Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksuelt overførbare infeksjoner Den epidemiologiske situasjonen i Norge Smitteverndagene 10. og 11. juni 2004 Rådgiver Øivind Nilsen Avdeling for infeksjonsovervåking.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksuelt overførbare infeksjoner Den epidemiologiske situasjonen i Norge Smitteverndagene 10. og 11. juni 2004 Rådgiver Øivind Nilsen Avdeling for infeksjonsovervåking."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksuelt overførbare infeksjoner Den epidemiologiske situasjonen i Norge Smitteverndagene 10. og 11. juni 2004 Rådgiver Øivind Nilsen Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern

2 SOI - SYKDOMSPANORAMA - UTVIKLING
Gonore Syfilis Venerisk lymfogranulom Bløt sjanker Granuloma inguinale Trikomonas vaginalis HIV- infeksjon Herpes genitalis Kondylomer - HPV Klamydia Hep. B Ukjente virale?

3

4 Kondombruk ved første samleie med ny partner (1997)
Hellas 73% Sveits 54% Frankrike 53% Italia 48% Norge 38%

5

6 HIV-transmisjonsrater
Blodtransfusjon >90% Perinatalt % Fellesbruk av sprøyter 0,5 -1,0% Heterosex 0,1-1,0% Homosex 0,5-2,0% Aksidentelt ,3%

7

8 Srategiplanen for forebygging av HIV og SOI 2001
Delmål Kommunene skal ivareta arbeidet med forebygging av hiv og seksuelt overførbare sykdommer ”Forebygging av hiv og seksuelt overførbare sykdommer er en viktig del av smittevernarbeidet i kommunene. Smittevernloven og kommunehelsetjenesteloven gir kommunene et stort ansvar”…. ...

9

10 Asylankomster 1993-2003 Kilde: UDI
Økning siden slutten av nittitallet. Forventes reduksjon til ca i 2004

11 Hvor mange kom i 2003 Asylsøkere: 15.600 Familiegjenforening: 9650
Europa 40% Asia % Afrika % Familiegjenforening: Asia % Europa 40% Afrika % Kvoteflyktning: per år Asylsøkere: Europa: Russland og land på Balkan Asia: Afghanistan, Irak, Iran Afrika: Afrikas Horn: Somalia, Etiopia, Eritrea Kvoteflyktning tidl. 1500, fra 2003 redusert til 750

12 HIV-infeksjon i Norge etter smittemåte og diagnoseår. Meldt MSIS per 11.06.2004

13

14 Hvor ble homoseksuelle menn smittet i 2003

15

16 Opprinnelsesverdensdel for personer som er heteroseksuelt smittet med HIV før de kom til Norge

17 Smittested og smittekildens smittemåte for personer som er HIV-smittet heteroseksuelt mens de bodde i Norge

18 HIV- infeksjon hos kvinner i Norge etter smitte-bakgrunn og diagnoseår
HIV- infeksjon hos kvinner i Norge etter smitte-bakgrunn og diagnoseår. Meldt MSIS per

19 HIV-screening av blodgivere, gravide og rekrutter i Norge, per. 31. 12

20 HIV-screening av gravide i Norge 1987 – 2003
HIV-screening av gravide i Norge 1987 – Antall nye HIV-positive etter smittebakgrunn/herkomst

21 HIV-infeksjon i Norge meldt MSIS etter bostedsfylke på diagnosetidspunktet. (kumulativ rate per innbyggere)

22 HIV- infeksjon i Norge etter smittemåte og alder ved diagnosetidspunkt
HIV- infeksjon i Norge etter smittemåte og alder ved diagnosetidspunkt. Meldt MSIS per

23 Hovedutfordringer i HIV-forebyggingen:
Homoseksuelle menn - Økt nysmitte i 2003 Den desidert mest HIV-utsatte gruppe i Norge Høy forekomst av andre seksuelt overførbare infeksjoner Innvandrere - Stor økning i antall HIV-pos. som har kommet de senere år Trolig økende HIV-smitte både internt i innvandrermiljøene og ut i øvrige befolkning framover Heteroseksuelle – Stabilt lite HIV, men størst potensiale på sikt Lav trusseloppfatning og lite atferdsendring Antall smittekilder øker både i Norge og i områder hvor nordmenn reiser Stoffmisbrukere - Stabilt lite HIV, men labil situasjon Stoffmisbrukere svært utsatt for blodsmitte Kraftig tilvekst av misbrukere senere år

24 HIV forebyggingsstrategi i Norge:
Omhyggelig overvåking - rask varsling Høyt kunnskapsnivå i befolkning - høyest i utsatte grupper - for relevant beskyttelse/adferdsendring - for å søke helsevesenet for evt. undersøkelse Rask diagnostikk/evt. behandling/smittevernrådgivning Intens smitteoppsporing - finne kilden til alle smittet i Norge Optimal svangerskapsomsorg - forebyggende behandling av mor/barn Trygge blod/blodprodukter Spes utsatte grupper - homosex -sprøytemisbr innvandrere - reisende heteroseksuelle ungdom Tiltak for å gi smittede god behandling og livskvalitet

25 Antall positive prøver for genital klamydiainfeksjon, 1986-2003

26 Tabell 1. Klamydia 1997 (og 1996). Antall meldte tilfeller, rate (per 1000 innbyggere), kjønnsratio og fylkenes andel.

