Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe? SHE-dag 24. Oktober -03 Synnøve Roald Underdir., Eieravd., Helsedep.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe? SHE-dag 24. Oktober -03 Synnøve Roald Underdir., Eieravd., Helsedep."— Utskrift av presentasjonen:

1 Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe? SHE-dag 24. Oktober -03 Synnøve Roald Underdir., Eieravd., Helsedep.

2 Organisering Helsedepartemente t Regionale helseforetak HF Sosial- og helsedirektoratet Folkehelseinstitutt et Helsetilsynet Pandem i-komite HF Myndighetsstyri ng Eierstyring

3 Eierstyringen Overordnede politiske styringssignaler - formidles i årlig STYRINGSDOKUMENT TIL RHF-ENE Vilkår knyttet til bevilgninger Foretaksmøte (min. 1 per år)

4 Styringsdokumentet 2003 - smittevern - forebygging 3.2.5 Beredskap ”Regionale helseforetak må sørge for å ha en adekvat beredskap i forhold til pandemisk influensa” 3.2.6 Forebyggende arbeid: ”Helse... RHF skal sørge for opprusting av den forebyggende innsatsen i regi av foretakene. Fokus skal ligge på sekundærforebygging, ….og på smittevern. Det skal redegjøres for arbeidet i årlig melding.” ”Oppfølging av smitteverntiltak og av rapporteringssystemer i forhold til gjeldende forskrifter er fortsatt prioriterte oppgaver.”

5 Oppfølging Styringsdokumentet 2003: Det må påregnes gjennomført undersøkelser for å måle dagens nivå innen forebyggende tjenester - vil bli benyttet som utgangspunkt for ny måling om få år. St. meld. nr. 5 (2003 - 2004) Mål å utvikle indikatorer for å kartlegge forebyggingsinnsatsen (s. 48)

6 Utfordringer Utgangspunkt i Donabedian: Struktur: - bygninger - isolater - personale - smittevern - fasiliteter - utstyr Prosess: Avhengig av: organisering - smittevern / beredskapsplaner - internkontroll kommunikasjo n - meldesystemer Resultat: f. eks.: - Sykehusinf. - smittede / døde ved epidemi

7 Kartlegging - forebyggende virksomhet i sykehusene SINTEF Okt. 02 Smittevernarbeid Helse Midt-Norge: Totalt ~12 årsverk i 2002 ”Legeressursene var gjennomgående små, og flere smittevernansvarlige leger påpekte at ressursen ikke gjorde det mulig å etablere smittevern utover minimumskravene i forskrift til Smittevernloven.” (s. 5)

8 Kvalitetsindikator - andel sykehusinfeksjoner Landsgjennomsnittet for den angitte perioden, sett i forhold til totalt antall innlagte pasienter, er på 5,3%. Herav er urinveisinfeksjoner 1,8%, nedre luftveisinfeksjoner 1,6%, postoperativ sårinfeksjon 5,5% (sett i forhold til antall opererte og ikke antall innlagte) og septikemi 0,5%. Andel sykehusinfeksjoner målt juni 2003 - Total andel sykehusinfeksjoner på denne institusjonen 8% - Urinveisinfeksjon 0,9% - Nedre luftveisinfeksjon 2,7% - Postoperativ sårinfeksjon 18,2% - Septikemi (blodforgiftning) 0,9%

9 Statsbudsjettet 04 - St. meld. nr. 5 - inntektssystemet Viktigst: Forslag om endring i ISF-sats fra 60 40% ”Forslaget om å øke basisbevilgningen svarende til en reduksjon av ISF-satsen fra 60 til 40 % vil …stimulere forebyggingsinnsatsen” (St. meld. nr. 5 2003 - 2004, s. 48) Investeringer - betydning for isolasjonskapasitet, oppgradering av laboratorier etc : - Skal forsvares innenfor samlet budsjettramme - Forslag om 2 mrd til lån - vurderes på nytt ifbm Revidert nasjonalbudsjett - Tilskudd til enkeltprosjekter igangsatt før sykehusreformen


Laste ned ppt "Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe? SHE-dag 24. Oktober -03 Synnøve Roald Underdir., Eieravd., Helsedep."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google