Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Per Wold Hydro Other Businesses 2006-02-01 12k strategiseminar Gass – en pådriver for næringsutvikling i Sørøst-Norge 4-5 april 2006 Ilandføring av gass.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Per Wold Hydro Other Businesses 2006-02-01 12k strategiseminar Gass – en pådriver for næringsutvikling i Sørøst-Norge 4-5 april 2006 Ilandføring av gass."— Utskrift av presentasjonen:

1 Per Wold Hydro Other Businesses 2006-02-01 12k strategiseminar Gass – en pådriver for næringsutvikling i Sørøst-Norge 4-5 april 2006 Ilandføring av gass til Grenland - starten på et nytt eventyr i Sørøst-Norge?

2 EBe • Dato: 2006-02-01 • Side: 2 • Hydro Other Businesses Grenland som industriklynge  Norges sterkeste prosessindustrimiljø - Prosessindustri bygget opp siden 1880-årene - Omsetning over 15 Mia NOK - Eksportandel over 75% - 4500-5000 industriarbeidsplasser  Sterke omstillinger de senere år - Hydro mindre dominerende - Endringer i eierskap - Nedleggelser (Hydro Magnesium, Norske Skog Union) - Herøya som åpen industripark  Nye muligheter - Mange nyetableringer med fremtidsrettet profil - Scanwafer, WPT/Kebony, Hydro Electrolysers - Gassrør - Gasskraftverk med CO 2 håndtering i 2010

3 EBe • Dato: 2006-02-01 • Side: 3 • Hydro Other Businesses ”Fornybar industri”  Grenland har gode erfaringer med industriell omstilling - Gjenbruk / resirkulering av - Arealer - Infrastruktur - Installasjoner og ikke minst…. - Kompetanse - FoU - Industriell ledelse - Operasjonell drift - I et industrivennlig miljø

4 EBe • Dato: 2006-02-01 • Side: 4 • Hydro Other Businesses Industrielle utviklingstrekk  Minstestørrelse for industriell produksjon øker stadig  Global konkurranse og globalt marked  Effektive transportveier er kritisk  Kostnadsnivå viktig for hvor man etablerer, men forskjellene er ikke stabile  Strengere klimaregimer  Alternativ energi får økende fokus  Energitilgang og –priser er kritisk for industriutviklingen

5 EBe • Dato: 2006-02-01 • Side: 5 • Hydro Other Businesses Større deler av gassen må tas i bruk til landbasert verdiskapning i Norge

6 EBe • Dato: 2006-02-01 • Side: 6 • Hydro Other Businesses Gassbruk – dagens og nye muligheter  Dagens gassbruk - Transport med skip - Rafnes ca. 800 000 tonn/år våtgass til etylenfabrikken - Ammoniakkfabrikken, Herøya, ca. 350 000 tonn/år - Naturgass for generell anvendelser p.t. forsynt ved trailertransport fra Rogaland - Generelt lokalt fordelingsnett ”rulles ut” i Porsgrunn sammen med fjernvarme fra Yara - Energiforsyning for Telemark Sentralsykehus - Ovnsoppvarming for Eramet – erstatter propan

7 EBe • Dato: 2006-02-01 • Side: 7 • Hydro Other Businesses Gass som råstoff og energikilde CO 2 Gass Energ i Råstoff Regionalt gassnett Gasskraft- verk Industri Husholdninger Næringsliv Allmenn el-forsyning Industriell el-forsyning Allmenn fjern- varme Varme- energi Industri- produkter

8 EBe • Dato: 2006-02-01 • Side: 8 • Hydro Other Businesses Gass som råstoff og energikilde CO 2 Gass Energi Råstoff Regionalt gassnett Gasskraft- verk Industri Husholdninger Næringsliv Allmenn el-forsyning Industriell el-forsyning Allmenn fjern- varme Varme- energi Industri - produkter Naturvennlig klynge Energiverk + Industri med CO 2 rensing

