Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søknad om tildeling av vederlagsfrie kvoter Søknadsskjema og underlagsrapport Jannicke Øen og Stian Andresen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søknad om tildeling av vederlagsfrie kvoter Søknadsskjema og underlagsrapport Jannicke Øen og Stian Andresen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Søknad om tildeling av vederlagsfrie kvoter Søknadsskjema og underlagsrapport Jannicke Øen og Stian Andresen

2 Dette skal virksomhetene levere Klif: Søknadsskjema Underlagsrapport Hva virksomhetene skal levere Klif

3 Innhold 1 Innledning 2 Opplysninger om virksomheten 3 Kildestrømmer 4 Delinstallasjon med utslippsstandard for produkt 5 Delinstallasjon med utslippsstandard for varme 6 Delinstallasjon med utslippsstandard for brensel 7 Delinstallasjon med prosessutslipp 8 Avgass med ufullstendig oksidert karbon 9 Elektrisitet 10 Tekniske sammenkoblinger 11 Innsamling og kvalitetssikring av data 12 Liste over vedlegg 13 Eksempler på flytskjema med inndeling i delinstallasjoner Underlagsrapport

4 Søknadsskjema består av 8 ark som det kan fylles inn i. Ikke alle arkene er nødvendig for alle. • Innhold • Veiledning og vilkår • Ordliste • A Virksomhetsinformasjon • B og C Kildestrømmer • D Utslipp • E Energiflyt • F Utslippsstandard for produkt • G Alternative tildelingsmetoder • H Spesifikke utslippstandarder • I Sammendrag Søknadsskjema - innhold

5 Søknadsskjema - ordliste

6 Søknadsskjema - generell informasjon 1 Når man fyller ut skjemaet er det viktig å huske på at: • Man fyller inn søknadsskjema fra start til slutt • Man må fylle ut alle obligatoriske felt Felt som ikke er aktuelle skal ikke stå tomme (legg inn 0) • Celler med automatisk genererte resultater skal det ikke fylles inn i Obligatorisk felt er signalgule Celler med automatisk genererte resultater er grønne

7 Søknadsskjema - generell informasjon 2 Når man fyller ut skjemaet er det viktig å huske på at (fortsettelse) : • Flere steder må man velge ”SANN” eller ”USANN” en nedtrekksmeny ”SANN” er da lik ja eller er en bekreftelse på et spørsmål. • Man ikke skal klippe eller lime i søknadsskjemaet! Formler kan bli ødelagt. • Flere steder må man selv gjøre aktuelle celler tilgjengelig ved å trykke • Mer informasjon om utfylling og fargekoder i søknadsskjemaets ark ”Veiledning og vilkår ”

8 Eksempel: Testfabrikken AS • Produserer ca 300 000 tonn aluminium ved elektrolyse årlig. • Benytter deler av sitt eget aluminium til å lage bokser for mineralvann i ett anlegg med innfyrt effekt på 26 MW. Direkte oppvarming med naturgass. • Slipper ut ca. 550 000 tonn CO 2 årlig • Produserer ikke elektrisitet

9 A Virksomhetsinformasjon Side (5)

10 A Virksomhetsinformasjon • Informasjon om virksomheten • Hva virksomheten driver med og hvorfor er den kvotepliktig • Valg av basisperiode for virksomheten • Dele inn virksomheten i delinstallasjoner • Informasjon om delinstallasjonene har hatt vesentlige kapasitetsendringer eller ikke • Bestemmelse av opprinnelig installert kapasitet for delinstallasjoner med utslippstanard for produkt.

