Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MRSA Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MRSA Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking."— Utskrift av presentasjonen:

1 MRSA Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking

2 Hva er MRSA? Meticillin Resistente Staphylococcus aureus Resistente mot alle  -lactam antibiotika –Penicilliner –Cefalosporiner –Karbapenemer Forbundet med økt sykelighet og dødelighet Gir økte plager for pasientene og Økte kostnader for samfunnet

3 Overordnet mål i kampen mot MRSA Å hindre at MRSA etablerer seg på sykehus Høy forekomst vil tvinge frem endringer i empirisk behandling av stafylokokkinfeksjoner Endringer i antibiotikaregimene vil i seg selv være resistensdrivende og gi økte kostnader

4 Historikk Penicillin G introdusert i 1941 Penicillinresistente (  -lactamase prod.) stammer av S.aureus isolert i 1942 Meticillin introdusert i 1959 som det første  -lactamase stabile penicillinet Meticillinresistente stammer av S.aureus isolert i 1961 På slutten av 60-tallet ble MRSA identifisert som en nosokomial patogen På slutten av 90-tallet ble det rapportert om sviktende sensitivitet mot Vankomycin (VISA) De første tilfellene av Vankomycinresistente S.aureus (VRSA) ble rapportert i 2002

5 Historikk 1. MRSA ”bølge” Resistens mot meticillin funnet i 1961 Ett arkaisk klon, dør ut på 70-tallet 2. MRSA ”bølge” Sykehusrelatert MRSA 5 dominerende kloner 3. MRSA ”bølge” CA-MRSA Evolusjon av ”gamle” kloner Stadig nye kloner

6 CA-MRSA Både epidemiologisk og mikrobiologisk definisjon Spredning i befolkning utenfor sykehus Yngre mennesker/uten økt mottagelighet Skiller seg genetisk fra stammer man finner på sykehus –SCCmec IV, PVL Mindre resistente Hovedsakelig hud- og sårinfeksjoner, men enkelte alvorlige infeksjoner

7 Endret epidemiologi Tidligere: –Smittet i utlandet –Sykehusrelatert Nå: –De fleste smittes innenlands –Stadig flere MRSA-infeksjoner utenfor sykehus –Ofte ingen kjent risiko for ervervelse av MRSA –Utbrudd på sykehjem Endringen skjer i alle de nordiske landene

8 MRSA i Europa Kilde: www.earss.rivm.nl Andel MRSA i blodkultur med S.aureus, 2004

9 MRSA i Europa Kilde: www.earss.rivm.nl Andel MRSA i blodkultur med S.aureus, 2005

10 MRSA i England og Wales Andel (%) MRSA i blodkultur med S.aureus, 1989-2002

11 MRSA i Norden *Estimert for 2005 Kilde: http://www.srga.org/SSAC/doc/2005/SSAC_MRSAreport_2004.pdf

12 MRSA i Norden

13 MRSA i Danmark Antall fordelt på smittested Kilde: Robert Skov, Statens serum institutt

14 MRSA i Danmark Antall fordelt på alder, 2003 Kilde: Robert Skov, Statens serum institutt

15 MRSA i Norge Antall 1995 – 2005

16 MRSA i Norge Antall fordelt på smittested

17 MRSA i Norge Antall i og utenfor sykehus Innlagt sykehus:

18 MRSA i Norge Utbrudd på helseinstitusjoner

19

20

21 Kåfjord Midtre Gauldal Årdal Masfjorden Radøy Bergen (2) Vindafjord Tysvær Hægebostad Nittedal Oslo (6)

22 Båtsfjord Bergen Bærum Gran Oslo (2)

23 MRSA i Norge Rate per 100 000 fordelt på fylker, 2005

24

25 MRSA i Norden Rate per 100 000, fylker med høyest rate

26 Utfordringer Antall MRSA stiger Endret epidemiologi Bakteriell evolusjon Laboratoriemetodene er ikke optimale Mangelfull kunnskap Ulike retningslinjer Etterlevelsen av smitteverntiltak er ikke optimal

27 Tiltak Samordning av nordiske retningslinjer Bred diskusjon om og samordning av tiltak i Norge –Oppdatering av MRSA-veilederen Bedre diagnostikk/oversikt over stammer Fortsatt rasjonell bruk av antibiotika Forskning Høy kvalitet på hygienen og smittevernet i møte med hver pasient

28 Revidering av MRSA-veilederen Mål for tiltak mot MRSA Tiltak ved innleggelse – isolering på mistanke Forhåndsundersøkelser Prøvetaking Smitteoppsporing og tilbud om sanering Utføring av sanering Smitteverntiltak hos hjemmeboende MRSA-pos. Rettigheter for smittede

29 Revidering av MRSA-veilederen Innspill om forhold som bør oppdateres og forslag til forbedinger, sendes til: petter.elstrom@fhi.no


Laste ned ppt "MRSA Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google