Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdeling for skadedyrkontroll

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdeling for skadedyrkontroll"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdeling for skadedyrkontroll
Rodenticider Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Avdeling for skadedyrkontroll – –

2 Substitusjonsprinsippet (§ 3-2)
Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkning for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Avdeling for skadedyrkontroll – –

3 Formuleringer Åte: Voksblokker Pellets Løse kornprodukter
Celluloseposer Gel/pasta Væske Kontaktmidler: Pulver Gel/pasta Avdeling for skadedyrkontroll – –

4 Følgestoffer Parafinvoks Cellulose Fargestoff Bitterstoff
Propylenglycol Nærings- og tiltrekningsstoffer Konserveringsmidler Talkum Urinstoffderivater Avdeling for skadedyrkontroll – –

5 Aktive stoffer To hovedtyper aktivt stoff:
Antikoagulanter - kroniske gifter førstegenerasjons antikoagulanter (flerdose-gift) andregenerasjons antikoagulanter (enkeltdose-gift) Andre (akutte) gifter (enkeltdose-gift) Avdeling for skadedyrkontroll – –

6 Antikoagulanter (1) Førstegenerasjons antikoagulanter: Warfarin
Coumatetralyl Chlorophacinone Diphacinone Avdeling for skadedyrkontroll – –

7 Antikoagulanter (2) Andregenerasjons antikoagulanter: Bromadiolone
Difenacoum Flocoumafen Brodifacoum Difethialone Avdeling for skadedyrkontroll – –

8 Antikoagulanter (3) Fordeler: Utvikler ikke sekundær åtevegring.
Primær og sekundær åtevegring (definisjon!) Spiser åte i flere dager før de dør. Svært effektive. Smertefri død? Effektiv motgift finnes (Vitamin K1). Avdeling for skadedyrkontroll – –

9 Antikoagulanter (4) Ulemper:
Forgiftninger av fugler, dyr og mennesker skjer. Giftene nedbrytes sakte i miljøet. Resistens kan utvikles. Avdeling for skadedyrkontroll – –

10 Andre gifter (1) Alphachloralose Norbormid Zinc phosphide Al phosphide
Cholecalciferol Arsenikk Tallium sulfat Stryknin Crimidine Bromethalin Avdeling for skadedyrkontroll – –

11 Andre gifter (2) Fordeler: Dreper dyr som er resistente mot
antikoagulanter. Enkle molekyler - billig å produsere. Enkeltdoser dreper dyr. Avdeling for skadedyrkontroll – –

12 Andre gifter (3) Ulemper: Ingen motgift. Svært hurtig død.
Sterke smerter. Kan utvikle åtevegring. Avdeling for skadedyrkontroll – –

13 Resistens (1) Fysiologisk resistens:
Resistens mot antikoagulanter er et (stort) tap av effektivitet under praktiske forhold hvor antikoagulanten har blitt gitt på riktig måte. Avdeling for skadedyrkontroll – –

14 Resistens (2) Atferdsmessig resistens:
Neofobi, åtevegring og unnvikelse av gifter. Avdeling for skadedyrkontroll – –

15 Akutt giftighet LD50: Den dosen av et stoff (i mg/kg kroppsvekt) som
dreper 50 % av en stor gruppe eksponerte dyr. Viktig: Jo lavere verdi jo høyere akutt giftighet! Avdeling for skadedyrkontroll – –

16 Eksempler på LD50-verdier (mg/kg)
Rotte Mus Alphachloralose Coumatetralyl >1000 Brodifacoum Avdeling for skadedyrkontroll – –

17 Forgiftninger Primær forgiftning: Sekundær forgiftning:
Spiser forgiftet åte direkte. Sekundær forgiftning: Spiser et annet dyr som er forgiftet (gift i muskulatur og innvoller). Sekundært inntak: Spiser et annet dyr som har ufordøyd gift i munn og mage. Avdeling for skadedyrkontroll – –

18 Kritisk inntak (risiko for å dø)
vekt % x 10 = vekt g/kg Brodifacoum 0.005% = 0.05 g/kg Avdeling for skadedyrkontroll – –

19 Hund 10 kg spiser 100 g forgiftet åte.
0.005 % brodifacoum (= 0.05 g aktivt stoff/kg). LD50 (oral) hund for brodifacoum er 0.25 mg/kg. Avdeling for skadedyrkontroll – –

20 Hund 10 kg spiser 100 g forgiftet åte.
0.005 % alphachloralose (= 0.05 g aktivt stoff/kg). LD50 (oral) hund for alphachloralose er mg/kg. Avdeling for skadedyrkontroll – –

21 Retningslinjer - kontaktmidler (1)
Høy konsentrasjon - risiko for forgiftning. Kan virvles opp hvis der er plassert løst. Kan spres med dyrene. Vanskelig/umulig å fjerne (f.eks. fra hulrom i vegger). Avdeling for skadedyrkontroll – –

22 Retningslinjer - kontaktmidler (2)
Brukes bare i nødstilfeller. Brukes bare på steder hvor det lar seg fjerne. Kan brukes direkte i muse- og rottebol hvis disse er utilgjengelig for andre. Brukes aldri på steder hvor andre dyr og mennesker kan ha tilgang. Avdeling for skadedyrkontroll – –

23 Retningslinjer - forgiftet åte (1)
Merk alle åtestasjoner. Lag en oversikt over åtestasjonene. Bruk formuleringer og åtestasjoner som reduserer risikoen for forgiftninger. Bruk så små mengder gift som mulig. All gift skal kunne fjernes. Kontroller åtestasjoner så ofte som mulig. Avdeling for skadedyrkontroll – –

24 Retningslinjer - forgiftet åte (2)
Ikke bruk gift preventivt/permanent. Bruk bare gift i områder med kronisk aktivitet. Ikke bruk gift i områder med mye folk. Fjern all forgiftet åte etter bekjempelsen. Gjenoppta overvåking med feller og/eller giftfri åte. Avdeling for skadedyrkontroll – –


Laste ned ppt "Avdeling for skadedyrkontroll"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google