Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ilandføring av gass til Grenland - starten på et nytt eventyr i Sørøst-Norge? 12k strategiseminar Gass – en pådriver for næringsutvikling i Sørøst-Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ilandføring av gass til Grenland - starten på et nytt eventyr i Sørøst-Norge? 12k strategiseminar Gass – en pådriver for næringsutvikling i Sørøst-Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ilandføring av gass til Grenland - starten på et nytt eventyr i Sørøst-Norge?
12k strategiseminar Gass – en pådriver for næringsutvikling i Sørøst-Norge 4-5 april 2006

2 Grenland som industriklynge
Norges sterkeste prosessindustrimiljø Prosessindustri bygget opp siden 1880-årene Omsetning over 15 Mia NOK Eksportandel over 75% industriarbeidsplasser Sterke omstillinger de senere år Hydro mindre dominerende Endringer i eierskap Nedleggelser (Hydro Magnesium, Norske Skog Union) Herøya som åpen industripark Nye muligheter Mange nyetableringer med fremtidsrettet profil Scanwafer, WPT/Kebony, Hydro Electrolysers Gassrør Gasskraftverk med CO2 håndtering i 2010

3 ”Fornybar industri” Grenland har gode erfaringer med industriell omstilling Gjenbruk / resirkulering av Arealer Infrastruktur Installasjoner og ikke minst…. Kompetanse FoU Industriell ledelse Operasjonell drift I et industrivennlig miljø

4 Industrielle utviklingstrekk
Minstestørrelse for industriell produksjon øker stadig Global konkurranse og globalt marked Effektive transportveier er kritisk Kostnadsnivå viktig for hvor man etablerer, men forskjellene er ikke stabile Strengere klimaregimer Alternativ energi får økende fokus Energitilgang og –priser er kritisk for industriutviklingen

5 Større deler av gassen må tas i bruk til landbasert verdiskapning i Norge

6 Gassbruk – dagens og nye muligheter
Dagens gassbruk Transport med skip Rafnes ca tonn/år våtgass til etylenfabrikken Ammoniakkfabrikken, Herøya, ca tonn/år Naturgass for generell anvendelser p.t. forsynt ved trailertransport fra Rogaland Generelt lokalt fordelingsnett ”rulles ut” i Porsgrunn sammen med fjernvarme fra Yara Energiforsyning for Telemark Sentralsykehus Ovnsoppvarming for Eramet – erstatter propan

7 Gass som råstoff og energikilde
Regionalt gassnett Husholdninger Næringsliv Allmenn el-forsyning Gasskraft- verk Allmenn fjern- varme Energi Industriell el-forsyning Varme- energi Gass Råstoff Industri CO2 Industri Industri Industri- produkter

8 Gass som råstoff og energikilde
Regionalt gassnett Husholdninger Næringsliv Allmenn el-forsyning Naturvennlig klynge Energiverk + Industri med CO2 rensing Gasskraft- verk Allmenn fjern- varme Energi Industriell el-forsyning Varme- energi Gass Råstoff Industri CO2 Industri Industri Industri- produkter

9 Industrielle anvendelser av gassen
Industrielle produkter fra våtgass/tørrgass Etylen/VCM/propylen  Polyeten, polypropylen, polyvinylklorid Ammoniakk  N-gjødsel Hydrogen til transportsektoren Bioprotein til dyrefor/fiskefor/annet Metanol…..og produkter fra metanol.. Muligheter for energikrevende industri i synergi med gasskraftverk Metallproduksjon (Ti, Mg, Si, ...) Utveksling av varmeenergi mellom tilgrensende virksomheter CO2 håndtering for GKV gir muligheter for effektiv CO2 håndtering i klyngen Eksisterende virksomheter (Rafnes, Herøya, Norcem,...) Nye miljøvennlige, industrielle etableringer

10 CO2 fra industrien til deponering og økt oljeutvinning (Bellona: CO2 til EOR – Miljø og verdiskapning hånd i hånd)

11 ”Industriplan Grenland” Grenland forbereder seg på videre industrialisering
Se Grenlandregionens potensiale samlet Arealer Infrastruktur Ressurser Kompetanse Sikre koordinering mellom alle parter i regionen Industrielle aktører Offentlige organer Arealeiere Finansielle aktører Etablere effektive arbeidsformer Markedsføring Prospektvurdering Etablering

12 Herøya Industripark En rekke etableringsmuligheter fremover mot 2011
Samlet investeringsbeløp i milliardklassen 25 eksterne prospekter med varierende sannsynlighet og flere kan komme med gass- og CO2-løsning 10 infrastrukturprosjekter som følge av eksterne prosjekter Stiller store krav til Arealer Kompetanse og kapasitet til Studier Prosjektledelse Ajourført infrastruktur

13 Bakgrunnsfoiler

14 Skiping av CO2 er rutine i Grenland

15 Industriens nåsituasjon viktig å korrigere feiloppfatninger
Prosessindustrien i Norge er konkurransedyktig Utallige effektiviseringsprosesser Dramatiske forbedring i forholdet mellom kostnader og volum Til tross for konkurranse fra lavkostland begrensede investeringer til kapasitetsutvidelser og……. Industriarbeidsplasser er kompetansearbeidsplasser Men videre kompetanseutvikling kritisk! Nærhet og gode relasjoner til Høgskole og Universitet. Utvikling og samarbeid mellom aktører i klynger

16 Kritiske faktorer Kommer gassrør? Tørrgas / våtgass / kombirør ?
Etableres CO2 håndteringskjede? Blir prisnivået for gass akseptabelt? Tilsier El-kraft behovet bygging av GKV ? Og hvor? Blir gassrøret en lokal Grenland ”greie” eller en del av en nasjonal satsing?

17 Industriens konkurransedyktighet – trender
Tidligere foiler ++ Vi er altfor dyre i forhold til Kina - men hva om år? Miljøregimet vårt er blant verdens strengeste – men hva om 15 –30 år? Råstoffavhengighet – er vi komfortable med at alt produseres i Kina? Hva er verdien av etablert kompetanse – hvor lang tid tar det å reetablere? Er vi på det minst konkurransedyktige tidspunkt på kurven?


Laste ned ppt "Ilandføring av gass til Grenland - starten på et nytt eventyr i Sørøst-Norge? 12k strategiseminar Gass – en pådriver for næringsutvikling i Sørøst-Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google