Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

22.06.2014 1 Legeringer Per-Einar Rosenhave. 22.06.2014 2 Legering  Metaller blir nesten aldri brukt i ren form. Så godt som alle metallene rundt oss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "22.06.2014 1 Legeringer Per-Einar Rosenhave. 22.06.2014 2 Legering  Metaller blir nesten aldri brukt i ren form. Så godt som alle metallene rundt oss."— Utskrift av presentasjonen:

1 22.06.2014 1 Legeringer Per-Einar Rosenhave

2 22.06.2014 2 Legering  Metaller blir nesten aldri brukt i ren form. Så godt som alle metallene rundt oss er legeringer  En legering er er en sammensmeltet eller sammensintret stoffblanding som inneholder minst ett metall og har metalliske egenskaper

3 22.06.2014 3 Faser  En fase er en homogen del av et materiale  En fase har samme gitterstruktur over alt  En fase har tilnærmet lik kjemisk sammensetting over alt  Det finnes en definert grense mellom en fase og omgivelsene  I et delvis smeltet rent metall regnes smeltet metall som en fase og størknet metall som en annen fase

4 22.06.2014 4 Eksempel: Magnesium  Egner magnesium seg til deler i et romfartøy?  Trykket i verdensrommet er svært lavt, og vi ser at ved litt under ½ atmosfæres trykk går magnesium over fra fast form til damp ved ca. 700 °C (Sublimasjon)

5 22.06.2014 5 Faseomdanninger  Drivende kraft: Minimum fri energi  Gibbs frie energi: Entalpi – varme

6 22.06.2014 6 Størkningsdiagram for vann

7 22.06.2014 7 Størkningsdiagram for et rent metall

8 22.06.2014 8 Fasediagram  Fasediagrammet viser hvilken tilstand en legering befinner seg i som funksjon av temperatur og sammensetting  Ut fra fasediagrammet kan vi bestemme sammensettingen til de ulike fasene  Vi bruker fasediagrammer for å forutse hvordan en legering vil bli og hvilke egenskaper vi kan forvente av den

9 22.06.2014 9 Løselighet  Vann og alkohol er fullstendig løselige i hverandre. Det samme er nikkel og kobber  Salt er bare delvis løselige i vann. Dersom vi heller mye salt i et vannglass, får vi to faser; Saltvann og salt.  Blander vi mer enn 30 % sink i kobber, får vi to faser; En kobberfase som inneholder 30 % sink og overskytende sink.

10 22.06.2014 10 Binære fasediagram for fullstendig blandbare elementer  Fullstendig blandbarhet fordrer lik gitterstruktur, omtrent lik atomstørrelse og like elektrokjemiske egenskaper  Gitteret inneholder begge atomslagene  Fasediagrammet blir ei pølse  Den ferdige legeringen inneholder bare en fase

11 22.06.2014 11 Fasediagram for to fullstendig blandbare metaller

12 22.06.2014 12 Fasediagram for NiCu

13 22.06.2014 13 Fasediagram for to metaller som ikke er blandbare

14 22.06.2014 14 Eutektisk legering

15 22.06.2014 15 Undereutektisk legering

16 22.06.2014 16 Fasediagram for to metaller som er delvis løselige i hverandre Linjen ABC viser løseligheten av kobber i sølv Linjen FGH viser løseligheten av sølv i kobber

17 22.06.2014 17

18 22.06.2014 18

19 22.06.2014 19

20 22.06.2014 20

21 22.06.2014 21

22 22.06.2014 22 Faseomdanninger i fast tilstand  Dersom en legering reduserer den frie energien ved å forandre fase, gjør den det.  Drivende kraft: Reduksjon av fri energi G = H-TdS  Den drivende kraften er proporsjonal med underkjølingen

23 22.06.2014 23 Diffusjon  Faseomdanning i fast tilstand krever diffusjon  Diffusjon er forflytting av atomer mellom fasene.  Atomene vandrer fra områder med høy konsentrasjon til områder med lav konsentrasjon.  Diffusjon tar tid. Små, interstitielt løste atomer diffunderer lettere enn store, substitusjonelt løste atomer

24 22.06.2014 24 Omdanningshastighet

25 22.06.2014 25 Utskilling starter i korngrensene

26 22.06.2014 26 Widmanstättenutskillinger  Ved felles trekk i gitterstruktur vokser den nye fasen lettere i visse plan som smale skiver.

27 22.06.2014 27 Eutektoid omdanning  Eutektoid betyr ”Som ligner eutektisk”  Omdanningen ligner den eutektiske. Forskjellen er at her foregår omdanningen fra en fast fase til en annen

28 22.06.2014 28 Danning av eutektoide kolonier

29 22.06.2014 29 Proeutektoide utskillinger

30 22.06.2014 30 Oppsummering  Fullstendig blandbare metaller danner blandkrystaller som inneholder begge atomslag  Ikke blandbare metaller danner eutektiske legeringer  Delvis blandbare metaller danner legeringer med blandkrystaller og eutektikum  Strukturer som bråkjøles til romtemperatur kan bevares evig  Eutektoid ligner eutektisk, men faseomdanningen skjer fra en fast fase til en annen


Laste ned ppt "22.06.2014 1 Legeringer Per-Einar Rosenhave. 22.06.2014 2 Legering  Metaller blir nesten aldri brukt i ren form. Så godt som alle metallene rundt oss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google