Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Georg Kapperud Utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer Varsling, ansvar og oppgaver Smitteverndagene 04.06.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Georg Kapperud Utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer Varsling, ansvar og oppgaver Smitteverndagene 04.06.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Georg Kapperud Utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer Varsling, ansvar og oppgaver Smitteverndagene 04.06.09

2

3

4 Utbruddshåndboka Faglig håndbok i oppklaring av utbrudd www.utbrudd.no Målgruppe: - Kommuneoverlegene - Mattilsynet DK Kapittel 14: Nasjonale utbrudd - ansvar og oppgaver

5 Varsle alle som har et ansvar i oppklaring av utbrudd Plikt til å varsle er bestemt i regelverket Varsling skal skje straks mistanken oppstår Varsling

6 Mattilsynet DK Kommuneoverlegen Folkehelseinstituttet Enhver lege Varsling av utbrudd MSIS-forskriften - Smittevernloven Fylkesmannen Internasjonal varsling WHO EU Helsedirektoratet www.utbrudd.no

7 VESUV – Nettbasert utbruddsvarsling www.utbrudd.no VESUV l Folkehelseinstituttet varsles automatisk l Mattilsynet og kommuneoverlegen kan legge inn informasjon fortløpende l Bedre oversikt over forekomst av og årsaker til utbrudd l Bedre grunnlag for internasjonal varsling og rapportering All informasjon om utbruddene samles i én database

8 Etabler samarbeid Tverrfaglig samarbeid er nødvendig

9 Ansvar for oppklaring av utbrudd MATEN Omsetning Distribusjon Produksjon Smittekilden Ansvar for oppklaring innen befolkningen Helsemyndighetene: Ansvar for oppklaring innen matkjeden Mattilsynet: Gjensidig bistand Ansvars-, nærhets- og likhetsprinsippet

10 Ansvarsfordeling ved utbrudd MATEN Omsetning Distribusjon Produksjon Karakterisere utbruddet og følge utviklingen Kasusdefinisjon og diagnose Epidemiologiske undersøkelser i befolkningen Tiltak direkte mot befolkningen Kontakte FHI om informasjon, råd og bistand Tilsyn og inspeksjon i virksomheter Intervjuer med ansatte. Prøvetaking i matkjeden Kontaktpunkt mot virksomheter og bransjen Tiltak mot smittekilden og i matkjeden Spore årsaken til at maten ble kontaminert Helsemyndighetene: Mattilsynet:

11 Ansvarsprinsippet l Har hvert sitt ansvarsområde som er bestemt i forskjellig regelverk l De kan ikke lede eller koordinere hverandre l Men, de har plikt til å varsle, og gi hverandre informasjon og bistand Mattilsynet og helsevesenet: l Mattilsynet: Tiltak mot smittekilden og i matkjeden l Helsemyndighetene: Tiltak direkte mot pasientene og befolkningen Tiltak: Ansvarsprinsippet og linjestyringen ligger fast – også ved utbrudd

12 Nasjonale utbrudd MATEN Omsetning Distribusjon Produksjon Smittekilden Ansvar for oppklaring innen befolkningen Folkehelseinstituttet: Ansvar for oppklaring innen matkjeden Mattilsynet: Gjensidig bistand VI, NVH, FHI: Kunnskapsstøtte til Mattilsynet

13 Lokale utbrudd MATEN Omsetning Distribusjon Produksjon Smittekilden Ansvar for oppklaring innen befolkningen Kommuneoverlegen: Ansvar for oppklaring innen matkjeden Mattilsynet DK: Gjensidig bistand FHI: Informasjon, veiledning, råd og bistand

14 Retningslinjer for samarbeid i kommunen Mattilsynets DK - Kommuneoverlegen Utbruddshåndboka, Vedlegg B: Word-format på www.utbrudd.no Bør inngå i kommunens smittevern- og beredskapsplaner Brukerveiledning

15 Varsling og informasjon Mistanke om sykdomsutbrudd Enkelttilfeller av sykdom Funn av smittestoffer i matkjeden Oppklaring av utbrudd Ansvars- og arbeidsfordeling Prøver – inspeksjoner – intervjuer Retningslinjer for samarbeid l Smittevernloven med forskrifter l Matloven med forskrifter l Kommunehelsetjenesteloven med forskrifter Ansvarsfordelingen følger av:

16 Døgnåpen smittevernvakt Overvåkingssystemer Referanselaboratorier Feltepidemiologisk gruppe Hvilken støtte kan Folkehelseinstituttets gi? 21 07 63 48 Informasjon, veiledning, råd og bistand MSIS og Vesuv

17


Laste ned ppt "Georg Kapperud Utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer Varsling, ansvar og oppgaver Smitteverndagene 04.06.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google