9 EBe • Dato: 2006-02-01 • Side: 9 • Hydro Other Businesses Industrielle anvendelser av gassen  Industrielle produkter fra våtgass/tørrgass - Etylen/VCM/propylen  Polyeten, polypropylen, polyvinylklorid - Ammoniakk  N-gjødsel - Hydrogen til transportsektoren - Bioprotein til dyrefor/fiskefor/annet - … - Metanol…..og produkter fra metanol.. - …  Muligheter for energikrevende industri i synergi med gasskraftverk - Metallproduksjon (Ti, Mg, Si,...) - Utveksling av varmeenergi mellom tilgrensende virksomheter  CO 2 håndtering for GKV gir muligheter for effektiv CO 2 håndtering i klyngen - Eksisterende virksomheter (Rafnes, Herøya, Norcem,...) - Nye miljøvennlige, industrielle etableringer

10 EBe • Dato: 2006-02-01 • Side: 10 • Hydro Other Businesses CO 2 fra industrien til deponering og økt oljeutvinning (Bellona: CO 2 til EOR – Miljø og verdiskapning hånd i hånd)

11 EBe • Dato: 2006-02-01 • Side: 11 • Hydro Other Businesses ”Industriplan Grenland” Grenland forbereder seg på videre industrialisering  Se Grenlandregionens potensiale samlet - Arealer - Infrastruktur - Ressurser - Kompetanse  Sikre koordinering mellom alle parter i regionen - Industrielle aktører - Offentlige organer - Arealeiere - Finansielle aktører  Etablere effektive arbeidsformer - Markedsføring - Prospektvurdering - Etablering

12 EBe • Dato: 2006-02-01 • Side: 12 • Hydro Other Businesses Herøya Industripark En rekke etableringsmuligheter fremover mot 2011  Samlet investeringsbeløp i milliardklassen - 25 eksterne prospekter med varierende sannsynlighet - og flere kan komme med gass- og CO2- løsning - 10 infrastrukturprosjekter som følge av eksterne prosjekter  Stiller store krav til - Arealer - Kompetanse og kapasitet til - Studier - Prosjektledelse - Ajourført infrastruktur

13 EBe • Dato: 2006-02-01 • Side: 13 • Hydro Other Businesses Bakgrunnsfoiler

14 EBe • Dato: 2006-02-01 • Side: 14 • Hydro Other Businesses Skiping av CO 2 er rutine i Grenland

15 EBe • Dato: 2006-02-01 • Side: 15 • Hydro Other Businesses Industriens nåsituasjon viktig å korrigere feiloppfatninger  Prosessindustrien i Norge er konkurransedyktig - Utallige effektiviseringsprosesser - Dramatiske forbedring i forholdet mellom kostnader og volum - Til tross for - konkurranse fra lavkostland - begrensede investeringer til kapasitetsutvidelser og…….  Industriarbeidsplasser er kompetansearbeidsplasser - Men videre kompetanseutvikling kritisk! - Nærhet og gode relasjoner til Høgskole og Universitet. - Utvikling og samarbeid mellom aktører i klynger

16 EBe • Dato: 2006-02-01 • Side: 16 • Hydro Other Businesses Kritiske faktorer  Kommer gassrør?  Tørrgas / våtgass / kombirør ?  Etableres CO2 håndteringskjede?  Blir prisnivået for gass akseptabelt?  Tilsier El-kraft behovet bygging av GKV ? Og hvor?  Blir gassrøret en lokal Grenland ”greie” eller en del av en nasjonal satsing?

17 EBe • Dato: 2006-02-01 • Side: 17 • Hydro Other Businesses Industriens konkurransedyktighet – trender  Tidligere foiler ++  Vi er altfor dyre i forhold til Kina - men hva om 15-30 år?  Miljøregimet vårt er blant verdens strengeste – men hva om 15 –30 år?  Råstoffavhengighet – er vi komfortable med at alt produseres i Kina?  Hva er verdien av etablert kompetanse – hvor lang tid tar det å reetablere?  Er vi på det minst konkurransedyktige tidspunkt på kurven?


Laste ned ppt "Per Wold Hydro Other Businesses 2006-02-01 12k strategiseminar Gass – en pådriver for næringsutvikling i Sørøst-Norge 4-5 april 2006 Ilandføring av gass."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google