Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel V Næringsstoffer. •Vi skal omtale tre typer næringsstoffer: –Karbohydrater –Fett –Proteiner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel V Næringsstoffer. •Vi skal omtale tre typer næringsstoffer: –Karbohydrater –Fett –Proteiner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel V Næringsstoffer

2 •Vi skal omtale tre typer næringsstoffer: –Karbohydrater –Fett –Proteiner

3 Karbohydrater •Deles inn i –Monosakkarider (består av en ring) –Disakkarider (består av to ringer) –Polysakkarider (består av mange ringer)

4 •Monosakkaridene har ringer som består av 5 eller 6 atomer. •I fast form har glukose ringform, mens 1 % av glukose løst i vann er i kjedeform.

5 •Det finnes to typer glukose:  -glukose og  -glukose. •Forskjellen er bare OH-gruppas stilling på C nr. 1.

6 Disakkarider •Disakkarider består av to mono- sakkarider som er bundet sammen. •Et eksempel er sakkarose (rørsukker):

7 Polysakkarider •Polysakkarider består av mange molekyler glukose bundet sammen.  -glukose gir da amylose (stivelse),  -glukose gir cellulose.

8 Fett •Fett er en ester av glyserol og fettsyrer. •Fett er upolart. Fettsyra kan være mettet eller umettet.

9 •Mettede fettsyrer gir fast fett •Umettede fettsyrer gir mer flytende fett. •En del umettede fettsyrer er svært viktige i kostholdet. •Fett er med på å bygge opp cellemembraner.

10 •Ved basisk hydrolyse av fett får vi såpe. •Såpemolekylet har en polar ende og en lang, upolar hale. Dette gjør at det kan løse opp upolare stoffer og samtidig være vannløselig. •Nå brukes mange kunstige vaskemidler, som har fellesnavnet tensider.

11 Proteiner •Proteiner er bygd opp av aminosyrer. •Aminosyra har en sur (COOH) og en basisk (NH 2 ) ende. •De har en sidekjede (R), som bestemmer aminosyras egenskaper.

12 •Sidekjedene kan være –Uladde og upolare –Uladde og polare –Negativt ladde (sure) –Positivt ladde (basiske)

13 •Aminosyrene bindes sammen til proteiner. Proteinene kan ha 4 grader av struktur: –Primærstruktur (aminosyrerekkefølgen) –Sekundærstruktur (laging av  -heliks) –Tertiærstruktur (folding av kjeden til globulære enheter) –Kvartærstruktur (flere globulære enheter bindes sammen)


Laste ned ppt "Kapittel V Næringsstoffer. •Vi skal omtale tre typer næringsstoffer: –Karbohydrater –Fett –Proteiner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google