Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utnyttelse av et gassrør til Grenland F1-04-05. 4 mindre grupper 4 mindre grupper Ny og eksisterende industri Ny og eksisterende industri Interessenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utnyttelse av et gassrør til Grenland F1-04-05. 4 mindre grupper 4 mindre grupper Ny og eksisterende industri Ny og eksisterende industri Interessenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utnyttelse av et gassrør til Grenland F1-04-05

2 4 mindre grupper 4 mindre grupper Ny og eksisterende industri Ny og eksisterende industri Interessenter og finansiering Interessenter og finansiering Næringsliv og befolkning Næringsliv og befolkning Gasskraftverk med CO 2 rensing Gasskraftverk med CO 2 rensing

3 Næringsliv

4 Næringslivet Eksisterende arbeidsplasser Eksisterende arbeidsplasser Nye arbeidsplasser Nye arbeidsplasser Fagmiljø Fagmiljø Råvare tilgang Råvare tilgang Kraft tilgang Kraft tilgang

5 CO 2 utslipp før og etter gasskraftverk

6 Konsekvenser for befolkningen Forurensing Forurensing Risiko Risiko Markedspress Markedspress Infrastruktur Infrastruktur

7 Ringvirkninger Grenland Grenland Telemark Telemark Bosettingen Servicenæringen Infrastruktur Kraft/råstoff

8 CO 2 -håndtering

9 Bakgrunn Menneskeskapte klimaendringer grunnet utslipp av klimagasser gjør at vi må redusere våre utslipp av CO 2. Menneskeskapte klimaendringer grunnet utslipp av klimagasser gjør at vi må redusere våre utslipp av CO 2. Reduksjon er vedtatt i Kyoto-avtalen. Reduksjon er vedtatt i Kyoto-avtalen. Skagerak har planlagt CO 2 -håndtering for sitt gasskraftverk i Grenland. Skagerak har planlagt CO 2 -håndtering for sitt gasskraftverk i Grenland. Skagerak forutsetter at andre tar kostnadene med dette anlegget, samt at en CO 2 -kjede etableres Skagerak forutsetter at andre tar kostnadene med dette anlegget, samt at en CO 2 -kjede etableres

10 Politiske synspunkter Den nye samarbeidsregjeringen vil sørge for at nye konsesjoner for gasskraftverk, baseres på CO 2 -håndtering. Den nye samarbeidsregjeringen vil sørge for at nye konsesjoner for gasskraftverk, baseres på CO 2 -håndtering. Staten skal opprette et selskap som skal investere i infrastruktur for transport av gass, og til å skape en CO 2 -kjede. Staten skal opprette et selskap som skal investere i infrastruktur for transport av gass, og til å skape en CO 2 -kjede. CO 2 -kjeden skal være på plass innen 2009. CO 2 -kjeden skal være på plass innen 2009. Gjenstår å se om det investeres i Grenland. Gjenstår å se om det investeres i Grenland.

11 Teknologi for CO 2 fangst Det finnes ulike teknologier for CO 2 -håndtering, Skagerak planlegger CO 2 -fjerning ved hjelp av aminer. Det finnes ulike teknologier for CO 2 -håndtering, Skagerak planlegger CO 2 -fjerning ved hjelp av aminer. Aker Kværner og GassTEK har funnet ut at man kan halvere byggekostnadene for CO 2 renseanlegget, og redusere driftskostnadene med over 30% i forhold til et referanseanlegg. Aker Kværner og GassTEK har funnet ut at man kan halvere byggekostnadene for CO 2 renseanlegget, og redusere driftskostnadene med over 30% i forhold til et referanseanlegg. Kostnadene per tonn produsert CO 2 i nevnte studie, havner på ca 184 NKR. Dette er 24 kr dyrere i forhold til hva Bellona har beregnet kvotepris per tonn CO 2 til å være: 160NKR. Kostnadene per tonn produsert CO 2 i nevnte studie, havner på ca 184 NKR. Dette er 24 kr dyrere i forhold til hva Bellona har beregnet kvotepris per tonn CO 2 til å være: 160NKR. Dette betyr at prisen for å rense CO 2 begynner å nærme seg prisen vi må betale for CO 2 -kvoter. Dette betyr at prisen for å rense CO 2 begynner å nærme seg prisen vi må betale for CO 2 -kvoter.

12 Aminrenseprosessen

13 Fordeler aminrensing Teknologien har eksistert lenge, drevet med forskning ved flere forsøksanlegg. Teknologien har eksistert lenge, drevet med forskning ved flere forsøksanlegg. Kan rense CO 2 fra andre typer industriprosesser. Kan rense CO 2 fra andre typer industriprosesser. Grenland har 3 bedrifter inne blant de 5 største CO 2 utslippskildene i Norge. Bør også håndtere CO 2 fra disse, for å oppnå volumer som er nødvendig for EOR- (Enhanced oil recovery). Grenland har 3 bedrifter inne blant de 5 største CO 2 utslippskildene i Norge. Bør også håndtere CO 2 fra disse, for å oppnå volumer som er nødvendig for EOR- (Enhanced oil recovery).

