Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

2 Stabilt kornareal i Trøndelag •Trøndelag har økt kornarealet siste 10 årene, men reduksjon 2 siste årene •Trøndelag har nå samme areal som i 2003 – ca daa

3

4 Kornleveranser Midt-Norge • t • t • t • t • t • t •2006 – t • t •2008 – t (snittavling – ca. 440 kg/daa) •2009 – t •2010 – t •2011 – t • t

5

6

7 •2-3 % dreining fra bygg til havre siste 5 årene ( ,4 %)

8 •Økningen fra 2011 til 2012 var tonn. –Salg til drøvtyggere utgjorde tonn –Salg til fjørfe utgjorde tonn. •I 2008 var det spesielt høyt salg av kraftfôr til drøv.

9 Hovedtrekk i salg av kraftfôr •Vekst i kraftfôrforbruket for alle dyreslag, - henger sammen med økt kjøttforbruk •Mest økning på fjørfefôr •Økning på drøvtyggerfôr pga mer intensiv storfekjøttfôring og høyere avdrått i melkeproduksjon •Andel proteinfôrmidler har økt i kraftfôrblandingene - mindre plass til korn generelt i reseptene

10 Kraftfôrindustriens ønsker: • Råvarer med høyt næringsinnhold: Energi og protein • Tilpassa fordeling av kornarter - kraftfôrslagene har ulike tilsettinger av bygg,havre,hvete etc. • Frisk korn med god hygenisk kvalitet - mugg, mykotoksiner, vær- lagerskade, etc. • Råvare uten forurensninger og innblandinger Kornguiden gir god oversikt !.

11 Kvalitetsavregning av bygg Sortsavregning erstattes av doble tillegg/trekk i Hl-vekt Hl-vekt og fôrverdi har nær sammenheng Kornåret 2011/12Tidligere satser Tillegg/trekk 0,5 % pr kg Hl-vekt avviker fra basis. Ingen øvre grense/ingen nedre grense for tillegg/trekk Tillegg/trekk 0,25 % pr kg hl-vekt avviker fra basis Max 1 % tillegg/max 1,5 % trekk Aktuelt parti: Hl-vekt 71 kg Tillegg pr kg bygg: 7,9 øre Aktuelt parti: Hl-vekt 71 kg Tillegg pr kg bygg: 2,3 øre Aktuelt parti: Hl-vekt 60 kg Trekk pr kg bygg: 4,5 øre Aktuelt parti: Hl-vekt 60 kg Trekk pr kg bygg: 3,4 øre

12 Drøvtyggerfôr •Kvantum 2013: t •Sortimentet differensiert etter avdrått og grovfôrkvalitet •Ved moderat avdrått – råvarer med stor andel norsk korn •Høg avdrått: Mere vombestandig stivelse og mere energi. Det krever mais, durra, roesnitter (bygg har lett nedbrytbar stivelse)

13 Svinefôr •Kvantum 2013: t •Svin – forholdsvis stabil produksjon og en god avtaker av norsk korn –Ønskelig med mer er hvete enn det som er tilgjengelig i et normalår –Griser tåler ikke noe særlig mykotoksiner –I perioder svært gunstig å kunne benytte erter – fortsatt rom for noe økning i ertearealet

14 Fjørfefôr •Kvantum 2013: t •Konsentrerte blandinger med forholdsvis mye fett og protein •Moderat med KH og svært lite norsk bygg •Lite havre pga at den gir begrensninger i energi •Betydelig hvete og litt mais

15 Felleskjøpets forbruk - mottak av korn i Midt-Norge Bygg t Ca Havre t Ca Forbruk t fôrhvete 2004/ Utskiping bygg til Bergneset + overlagring 2006/ Utskiping av bygg til Bergneset 2008/ Utskiping + overlagring av t bygg 2012/

16 Kornproduksjon i Tr.lag tilpasset industriens behov ? •Situasjonen tidligere –For mye bygg i gode avlingsår (2004 – ) –Må tvinge inn mer bygg i reseptene – øker råvarekostnaden –Utskiping av bygg uten fraktstøtte - overlagring •Situasjon framover –Reduksjon i byggarealet vil hindre overskudd av bygg i gode kornår –Mere økologisk korn (selvforsyningsgrad – 50 %) •Alternativer til dyrking av bygg ? - Fôrindustrien tar gjerne i mot mer lokal havre og fôrhvete (svin – fjørfe). Erter kan utnyttes (svin – fjørfe). Oljevekster (drøvtyggerfôr) •