27 Strategien mot klamydiaepidemien
Forebygge smitte: Høyne kunnskapsnivå i utsatte grupper Øke kondombruken - gratis kondomer til ungdom? Kreve test av ny partner Redusere antall partnere Finne smittede: Vite når søke helsevesenet for us. Intens smitteoppsporing - finne mennene <25 år - testing ved partnerskifte Enklere diagnostikk - urinprøver - lavterskeltilbud Hjemmeprøvetaking? Bedre overvåkingen: Prevalensstudier, kjønn, alder, geografi

28 Antall tilfeller av gonore i Norge 1993-2003 etter smittemåte.

29 Gonore i Norge etter bostedsfylke. Meldt MSIS1995- 2003
Gonore i Norge etter bostedsfylke. Meldt MSIS (Kumulativ rate per innbyggere.)

30 Gonore - Norge (N = 1152) Kjønn: Menn 84% (967) Kvinner 16% (185) Median alder: Menn 33 år Kvinner 25 år Nasjonalitet: Norge 83% Bosted Oslo % (smittet Oslo 36%) PPNG: 15% Kinolonres.: 4 % Begge 4% Smittested: Menn Kvinner Norge % % Asia % % Europa % % Amerika % ,5% Afrika % %

31 Gonore - Norge (N = 1152) Indikasjon for u.s. Menn Kvinner Symp/tegn % % Smittekontakt % % Rutine % % Gravid ,5 % Median sympt.varighet 5 dager dager Smittekilde: Ektefelle/fast part. 16% % Tilfeldig kont % % Prostituert % Andel homosex smitte blant menn 33%

32 2003: Median alder 32 (19-60), 58% smittet i Oslo, 24% anal gc

33 2003

34 Antall tilfeller av primær, sekundær og tidlig latent syfilis i Norge 1993-2003 etter smittemåte

35 Syfilis i Norge etter bostedsfylke. Meldt MSIS1995- 2003
Syfilis i Norge etter bostedsfylke. Meldt MSIS (Kumulativ rate per innbyggere.)

36 Kjønnsratio for noen SOI blant norskfødte meldt MSIS 1994-2003

37 Herpes genitalis Problemet: Smertefulle utbrudd, kronisk infeksjon, psykosex. problemer, fare for nyfødte Forekomst: Ukjent insidens (flere tusen?) % hatt HSV 1, 20-40% HSV 2 Smittemåte: Slimhinnekontakt, via spytt, seksuelt, mest smittsom ved primærinf. og utbrudd Indik. for us: Behandle plager ved smertefulle utbrudd, verne sexpartner - nyfødt? Forebygging: Kondom reduserer smittefare, informere fast partner, ved primærutbrudd - sectio ÷ smitteoppsporing ÷ vaksine

38 HPV-infeksjon (kjønnsvorter)
Problemet: Smerter ved samleie, kosmetiske plager, kronisk infeksjon, psykosex. problemer, onkogent, men sjelden de som gir vorter Forekomst: Ukjent insidens (flere tusen?) 70 % livstidsrisiko for genital HPV-infeksjon Smittemåte: Direkte kontaktsmitte seksuelt, særlig utsatt ved skadet hud/slimhinne Indik. for us: Dersom pasienten har plager Forebygging: Kondom reduserer smittefare, informere fast partner, men trolig allerede smittet ÷ smitteoppsporing vaksine er under utprøving

39 Konklusjon: Flere SOI øker igjen i Norge etter nedgang på 90-tallet
Seksuell adferd lite endret siste 10 år-heller i negativ enn positiv retning Nordmenn er dårlige kondombrukere Homoseksuelle menn svært utsatt for SOI HIV-smittepresset øker sterkt - særlig i verden rundt oss, men også i Norge Kondombruken ved all tilfeldig sex må økes nå!!


Laste ned ppt "Seksuelt overførbare infeksjoner Den epidemiologiske situasjonen i Norge Smitteverndagene 10. og 11. juni 2004 Rådgiver Øivind Nilsen Avdeling for infeksjonsovervåking."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google