14 Ulemper med aminrensing Tar stor plass arealmessig. Tar stor plass arealmessig. Kan ikke fjerne all CO 2 fra avgassen uten å bruke for mye energi. Kan ikke fjerne all CO 2 fra avgassen uten å bruke for mye energi.

15 Kyoto-avtalen Enighet oppnådd under et klimatoppmøte for FN i Japan i 1997. Enighet oppnådd under et klimatoppmøte for FN i Japan i 1997. Verdens totale utslipp av CO 2 skal reduseres med 5,2% i forhold til 1990 nivå, innen 2012. Verdens totale utslipp av CO 2 skal reduseres med 5,2% i forhold til 1990 nivå, innen 2012. Norge kan øke sitt utslipp med 1% i forhold til 1990 nivå. Norge kan øke sitt utslipp med 1% i forhold til 1990 nivå. Norges utslipp av CO 2 til luft har økt med ca 27%, fra 33,4 mill tonn i 1990, til 43,7 mill tonn i 2004. Norges utslipp av CO 2 til luft har økt med ca 27%, fra 33,4 mill tonn i 1990, til 43,7 mill tonn i 2004. Norges totale utslipp av klimagasser er på 55,5 mill tonn CO 2 - ekvivalenter, noe som er 10% mer en Kyoto målet på 50,6 mill tonn. Norges totale utslipp av klimagasser er på 55,5 mill tonn CO 2 - ekvivalenter, noe som er 10% mer en Kyoto målet på 50,6 mill tonn. Uten klimatiltak i Norge, ser utslippene ut til å bli nesten 62 mill tonn CO 2 -ekvivalenter i 2010. (Prognoser fra SSB og Finansdep., lagt til utslipp fra planlagte gasskraftverk) Uten klimatiltak i Norge, ser utslippene ut til å bli nesten 62 mill tonn CO 2 -ekvivalenter i 2010. (Prognoser fra SSB og Finansdep., lagt til utslipp fra planlagte gasskraftverk)

16 CO 2 utslipp fra 1987-2010

17 Interessenter og finansiering

18 Finansiering Statlig tilskudd Statlig tilskudd 1. Gassrør 2. Gasskraftverk 3. CO2-rensing Lokale investorer Lokale investorer Eksterne investorer Eksterne investorer

19 Interessenter Staten Staten Lokale Lokale 1. Bedrifter 2. Kommuner 3. Befolkning Svenske Svenske 1. Bedrifter 2. Statlig

20 4 mindre grupper 4 mindre grupper Ny og eksisterende industri Ny og eksisterende industri Interessenter og finansiering Interessenter og finansiering Næringsliv og befolkning Næringsliv og befolkning Gasskraftverk med CO 2 rensing Gasskraftverk med CO 2 rensing

21 Oppsummering Ny og eksisterende industri Ny og eksisterende industri Interessenter og finansiering Interessenter og finansiering Næringsliv og befolkning Næringsliv og befolkning Gasskraftverk med CO 2 rensing Gasskraftverk med CO 2 rensing

22 Gasskraft

23 Hvorfor gasskraft? Hvorfor gasskraft? Kraftunderskudd i Norge Kraftunderskudd i Norge Ønske om økt bruk av naturgass i Norge Ønske om økt bruk av naturgass i Norge Hvorfor i Grenland Størst underskudd på Østlandet Bidrar til behovet for et gassrør til Grenland

24 Kraftbalansen Kraftbalansen Strømproduksjon i Norge dekker ikke forbruket Gasskraft - en stabil kraftkilde Fører til import av kraft fra kull- og kjernekraftverk

25 Hvordan fungerer et gasskraftverk? Forbrenning av naturgass i en gassturbin Forbrenning av naturgass i en gassturbin Gassturbin driver en elektrisk generator Gassturbin driver en elektrisk generator Varm eksos (550 o C) produserer damp til dampturbin Varm eksos (550 o C) produserer damp til dampturbin CCGT gasskraftverk, ”Èn blokk”

26 Gassturbin virkemåte Luft blir komprimert Forbrenning mellom tørrgass og oksygen Eksos under høyt trykk blir dannet og driver en ekspander/turbin Turbin overfører trykkenergi til bevegelsesenergi

27 CCGT flytskjema

28 Oppsummering Billig energiråstoff Billig energiråstoff Mulig å oppnå høyere virkningsgrad i Norge Mulig å oppnå høyere virkningsgrad i Norge Bedre alternativ enn å importere kraft Bedre alternativ enn å importere kraft

29 Oppsummering Ny og eksisterende industri Ny og eksisterende industri Interessenter og finansiering Interessenter og finansiering Næringsliv og befolkning Næringsliv og befolkning Gasskraftverk med CO 2 rensing Gasskraftverk med CO 2 rensing


Laste ned ppt "Utnyttelse av et gassrør til Grenland F1-04-05. 4 mindre grupper 4 mindre grupper Ny og eksisterende industri Ny og eksisterende industri Interessenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google