Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Korn- og kraftfôrkvalitet Torbjørn Auran

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Korn- og kraftfôrkvalitet Torbjørn Auran"— Utskrift av presentasjonen:

1 Korn- og kraftfôrkvalitet Torbjørn Auran
Ledersamling Nord-Trøndelag Bondelag 30.nov 09

2 Disposisjon Korn og kraftfôrproduksjonen i Norge Kraftfôrkvalitet
Ulike kvalitetskrav til kraftfôret Hvordan sikres kraftfôrkvaliteten hos fôrprodusentene Råvarenes kvalitet Kornkvalitet Kvalitet i norsk korn Hva kan gjøres for å bedre kornkvaliteten og dermed også kraftfôrkvaliteten

3

4 Kraftfôrsalget i Norge 2003-2008
Drøv Svin Fjørfe Annet Total 2008 36 692 2007 38 134 2006 36 690 2005 33 838 2004 32 435 2003 31 344

5 Kraftfôrindustriens oppgave er å lage et optimalt fôr.
Næringsinnhold Energiinnhold, proteinnivå, fett, aminosyrer, vitaminer, mineraler osv Hygienisk kvalitet Fritt for salmonella Minst mulig mykotoksiner Teknisk kvalitet Pelletsegenskaper Struktur/formalingsgrad Ved optimering lages resepter som kombinerer dette best mulig sett fra et økonomisk synspunkt

6 Hvordan sikres kvaliteten?
Kunnskap om råvarenes næringsinnhold Godt fôrtabellverk for alle råvarer Kontroll av råvarene ved mottak til fabrikkene Analyser av råvarene til bruk i optimeringen Kontroll av produksjonsprosessen Doseringer Temperatur Etterkontroll (stikkprøvekontroll)

7 Ulike dyreslag har ulike behov for fôrsammensetning
Behov for protein Slaktegris 13-15% Okser 12-18% Melkekyr 14-19% Slaktekylling 18-24 Ulikt behov for stivelseskvalitet Drøvtyggere har behov for mer vombestandig stivelse Ulikt behov for struktur Fjørfe har behov for en del grove fôrpartikler for at kråsfunksjonen skal bli optimal Drøvtyggere har behov for mer struktur hvis tilgangen på grovfôr er liten

8 Kraftfôrkvaliteten er avhengig av gode råvarar
Norsk korn Importert korn Norske proteinråvarer Importerte proteinråvarer Fettråvarer Mineraler Aminosyrer Vitaminer mm

9

10

11 Kornproduksjon

12 Næringsinnholdet i korn
Karbohydrater % Proteiner 8-16% Fett 1-7% Mineraler og vitaminer Det er forskjeller mellom kornarter når det gjelder innhold og egenskaper til de ulike næringsstoffene.

13 Norsk fôrkorn Proteininnhold på 10-13%
Karbohydratdelen er lett nedbrytbar Vi ønsker oss norsk korn med mer protein og mer vombestandig stivelse Hvordan kan det oppnås?

14 Prioritere dyrking av proteinrike sorter
Kornforedling, - mer vekt på proteininnhold i kornet, og avle frem noen sorter med mer vombestandig stivelse Prioritere dyrking av proteinrike sorter Dyrkingsregimer som øker proteinprosenten i kornet, dobbeltgjødsling Betaling etter kvalitet Enten ved å premiere etter sort eller helst ved registrering av proteininnhold og betale etter det

15 Hygienisk kvalitet Salmonella kan forhindres ved: Mykotoksiner
God kvalitetskontroll ved innkjøp og mottak Varmebehandling i produksjonsprosessen Mykotoksiner Gifter fra feltmuggsopp og lagermuggsopp Det finnes en rekke mykotoksiner. Bare aflatoksin har absolutt øvre grense i fôr Anbefalte grenser for mykotoksiner i råvarer og fôr

16 Mykotoksin Fôrvarer og dyreart Innhold mg/kg fôrvarer ved vanninnhold på 12% Deoksynivalenol (DON) Korn og kornprodukter Fullfôr til gris Fullfôr til hest, kalv, lam, kje, rugeeggprod Fullfôr til andre produksjonsdyr 8 0,5 2 5 T-2 og HT-2 Fullfôr til gris og hest Fullfôr til kalv,kje,lam og fjørfe 0,2 0,6 Zearaleone Fullfôr til smågris og ungpurker purker og slaktegris drøvtyggere 0,1 0,25 Okratoksin A (lagermuggift) fjørfe 0,05

17 Mykotoksin Særlig for svinefôr er anbefalte grenser en utfordring i år med mye mykotoksiner og mye norsk fôrkorn Kornpartier med mye toksiner må blandes med partier med lite toksiner Importkornet har som oftest lave verdier og kan brukes til uttynning

18 Mykotoksiner et økende problem?
Ensidig korndyrking i mange områder Redusert jordarbeiding Klima - mer nedbør om sommeren

19 Hva kan gjøres med dette?
Planteforedling, - avle frem sorter med motstanskraft for mugg Vekstskifte Jordarbeiding Redusere legde Soppfritt såkorn Sprøyting rundt blomstring Bruke det dårligste kornet til energi/brensel

20 Oppsummering Korn og kraftfôr henger sammen også når det gjelder kvalitet God kornkvalitet er grunnlaget for godt kraftfôr Husdyrbøndene må stille krav til kraftfôrprodusentene, som må stille krav til kornkjøperne som må stille krav til kornbøndene, som må stille krav til kornforedlerne Det må økonomiske virkemidler til for å bedre kornkvaliteten. Betaling for proteininnhold og økonomisk trekk for mykotoksiner. Da må også kornforedlerne legge inn disse egenskapene inn i seleksjonsideksene sine

21 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Korn- og kraftfôrkvalitet Torbjørn Auran"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google