11 A Virksomhetsinformasjon • Dele inn virksomheten i delinstallasjoner (del III – 1)

12 A Virksomhetsinformasjon • Dele inn virksomheten i delinstallasjoner (del III – 1) Utslippstandard for produkt Utslipps- standard for brensel Utslipps- standard for varme Prosess- utslipp Mulige delinstallasjoner

13 A Virksomhetsinformasjon Produksjonsprosess Produkjon av aluminium ved elektrolyse CO2 Aluminium (tonn) Produksjonsprosess Forming av bokser ved direkte fyring med naturgass CO2 bokser (tonn) Energi (TJ) Elektrisitet/red. mat Energi (TJ) Naturgass

14 A Virksomhetsinformasjon Produksjonsprosess Produkjon av aluminium ved elektrolyse CO2 Aluminium (tonn) Produksjonsprosess Forming av bokser ved direkte fyring med naturgass CO2 bokser (tonn) Energi (TJ) Elektrisitet/red. mat Energi (TJ) Naturgass Delinstallasjon med utslippstandard for produkt

15 A Virksomhetsinformasjon Produksjonsprosess Produkjon av aluminium ved elektrolyse CO2 Aluminium (tonn) Produksjonsprosess Forming av bokser ved direkte fyring med naturgass CO2 bokser (tonn) Energi (TJ) Elektrisitet/red. mat Energi (TJ) Naturgass Delinstallasjon med utslippstandard for produkt Delinstallasjon med utslippstandard for brensel

16 A Virksomhetsinformasjon • Informasjon om virksomheten • Hva virksomheten driver med og hvorfor er den kvotepliktig • Valg av basisperiode for virksomheten • Dele inn virksomheten i delinstallasjoner • Informasjon om delinstallasjonene har hatt vesentlige kapasitetsendringer eller ikke • Bestemmelse av opprinnelig installert kapasitet for delinstallasjoner med utslippstanard for produkt.

17 B og C – Kildestrømmer (side 12)

18 B og C - Kildestrømmer • I disse to arkene legges det inn utslipp og energitilførsel for hele virksomheten for hvert år i basisperioden.

19 B og C - Kildestrømmer • I disse to arkene legges det inn utslipp og energitilførsel for hele virksomheten for hvert år i basisperioden. CO2 TJ

20 Søknad om tildeling av vederlagsfrie kvoter Søknadsskjema og underlagsrapport Jannicke Øen og Stian Andresen

21 Dette skal virksomhetene levere Klif: Søknadsskjema Underlagsrapport Hva virksomhetene skal levere Klif

22 Innhold 1 Innledning 2 Opplysninger om virksomheten 3 Kildestrømmer 4 Delinstallasjon med utslippsstandard for produkt 5 Delinstallasjon med utslippsstandard for varme 6 Delinstallasjon med utslippsstandard for brensel 7 Delinstallasjon med prosessutslipp 8 Avgass med ufullstendig oksidert karbon 9 Elektrisitet 10 Tekniske sammenkoblinger 11 Innsamling og kvalitetssikring av data 12 Liste over vedlegg 13 Eksempler på flytskjema med inndeling i delinstallasjoner Underlagsrapport

23 Søknadsskjema består av 8 ark som det kan fylles inn i. Ikke alle arkene er nødvendig for alle. • Innhold • Veiledning og vilkår • Ordliste • A Virksomhetsinformasjon • B og C Kildestrømmer • D Utslipp • E Energiflyt • F Utslippsstandard for produkt • G Alternative tildelingsmetoder • H Spesifikke utslippstandarder • I Sammendrag Søknadsskjema - innhold

24 Søknadsskjema - ordliste

25 Søknadsskjema - generell informasjon 1 Når man fyller ut skjemaet er det viktig å huske på at: • Man fyller inn søknadsskjema fra start til slutt • Man må fylle ut alle obligatoriske felt Felt som ikke er aktuelle skal ikke stå tomme (legg inn 0) • Celler med automatisk genererte resultater skal det ikke fylles inn i Obligatorisk felt er signalgule Celler med automatisk genererte resultater er grønne

26 Søknadsskjema - generell informasjon 2 Når man fyller ut skjemaet er det viktig å huske på at (fortsettelse) : • Flere steder må man velge ”SANN” eller ”USANN” en nedtrekksmeny ”SANN” er da lik ja eller er en bekreftelse på et spørsmål. • Man ikke skal klippe eller lime i søknadsskjemaet! Formler kan bli ødelagt. • Flere steder må man selv gjøre aktuelle celler tilgjengelig ved å trykke • Mer informasjon om utfylling og fargekoder i søknadsskjemaets ark ”Veiledning og vilkår ”

