Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Saman er me sterke! S preke – O ptimistar – F olkelige - A nsvarlige Stay’er-evne, pågangsmot, tillit!!! Spreke og frimodige INGEN skal ta oss på humøret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Saman er me sterke! S preke – O ptimistar – F olkelige - A nsvarlige Stay’er-evne, pågangsmot, tillit!!! Spreke og frimodige INGEN skal ta oss på humøret."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Saman er me sterke! S preke – O ptimistar – F olkelige - A nsvarlige Stay’er-evne, pågangsmot, tillit!!! Spreke og frimodige INGEN skal ta oss på humøret 

3 Målsetting i valget: 15 %

4 Felles saker: - Offensiv næringspolitikk. - Gode lokale velferdstilbud. - Idrett, kultur og frivillighet. - EU…

5 Offensiv næringspolitikk: - Ansvarlig finans- og rentepolitikk.  med fokus på kronekurs, produksjon og sysselsetjing!!! - Breiband til HEILE fylket i komande stortingsperiode. - NHO mener at det viktigste politiske bidraget til næringslivet, er bedre og mer effektivt vegsystem. Europas beste infrastruktur!  En viktig investering i fremtiden. - Massiv satsing på forskning og utvikling.  Universitetet, Universitetssykehuset i Stavanger, Gass, Hydrogenveien (Rogalandsforskning) m.m.

6 - Landbruk. - Sikre inntektsauke for bøndene. - Matfylket Rogaland. - 20 % av alle industriarbeidsplasser har tilknytning til norsk landbruk. - Allianse mellom bonde og arbeider. - Landbruk og turistnæringa – for pleie av kulturlandskap. Den nest og tredje største næringa i landet er avhengig av kverandre. Offensiv næringspolitikk:

7 Generasjonsskifte i landbruket kan bety nye premisser. Unge bønder krever utfordringar, meir fritid og frihet til å leve som andre yrkesgrupper. Prioritet nr. 1 må vera at jorda skal drivast. Utviklinga i landbruket – generasjonsskifte, nye krav til dyrevelferd, ny kapitalkrevjande teknologi – krev romslighet i haldningar og regelverk. Landbruket skal ha tilgang på kapital og rammevilkår til å møte desse utfordringane. Offensiv næringspolitikk:

8 Gode lokale velferdstilbud: - Kommunane treng meir penger!  4-årig Opptrappingsplan for å styrke kommuneøkonomien, og ein eigen plan for vedlikehold av kommunale bygg.  Her treng me lokale konkretiseringer på kva dårlig kommuneøkonomi fører til. - Den offentlige skulen skal styrkast. - Nei til offentliggjering av nasjonale prøver. - Eit godt og nært sjukehustilbod er ein viktig for tryggleiken i det einskilde lokalsamfunnet vårt. - Kommunar skal ikkje slåast i saman mot folkets vilje. - Grunnlovsfeste det lokale sjølstyre.

9 - Reversere Friskulelova. Me er for friskular som representerer eit alternativ til den offentlige skulen. Gode lokale velferdstilbud:

10 Fri - Frivillighet villig -het

11 Frivillighet, idrett og kultur: -Me skal gjera jobben enklare og meir ubyråkratisk - frivillighetsregister. -Me vil invitera den ”tredje sektor” til eit møte i Rogaland. -Ei kjempesak om me klarer å selge budskapet – som me vil vera åleina om: - 54 % av befolkningen utfører frivillig arbeid - innsatsen representerer 160.000 årsverk (Aker, Orkla, Hydro, Statoil og Telenor) - Samlet verdi ca. 40 mrd. kr. årlig. -Langt meir penger til frivillighet! -1 % av statsbudsjettet til kultur og frivillige lag og organisasjoner.

12 Fri – villig – het Spreke – Optimistar – Folkelige – Ansvarlige Stammekultur Historiefortelling ME TRENG FLEIRE SPREKE FORSLAG TIL GJENNOMFØRING AV VALGKAMPEN!!! ……


Laste ned ppt "Saman er me sterke! S preke – O ptimistar – F olkelige - A nsvarlige Stay’er-evne, pågangsmot, tillit!!! Spreke og frimodige INGEN skal ta oss på humøret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google