17 Dårlig respons på FKs pristillegg på havre i Midt-Norge • Trøndelagstillegg på havre de siste 8-9 år: + 8 øre/kg i tillegg • Målpriser: - Bygg – 2,50 pr kg - Havre -2,28 pr kg

18 Havredyrking kan være lønnsomt ! • Kraftfôrindustrien ønsker mer havreproduksjon - mindre problem med mykotoksiner i Tr.lag Havre gir normalt større avling enn bygg ved rett dyrkingsteknikk (moderat N-gj. – vekstregulering) • DB kan bli større for havre enn for bygg med dagens priser (mindre gjødsel og plantevern) • Nøysom kornart • Viktig vekst for vekstskifte • Mere stabilt dyrkingsopplegget – mindre risiko

19 Lønnsomhet i korndyrkingen (rel.tall) ArtAvlingDBInntekterKostnad Bygg Havre Vårhvete * Høsthvete* * 60 % matkorn

20 H el havre til hest ( Champion)og valsa havre •Behov: 2000 – 3000 tonn. •Mestparten produseres på Steinkjer Kornsilo SA •Pristillegg på inntil 15 øre pr kg •Lagringsmuligheter på gården •Floghavrefri gård

21 Hygenisk kvalitet Stadig strengere krav til kraftfôrkvalitet gjør at det er kraftig fokus på hygenisk kvalitet. Det som kan redusere kvaliteten: • Mugg, værskade, groing, soppskader, lagerskader, lukt, forurensninger (plantevernmidler, beiset korn, røykgass, kjemikalier, ekskrementer fra dyr eller fugl) • Mykotoksiner den store utfordringen (spesielt i havre på Østlandet)

22 Hva er mykotoksiner ? •Mykotoksiner er giftstoffer produsert av muggsopp, som enten kan være feltsopp eller lagersopp –Fusarium er en feltsopp som bl.a. produserer mykotoksinene DON, NIV, HT-2, T2 og Zeareleon –Lagersopp som for eksempel Penicillium og Aspergillus produserer bl.a mykotoksinene Aflatoksin og Ochratoksin

23 Ny oppblomstring de siste åra Vet. Inst.

24 DON - grenseverdier 500 ug/kg ferdig fôr til gris (EU – grense maks 900) 2000 ug/kg til rugegg, kalv, lam, kje og hest ug/kg til voksne drøvtyggere og annet fjørfe

25 Pristrekk i havre ved høye DON-verdier DON- verdi µg pr kg Trekk pr kg øre øre > øre

26 Oversikt over fordeling av DON i salgskornpartier (2011)

27 DON pr 18/11 – 2013 tørket og rullert korn ØSTLANDETGj.snittmaksmin Havre Bygg Hvete TRØNDELAGGj.snittmaksmin Havre Bygg

28 DON – havre (analyser på parti ved levering) Elisa •Vi har analysert 9246 parti med havre høsten •95,3% er under 2000 i DON •71,3% er under 750 DON (som er valgt deteksjonsgrense for disse analysene)

29 Dyrkingsråd for å unngå fusarium •Regnvær i blomstringen - forsterkes av varmt vær •Forgrøde - mais, hvete, rughvete og havre mest mottagelig for fusarium og dermed ugunstig - bygg og høstrug mindre mottagelig •Jordarbeiding og halmbehandling - fjerning av gamle planterester fra jordoverflaten viktig - tradisjonell jordarbeiding sikrere enn redusert jordarbeiding

30 Fusarium og sprøyting havre 2008 Kilde Bioforsk,O Elen Behandl.DoseStadieDONEffekt Ubeh17720% ADT100 mlZ % Proline80 mlZ % Proline80 mlZ61*97745% Proline80 mlZ % *Z 60-61: Begynnende blomstring – dvs sein sprøyting

31

32 Sopp i bygg 2011 ( Z 39,4 felt S-Trøndelag. N-Trøndelag, Namdal, Hedm) DoseLegde % AvlingHl-vekt Ubehandlet3434 kg63,8 Acanto Prima100 g0+ 46 (103,-)+1,5 Acanto P + Proline 50 g+20 ml3+ 83 (187,-)+2,8 Stereo + Proline 75 ml+ 20 ml3+ 79 (178,-)+1,4

33


Laste ned ppt "Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google