Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

(Barne-og ungdomspsykologi)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "(Barne-og ungdomspsykologi)"— Utskrift av presentasjonen:

1 (Barne-og ungdomspsykologi)
UTVIKLINGSPSYKOLOGI (Barne-og ungdomspsykologi)

2 Orienteringer Plan for undervisningen Oversikt over pensum
Oppbyggingen av forelesningene Seminar E & H / oppgavehefte Studentevaluering av undervisningen tilbakemelding for å korrigere ”kurs”

3 Oversikt 29.08 Hvorfor barne- og undomspsykologi?
forskningsområde Utvikling- hvordan kan det forstås? Menneske -og samfunnssyn Modning og læring. Sosialisering. Utvikling metoder og begreper Tidlig samspill

4 Hvorfor barne- og ungdomspykologi?
Knut Hamsun og mor Torø Aftenposten 19/8-00 kronikk I.S.Kolloen ”Men mor klarte ikke Knut Hamsun å hate” -i barnerommet mor- morbror Hans & Ole, far oppbrudd fra Lom som treåring og utvikling av en betrakter-- utvikling av en opprører ...

5 Hvorfor barne- og ungdomspsykologi?
Implisitte teorier : hva betyr de for hvordan vi handler? Oppdragelse: forming eller vekst? E & H: pedagogisk kommunikasjonsmodell Barns forutsetninger - situasjonens betydning

6 Utviklingspsykologi: hva driver man med der?
Deskriptiv erfaringsvitenskap: beskrive emosjonelle utvikling, kognitiv… Forklare menneskelig utvikling Forstå menneskelig utvikling betingelsene for utviklingen mennesket i samfunnet

7 Utvikling: hvordan kan den forstås?
Menneskesyn - samfunnssyn ytre verden styrer (materialisme) ideene / bevisstheten styrer (idealisme) ensidig årsaksforhold? (mekanisk) gjensidig påvirkning? (dialektisk )

8 Menneske- og samfunnssyn
hovedoppfatninger om hvordan utvikling skjer.. ytre påvirkning, ”ubeskrevet tavle” adferdspsykologi mennesket er styrt av indre krefter vekselvirkning mellom indre og ytre…hvor det indre er viktigst (humanisme) vekselvirkning/ den materielle verden er med å prege vår bevissthet ( sosialpsykologisk)

9 Utvikling og sosialisering
Metoder for å beskrive, forklare og forstå kasusstudier tverrsnittsstudier lengdesnittstudier kvalitativt /kvantitativt observasjon intervju m.m. Hva er spørsmålet? SITUASJONEN - INDIVIDET ALENE

10 Modning og læring Arv og miljø / modning og læring Sosialisering
Rammefaktorer i arv Sosialisering Interaksjon/ internalisering UTVIKLING

11 Tidlig samspill Spedbarnet: aktiv deltager? Turtaking
felles oppmerksomhet overfortolking gjensidighet og intensjonalitet psevdodialoger til dialoger

12 Tidlig samspill -språk-lesing
Barn av foreldre som leker mye ”borte-titt-tei” ”Ride ranke” ”Bake kake søte” viser Glede og kreativitet i rollelek ( Singer 1973)

13 Tidlig samspill Analyse av lek mellom mor -barn
4.mnd mnd mnd fra taktil stimulering til sosiale leker Resultat: positiv korrelasjon mellom hyggighet av lek og barnas reaksjoner (Crawley et al. 1978)

14 Tidlig samspill Betydningen av mors oppmerksomhet ved barns lek
Observasjonsstudie (9-18mnd) verbal oppmerksomhetsstyring fysisk stimulering ved peking konklusjon: mors evne til å stimulere til aktivitet korrelerte med barnas kompetanse i lek

15 Tidlig samspill Eksperimentell studie
kommentarer til mødrenes veiledning konklusjon: etter 3 intervensjoner øker mødrene sin aktivitet for å stimulere barnet (Belsky, Goode & Most 1980)

16 Tidlig samspill- språk
Barns språk i rollelek språklig omvandling Ulike roller fra å være iscenesetter til ”du er baby” ”du er hund og sier voff voff”

17 Oppsummering Begrepene modning og læring, sosialisering og utvikling
Metoder for å beskrive utvikling - ?=! Tidlig samspill: karakteristiske trekk Tidlig samspill: betydning for videre utvikling


Laste ned ppt "(Barne-og ungdomspsykologi)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google