Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MRSA Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MRSA Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt"— Utskrift av presentasjonen:

1 MRSA Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt
Avdeling for infeksjonsovervåking

2 Hva er MRSA? Meticillin Resistente Staphylococcus aureus
Resistente mot alle -lactam antibiotika Penicilliner Cefalosporiner Karbapenemer Forbundet med økt sykelighet og dødelighet Gir økte plager for pasientene og Økte kostnader for samfunnet

3 Overordnet mål i kampen mot MRSA
Å hindre at MRSA etablerer seg på sykehus Høy forekomst vil tvinge frem endringer i empirisk behandling av stafylokokkinfeksjoner Endringer i antibiotikaregimene vil i seg selv være resistensdrivende og gi økte kostnader

4 Historikk Penicillin G introdusert i 1941
Penicillinresistente (-lactamase prod.) stammer av S.aureus isolert i 1942 Meticillin introdusert i 1959 som det første -lactamase stabile penicillinet Meticillinresistente stammer av S.aureus isolert i 1961 På slutten av 60-tallet ble MRSA identifisert som en nosokomial patogen På slutten av 90-tallet ble det rapportert om sviktende sensitivitet mot Vankomycin (VISA) De første tilfellene av Vankomycinresistente S.aureus (VRSA) ble rapportert i 2002

5 Historikk 1. MRSA ”bølge” Resistens mot meticillin funnet i 1961
Ett arkaisk klon, dør ut på 70-tallet 2. MRSA ”bølge” Sykehusrelatert MRSA 5 dominerende kloner 3. MRSA ”bølge” CA-MRSA Evolusjon av ”gamle” kloner Stadig nye kloner

6 CA-MRSA Både epidemiologisk og mikrobiologisk definisjon
Spredning i befolkning utenfor sykehus Yngre mennesker/uten økt mottagelighet Skiller seg genetisk fra stammer man finner på sykehus SCCmec IV, PVL Mindre resistente Hovedsakelig hud- og sårinfeksjoner, men enkelte alvorlige infeksjoner

7 Endret epidemiologi Tidligere: Nå:
Smittet i utlandet Sykehusrelatert Nå: De fleste smittes innenlands Stadig flere MRSA-infeksjoner utenfor sykehus Ofte ingen kjent risiko for ervervelse av MRSA Utbrudd på sykehjem Endringen skjer i alle de nordiske landene

8 MRSA i Europa Andel MRSA i blodkultur med S.aureus, 2004
Kilde:

9 MRSA i Europa Andel MRSA i blodkultur med S.aureus, 2005
Kilde:

10 MRSA i England og Wales Andel (%) MRSA i blodkultur med S.aureus, Kilder: Barrett, J Hosp Infect 1993;24:313 Reacher, BMJ 2000;320:213 Duckworth, BMJ 2002;324:240

11 Kilde: http://www.srga.org/SSAC/doc/2005/SSAC_MRSAreport_2004.pdf
MRSA i Norden *Estimert for 2005 Kilde:

12 MRSA i Norden

13 Kilde: Robert Skov, Statens serum institutt
MRSA i Danmark Antall fordelt på smittested Kilde: Robert Skov, Statens serum institutt

14 Kilde: Robert Skov, Statens serum institutt
MRSA i Danmark Antall fordelt på alder, 2003 Kilde: Robert Skov, Statens serum institutt

15 MRSA i Norge Antall 1995 – 2005

16 MRSA i Norge Antall fordelt på smittested

17 MRSA i Norge Antall i og utenfor sykehus Innlagt sykehus:

18 MRSA i Norge Utbrudd på helseinstitusjoner

19

20

21 Kåfjord Midtre Gauldal Årdal Masfjorden Radøy Bergen (2) Nittedal Vindafjord Oslo (6) Tysvær Hægebostad

22 Båtsfjord Bergen Gran Oslo (2) Bærum

23 MRSA i Norge Rate per fordelt på fylker, 2005

24

25 MRSA i Norden Rate per , fylker med høyest rate

26 Utfordringer Antall MRSA stiger Endret epidemiologi
Bakteriell evolusjon Laboratoriemetodene er ikke optimale Mangelfull kunnskap Ulike retningslinjer Etterlevelsen av smitteverntiltak er ikke optimal

27 Tiltak Samordning av nordiske retningslinjer
Bred diskusjon om og samordning av tiltak i Norge Oppdatering av MRSA-veilederen Bedre diagnostikk/oversikt over stammer Fortsatt rasjonell bruk av antibiotika Forskning Høy kvalitet på hygienen og smittevernet i møte med hver pasient

28 Revidering av MRSA-veilederen
Mål for tiltak mot MRSA Tiltak ved innleggelse – isolering på mistanke Forhåndsundersøkelser Prøvetaking Smitteoppsporing og tilbud om sanering Utføring av sanering Smitteverntiltak hos hjemmeboende MRSA-pos. Rettigheter for smittede

29 Revidering av MRSA-veilederen
Innspill om forhold som bør oppdateres og forslag til forbedinger, sendes til:


Laste ned ppt "MRSA Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google