Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Georg Kapperud Utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Georg Kapperud Utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Georg Kapperud Utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer
Varsling, ansvar og oppgaver Georg Kapperud Smitteverndagene

2

3

4 Faglig håndbok i oppklaring av utbrudd
Utbruddshåndboka Faglig håndbok i oppklaring av utbrudd Målgruppe: - Kommuneoverlegene - Mattilsynet DK Kapittel 14: Nasjonale utbrudd - ansvar og oppgaver

5 Varsling Varsle alle som har et ansvar i oppklaring av utbrudd
Plikt til å varsle er bestemt i regelverket Varsling skal skje straks mistanken oppstår

6 Internasjonal varsling
Varsling av utbrudd Mattilsynet DK Helsedirektoratet Enhver lege Kommuneoverlegen Folkehelseinstituttet Fylkesmannen Internasjonal varsling WHO EU MSIS-forskriften - Smittevernloven

7 VESUV – Nettbasert utbruddsvarsling
VESUV Folkehelseinstituttet varsles automatisk Mattilsynet og kommuneoverlegen kan legge inn informasjon fortløpende Bedre oversikt over forekomst av og årsaker til utbrudd Bedre grunnlag for internasjonal varsling og rapportering All informasjon om utbruddene samles i én database

8 Etabler samarbeid Tverrfaglig samarbeid er nødvendig

9 Ansvar for oppklaring av utbrudd
Helsemyndighetene: Ansvar for oppklaring innen befolkningen MATEN Smittekilden Gjensidig bistand Mattilsynet: Omsetning Ansvar for oppklaring innen matkjeden Distribusjon Produksjon Ansvars-, nærhets- og likhetsprinsippet

10 Ansvarsfordeling ved utbrudd
Helsemyndighetene: Karakterisere utbruddet og følge utviklingen Kasusdefinisjon og diagnose Epidemiologiske undersøkelser i befolkningen Tiltak direkte mot befolkningen Kontakte FHI om informasjon, råd og bistand MATEN Mattilsynet: Omsetning Tilsyn og inspeksjon i virksomheter Intervjuer med ansatte. Prøvetaking i matkjeden Kontaktpunkt mot virksomheter og bransjen Tiltak mot smittekilden og i matkjeden Spore årsaken til at maten ble kontaminert Distribusjon Produksjon

11 Ansvarsprinsippet Mattilsynet og helsevesenet: Tiltak:
Har hvert sitt ansvarsområde som er bestemt i forskjellig regelverk De kan ikke lede eller koordinere hverandre Men, de har plikt til å varsle, og gi hverandre informasjon og bistand Tiltak: Mattilsynet: Tiltak mot smittekilden og i matkjeden Helsemyndighetene: Tiltak direkte mot pasientene og befolkningen Ansvarsprinsippet og linjestyringen ligger fast – også ved utbrudd

12 Nasjonale utbrudd Folkehelseinstituttet: MATEN Mattilsynet:
Ansvar for oppklaring innen befolkningen MATEN Smittekilden Gjensidig bistand Mattilsynet: Omsetning Ansvar for oppklaring innen matkjeden Distribusjon Produksjon VI, NVH, FHI: Kunnskapsstøtte til Mattilsynet

13 Lokale utbrudd Kommuneoverlegen: MATEN Mattilsynet DK: Smittekilden
Ansvar for oppklaring innen befolkningen MATEN Smittekilden Gjensidig bistand Mattilsynet DK: Omsetning Ansvar for oppklaring innen matkjeden Distribusjon Produksjon FHI: Informasjon, veiledning, råd og bistand

14 Retningslinjer for samarbeid i kommunen
Mattilsynets DK - Kommuneoverlegen Brukerveiledning Utbruddshåndboka, Vedlegg B: Word-format på Bør inngå i kommunens smittevern- og beredskapsplaner

15 Retningslinjer for samarbeid
Mistanke om sykdomsutbrudd Enkelttilfeller av sykdom Funn av smittestoffer i matkjeden Varsling og informasjon Ansvars- og arbeidsfordeling Prøver – inspeksjoner – intervjuer Oppklaring av utbrudd Smittevernloven med forskrifter Matloven med forskrifter Kommunehelsetjenesteloven med forskrifter Ansvarsfordelingen følger av:

16 Hvilken støtte kan Folkehelseinstituttets gi?
Informasjon, veiledning, råd og bistand Døgnåpen smittevernvakt MSIS og Vesuv Overvåkingssystemer Referanselaboratorier Feltepidemiologisk gruppe

17


Laste ned ppt "Georg Kapperud Utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google