Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTVIKLINGSPSYKOLOGI (Barne-og ungdomspsykologi). Orienteringer Plan for undervisningen Oversikt over pensum Oppbyggingen av forelesningene Seminar E &

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTVIKLINGSPSYKOLOGI (Barne-og ungdomspsykologi). Orienteringer Plan for undervisningen Oversikt over pensum Oppbyggingen av forelesningene Seminar E &"— Utskrift av presentasjonen:

1 UTVIKLINGSPSYKOLOGI (Barne-og ungdomspsykologi)

2 Orienteringer Plan for undervisningen Oversikt over pensum Oppbyggingen av forelesningene Seminar E & H / oppgavehefte Studentevaluering av undervisningen –tilbakemelding for å korrigere ”kurs”

3 Oversikt 29.08 Hvorfor barne- og undomspsykologi? –forskningsområde Utvikling- hvordan kan det forstås? –Menneske -og samfunnssyn Modning og læring. Sosialisering. Utvikling –metoder og begreper Tidlig samspill

4 Hvorfor barne- og ungdomspykologi? Knut Hamsun og mor Torø –Aftenposten 19/8-00 kronikk I.S.Kolloen ”Men mor klarte ikke Knut Hamsun å hate” -i barnerommet mor- morbror Hans & Ole, far oppbrudd fra Lom som treåring og utvikling av en betrakter-- utvikling av en opprører...

5 Hvorfor barne- og ungdomspsykologi? Implisitte teorier : hva betyr de for hvordan vi handler? Oppdragelse: forming eller vekst? E & H: pedagogisk kommunikasjonsmodell Barns forutsetninger - situasjonens betydning

6 Utviklingspsykologi: hva driver man med der? Deskriptiv erfaringsvitenskap: beskrive emosjonelle utvikling, kognitiv… Forklare menneskelig utvikling Forstå menneskelig utvikling –betingelsene for utviklingen mennesket i samfunnet

7 Utvikling: hvordan kan den forstås? Menneskesyn - samfunnssyn –ytre verden styrer (materialisme) –ideene / bevisstheten styrer (idealisme) –ensidig årsaksforhold? (mekanisk) –gjensidig påvirkning? (dialektisk )

8 Menneske- og samfunnssyn hovedoppfatninger om hvordan utvikling skjer.. –ytre påvirkning, ”ubeskrevet tavle” adferdspsykologi – mennesket er styrt av indre krefter –vekselvirkning mellom indre og ytre…hvor det indre er viktigst (humanisme) –vekselvirkning/ den materielle verden er med å prege vår bevissthet ( sosialpsykologisk)

9 Utvikling og sosialisering Metoder for å beskrive, forklare og forstå kasusstudier tverrsnittsstudier lengdesnittstudier kvalitativt /kvantitativt observasjon intervju m.m. Hva er spørsmålet? SITUASJONEN - INDIVIDET ALENE

10 Modning og læring Arv og miljø / modning og læring –Rammefaktorer i arv Sosialisering Interaksjon/ internalisering UTVIKLING

11 Tidlig samspill Spedbarnet: aktiv deltager? Turtaking felles oppmerksomhet overfortolking gjensidighet og intensjonalitet psevdodialoger til dialoger

12 Tidlig samspill -språk-lesing Barn av foreldre som leker mye –”borte-titt-tei” –”Ride ranke” –”Bake kake søte” viser Glede og kreativitet i rollelek ( Singer 1973)

13 Tidlig samspill Analyse av lek mellom mor -barn –4.mnd - 6.mnd - 8.mnd –fra taktil stimulering til sosiale leker Resultat: positiv korrelasjon mellom hyggighet av lek og barnas reaksjoner (Crawley et al. 1978)

14 Tidlig samspill Betydningen av mors oppmerksomhet ved barns lek Observasjonsstudie (9-18mnd) –verbal oppmerksomhetsstyring –fysisk stimulering ved peking konklusjon: mors evne til å stimulere til aktivitet korrelerte med barnas kompetanse i lek

15 Tidlig samspill Eksperimentell studie –kommentarer til mødrenes veiledning konklusjon: etter 3 intervensjoner øker mødrene sin aktivitet for å stimulere barnet (Belsky, Goode & Most 1980)

16 Tidlig samspill- språk Barns språk i rollelek –språklig omvandling Ulike roller –fra å være iscenesetter til –”du er baby” –”du er hund og sier voff voff”

17 Oppsummering Begrepene modning og læring, sosialisering og utvikling Metoder for å beskrive utvikling - ?=! Tidlig samspill: karakteristiske trekk Tidlig samspill: betydning for videre utvikling


Laste ned ppt "UTVIKLINGSPSYKOLOGI (Barne-og ungdomspsykologi). Orienteringer Plan for undervisningen Oversikt over pensum Oppbyggingen av forelesningene Seminar E &"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google