Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landbruksavdelingen1 Landbruk på dagsorden Agderlandbruket i dag – utviklingstrekk Landbruksdirektør Dag Petter Sødal 18. Januar 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landbruksavdelingen1 Landbruk på dagsorden Agderlandbruket i dag – utviklingstrekk Landbruksdirektør Dag Petter Sødal 18. Januar 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landbruksavdelingen1 Landbruk på dagsorden Agderlandbruket i dag – utviklingstrekk Landbruksdirektør Dag Petter Sødal 18. Januar 2011

2 Fokus for innlegget:  Avvikling  Utvikling ?  Holdningsendring på gang ! Landbruksavdelingen2

3 Hvordan tolke det som skjer i paradoksenes sektor? Det viktigste av alt – men ofte lite verdsatt ? Enorm velstand = høyt kostnadsnivå Omstilling er bra, men forandringer bør unngås? Full gass og sterk brems samtidig! På grunn av – eller på tross av – politikken? Ser vi en avvikling eller utvikling? Tror vi på blårussen eller idealistene? Den mest politiske av alle næringer, likevel styrt av teknologisk utvikling og økonomiske tyngdelover? Landbruksavdelingen3

4 Konklusjon og anbefaling  Vi må alle ha kaldt hode, varmt hjerte og mye is i magen!  Vi må alle bidra til å forsterke og videreføre den holdningsendring som åpenbart er på gang i Agder-landbruket! Landbruksavdelingen4

5 Tallenes tale: Landbruksavdelingen5

6 Nationen, januar 09: Depråd Grue om de tydeligste trender 1999-2009:  Rogaland drar fra, mens produksjonen på Vestlandet, Agder og i Telemark synker mest

7 Regional variasjon. Endring i produksjon fra 99 til 08

8 Verdiskaping i Agder-jordbruket NILF - Tall fra 2006  Brutto omsetning ~ en drøy milliard  Prod. kostnader ~ca 2/3  = Netto verdiskaping ~ ca 1/3, 326 mill kr  Nesten 2000 årsverk i jordbruk, derav VA1250  Tilleggsnæring og økonomisk ringvirkning  Skogen i tillegg Landbruksavdelingen8

9 Mange bor – få driver  13.000 landbrukseiendommer (små!)  8.000 med bosetting  1.910 søker produksjonstillegg (<1.200 i VA)  NILF: Agder relativt gode på tilleggsnæring Landbruksavdelingen9

10 10

11 Landbruksavdelingen11

12 Landbruksavdelingen12

13 Skogsektoren på Agder Landbruksavdelingen13  Omsetning 3,7 mrd kr – 2100 ansatte - 120 bedrifter

14 Landbruksavdelingen14

15 Skogen  Innbyggere på Agder = 5,7% av Norge Landbruksavdelingen15

16 Landbruksavdelingen16 Melka er viktig

17 Landbruksavdelingen17

18 Landbruksavdelingen18

19 Landbruksavdelingen19

20 Landbruksavdelingen20

21 Landbruksavdelingen21

22 Strukturrasjonalisering i melk og sau: = avvikling eller utvikling? = på grunn av, eller på tross av politikken? Landbruksavdelingen22

23 Landbruksavdelingen23 Avvikling – eller produktivitetsøkning? Kornproduksjon som eksempel  Med samme produktivitet, avlinger og faktorbruk, nå som i 1990, ville inntekten pr årsverk vært mellom 150.000 og 200.000 kroner lavere,  Avlingene de siste 5 år var i gjennomsnitt 70/kg daa høyere enn i perioden 1980-1985 = ca 400 mill kr  Produktivitetsutvikling vil fortsatt skje og være nødvendig!

