Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lek og begynneropplæring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lek og begynneropplæring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lek og begynneropplæring

2 lek og begynneropplæring
Hverdagspedagogikken styrer Hva sier kjente leketeorier om lek? L97 og det beste fra barnehage- og skoletradisjonen Synlig og usynlig pedagogikk Videoer: Det er bare på liksom, Verkstedspedagogikk, Man ska’ ku’ læse (Storyline-metoden)

3 Hverdagspedagogikken styrer
Jerome Bruners.73 i Utdanningskultur og læring (1997) Se på enhver mor, enhver lærer, ja til og med en barnevakt sammen med et barn, og du vil bli slått av hvor mye av det de gjør som blir styrt av begreper som ”barns bevissthet og hvordan man skal hjelpe dem til å lære”, selv om de kanskje ikke er i stand til å gi uttrykk for sine pedagogiske prinsipper.

4 Hva sier kjente leketeorier om fenomenet lek?

5 Hva sier kjente leketeorier om fenomenet lek?
Psykoanalytiske teorier (Freud, Erikson, Winnicott) Leken er vindu mot barnets sjel Erikson: Å leke det ut er den mest naturlige selvhelbredelsesmeotde barndommen kan tilby. Leken står i den emosjonelle utviklingens tjeneste

6 Kognitive teorier om lek
Jean Piaget om lek: Lek er i hovedsak assimilasjon. Når barnet imiterer, utvikler det seg og lærer. Leken står i den kognitive utviklingens (intelligensens) tjeneste.

7 Kommunikasjonsteori om lek
Basil Bateson: Lek er en væremåte. Ved hjelp av lekesignaler metakommuniserer de lekende til hverandre at ”dette er lek”. Leken er krydderet i tilværelsen

8 L97 og det beste fra barnehage- og skoletradisjonen s.73
Opplæringa på småskulesteget skal vere prega av tradisjonane både frå barnehagen og skulen, og gi ein god overgang frå barnehage til skule. Opplæringa skal gi næring til leiken og leiken skal gi næring til opplæringa.

9 Usynlig og synlig pedagogikk
Risaasen og Vigeland i Basil Bernsteins kodeteori og nyere empiri (1994) Usynlig pedagogikk: Pedagogen skal legge til rette for det miljøet barnet skal leve i og utforske Innenfor dette har barnet stor frihet og kan fritt velge og strukturere sine aktiviteter Lærerens kontroll er ikke klart uttalt Læreren legger liten vekt på overføring av kunnskaper og øvelse av ferdigheter Kriteriene for vurdering av virksomheten er uklare og gjør det vanskelig å gjennomføre vurderingsarbeidet

10 Synlig pedagogikk Læreren tilrettelegger i detalj elevenes opplæringsmiljø Elevene har liten frihet til å velge og strukturere egne aktiviteter og egen læring Lærerkontrollen over virksomheten er uttalt Læreren regulerer elevenes aktivitet og de sosiale relasjonene i klasserommet Læreren legger hovedvekten på overføring av kunnskaper og trening av ferdigheter Kriteriene for vurdering av virksomheten er klare og måling/testing av elevenes kunnskaper og ferdigheter er en integrert del av lærerens arbeid

11 Videoene Legg merke til
Hva barnet utvikler og lærer gjennom leken og aktivitetene De voksnes rolle Miljøets betydning


Laste ned ppt "Lek og begynneropplæring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google