27 Eksempel: Testfabrikken AS • Produserer ca 300 000 tonn aluminium ved elektrolyse årlig. • Benytter deler av sitt eget aluminium til å lage bokser for mineralvann i ett anlegg med innfyrt effekt på 26 MW. Direkte oppvarming med naturgass. • Slipper ut ca. 550 000 tonn CO 2 årlig • Produserer ikke elektrisitet

28 D og E- Utslipp og Energiflyt (side 22)

29 D og E- Utslipp og Energiflyt • I disse to arkene fordeles utslipp og energitilførsel lagt inn for hele virksomheten i ark B og C på delinstallasjoner med alternativ tildelingsmetode

30 D og E- Utslipp og Energiflyt • I disse to arkene fordeles utslipp og energitilførsel lagt inn for hele virksomheten i ark B og C på delinstallasjoner med alternativ tildelingsmetode CO2 TJ Delinstallasjon med utslippstandard for brensel Delinstallasjon med utslippstandard for varme Delinstallasjon med prosessutslipp

31 D og E- Utslipp og Energiflyt • I disse to arkene fordeles utslipp og energitilførsel lagt inn for hele virksomheten i ark B og C på delinstallasjoner med alternativ tildelingsmetode CO2 TJ Delinstallasjon med utslippstandard for brensel Delinstallasjon med utslippstandard for varme Delinstallasjon med prosessutslipp

32 D og E- Utslipp og Energiflyt • I disse to arkene fordeles utslipp og energitilførsel lagt inn for hele bedriften i ark B og C på delinstallasjoner med alternativ tildelingsmetode CO2 TJ Delinstallasjon med utslippstandard for brensel 32% 23 % % %

33 F Utslippstandard for produkt (Side 34)

34 F Utslippstandard for produkt • I arket bestemmes historisk aktivitetsnivå for delinstallasjonene med utslippsstandard for produkt. Historisk aktivitetsnivå er medianen av produksjonen i basisperioden.

35 F Utslippstandard for produkt • I arket bestemmes historisk aktivitetsnivå for delinstallasjonene med utslippsstandard for produkt. Historisk aktivitetsnivå er medianen av produksjonen i basisperioden. Tonn produkt produsert hver år for hver delinstallasjon Delinstallasjon med utslippstandard for produkt

36 F Utslippstandard for produkt I tillegg skal det legges inn: • Informasjon om elektrisitet benyttet i forbindelse med produksjonen av produktet med utslippstandard Dette gjelder kun for delinstallasjoner med utslippsstandard for et produkt hvor det er definert en mulighet mellom veksling mellom elektrisitet og brensel. • Import av varme fra ikke- kvotepliktige kilder Dette gir et fratrekk i tildelingen. • Informasjon hvis delinstallasjonen har hatt en vesentlig kapasitetsendring.

37 G Alternative tildelingsmetoder (side 40)

38 G Alternative tildelingsmetoder I dette arket skal det legges inn informasjon om: • Produksjon av produkter forbundet med hver delinstallasjon som er aktuell for virksomheten, og hvis mulig, mengde produkter produsert. Hvis aktuelt skal det også legges inn informasjon om • Virksomheten har vært i drift i mindre enn to år i basisperioden • Virksomheten har hatt en vesentlig kapasitetsendring i delinstallasjonen

39 H Spesifikke utslippstandarder for produkt (Side 45)

40 H Spesifikke utslippstandarder for produkt Dette arket er kun aktuelt for virksomheter som produserer: • Raffineriprodukter, kalk, kalsinert dolomitt (dolime), aromater, hydrogen, syntesegass eller driver med dampkrakking.

41 I Sammendrag (side 46)

42 I Sammendrag Sammendraget er en oppsummering av informasjon lagt inn i tidligere ark og krever ikke utfylling. Arket gir informasjon om: • Virksomheten • Aktuelle delinstallasjoner • Historisk aktivitetsnivå • Foreløpig tildeling til hver delinstallasjon og til virksomheten som helhet


Laste ned ppt "Søknad om tildeling av vederlagsfrie kvoter Søknadsskjema og underlagsrapport Jannicke Øen og Stian Andresen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google