt – store perspektiver Kirsebær, bringebær og jordbær Hest (?) Chipspotet og tidligpotet Servering og ”Inn på tunet” Småskala mat (?) Landbruksavdelingen

26 Landbruksavdelingen

27 Landbruksavdelingen

28 Landbruksavdelingen

29 Hva med arealene? Mange bor – få driver Leiejordsprosenten
Eiendomsmarkedet – effekt av nye regler? Arealet opprettholdes fortsatt (nesten) av stadig færre foretak - men hvor lenge? Ekstensivering – store lokale variasjoner ”Beitepussertillegg” – vil det presse seg fram? Landbruksavdelingen

30 Lønnsomhet? Landbruksavdelingen

31 NILF, Driftsgranskningene
Jordbruksinntekta til jærbøndene gjekk ned med vel ein prosent frå 2008 til 2009, men var likevel den beste regionen i landet med kr 281 200 per årsverk. I resten av Rogaland og Agder auka jordbruksinntekta med fire prosent, til kr 218 400 per årsverk. Sjølv med ein nedgang i jordbruksinntekta på kr 7100 per årsverk, var det bruka med mjølkeproduksjon kombinert med svinehald på Jæren som oppnådde best resultat i 2009, med kr 408 800 per årsverk. Landbruksavdelingen

32 Landbruksavdelingen

33 Satse på kompetanse og kvalitetsarbeid
Inntektsmulighet Stor spredning – det er lønnsomt å være god, og det er mulig å mislykkes Satse på kompetanse og kvalitetsarbeid Ønsker mer investeringsstøtte – lavere risiko Når kan vi anbefale ungdommen å investere? Landbruksavdelingen

34 Holdningsendring på gang
Landbruksavdelingen

35 Holdningsendring på gang
Bonden fra driftsleder til bedriftsleder Landbrukets eget ansvar for rekrutteringen – snakker vi ungdommen ned – eller opp? Politikernes ansvar for snakke landbruket opp! Samfunnskontrakt og global etikk Landbruksavdelingen

36 For hvem tar ordføreren hatten av?
Kvinesdal kommune har 114 gårdsbruk i drift – Øye smelteverk har 240 ansatte Fibo-Trespo i Lyngdal har 95 ansatte – mens det er 88 gårder Foss Bad har 37 ansatte – mens Birkenes har 68 gårder Landbruksavdelingen

37 Utvikling eller avvikling
– Dag Petter’s 4 hakk i plata:

38 (1) Vår felles utfordring:
Skal vi unngå å lande på ”0”, må vi gjøre noe nå! Vi må få i gang diskusjonen i grendene om framtida for husdyrbruket! = En felles dugnad for å få med oppegående landbruk og livskraftige bygder inn i framtida Landbruksavdelingen

39 (2) Hva kan Agder-landbruket gjøre ?
Satse framover som volumprodusent ? Ved å bli større? Ved å spesialisere seg og kutte kostnader? Dekke mer av verdikjeden – lokal foredling, direktesalg, turisme ? Nye bein å stå på – på bruket ? Landbruksavdelingen

40 (3) Obs: ”Hvor i bygda skal fjøset ligge?”
”Nå er hogstmaskinen på veg inn i fjøset” Samarbeid er mye mer enn store samdrifter! Landbruksavdelingen

41 (4) Uten investeringer – ingen husdyr Uten husdyr – ingen åpne landskap
Landbruksavdelingen

42 Konklusjon og anbefaling
Kaldt hode, varmt hjerte og mye is i magen! Vi må alle bidra til å forsterke og videreføre den holdningsendring som åpenbart er på gang i Agder-landbruket! Landbruksavdelingen


Laste ned ppt "Landbruk på dagsorden Agderlandbruket i dag – utviklingstrekk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google