24 Budsjettstøtte til melkeproduksjonsbruk i ulik størrelse, og i forskjellige områder. Kroner pr ku Verdi av jordbruksfradraget er ikke inkludert

25 Muligheter som tas i bruk  Svinekjøtt og ammeku øker  Juletre og pyntegrønt – store perspektiver  Kirsebær, bringebær og jordbær  Hest (?)  Chipspotet og tidligpotet  Servering og ”Inn på tunet”  Småskala mat (?) Landbruksavdelingen25

26 Landbruksavdelingen26

27 Landbruksavdelingen27

28 Landbruksavdelingen28

29 Hva med arealene?  Mange bor – få driver  Leiejordsprosenten  Eiendomsmarkedet – effekt av nye regler?  Arealet opprettholdes fortsatt (nesten) av stadig færre foretak - men hvor lenge?  Ekstensivering – store lokale variasjoner  ”Beitepussertillegg” – vil det presse seg fram? Landbruksavdelingen29

30 Lønnsomhet? Landbruksavdelingen30

31 NILF, Driftsgranskningene  Jordbruksinntekta til jærbøndene gjekk ned med vel ein prosent frå 2008 til 2009, men var likevel den beste regionen i landet med kr 281 200 per årsverk.  I resten av Rogaland og Agder auka jordbruksinntekta med fire prosent, til kr 218 400 per årsverk.  Sjølv med ein nedgang i jordbruksinntekta på kr 7100 per årsverk, var det bruka med mjølkeproduksjon kombinert med svinehald på Jæren som oppnådde best resultat i 2009, med kr 408 800 per årsverk. Landbruksavdelingen31

32 Landbruksavdelingen32

33  Inntektsmulighet  Stor spredning – det er lønnsomt å være god, og det er mulig å mislykkes  Satse på kompetanse og kvalitetsarbeid  Ønsker mer investeringsstøtte – lavere risiko  Når kan vi anbefale ungdommen å investere? Landbruksavdelingen33

34 Holdningsendring på gang Landbruksavdelingen34

35 Holdningsendring på gang  Bonden fra driftsleder til bedriftsleder  Landbrukets eget ansvar for rekrutteringen – snakker vi ungdommen ned – eller opp?  Politikernes ansvar for snakke landbruket opp!  Samfunnskontrakt og global etikk Landbruksavdelingen35

36 For hvem tar ordføreren hatten av?  Kvinesdal kommune har 114 gårdsbruk i drift – Øye smelteverk har 240 ansatte  Fibo-Trespo i Lyngdal har 95 ansatte – mens det er 88 gårder  Foss Bad har 37 ansatte – mens Birkenes har 68 gårder Landbruksavdelingen36

37 Utvikling eller avvikling – Dag Petter’s 4 hakk i plata:

38 Landbruksavdelingen38 (1) Vår felles utfordring:  Skal vi unngå å lande på ”0”, må vi gjøre noe nå!  Vi må få i gang diskusjonen i grendene om framtida for husdyrbruket!  = En felles dugnad for å få med oppegående landbruk og livskraftige bygder inn i framtida

39 Landbruksavdelingen39 (2) Hva kan Agder-landbruket gjøre ?  Satse framover som volumprodusent ?  Ved å bli større?  Ved å spesialisere seg og kutte kostnader?  Dekke mer av verdikjeden – lokal foredling, direktesalg, turisme ?  Nye bein å stå på – på bruket ?

40 Landbruksavdelingen40 (3) Obs:  ”Hvor i bygda skal fjøset ligge?”  ”Nå er hogstmaskinen på veg inn i fjøset”  Samarbeid er mye mer enn store samdrifter!

41 Landbruksavdelingen41 (4) Uten investeringer – ingen husdyr Uten husdyr – ingen åpne landskap

42 Konklusjon og anbefaling  Kaldt hode, varmt hjerte og mye is i magen!  Vi må alle bidra til å forsterke og videreføre den holdningsendring som åpenbart er på gang i Agder-landbruket! Landbruksavdelingen42


Laste ned ppt "Landbruksavdelingen1 Landbruk på dagsorden Agderlandbruket i dag – utviklingstrekk Landbruksdirektør Dag Petter Sødal 18. Januar 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google