Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – Mekaniske bekjempelsesmidler Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – Mekaniske bekjempelsesmidler Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Mekaniske bekjempelsesmidler Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt

2 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Substitusjonsprinsippet (§ 3-2) Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkning for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

3 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Tema •Åtestasjoner •Rør for kontaktmidler •Mekaniske feller •Lydutstyr •Fuglesikring •Lysfeller •Luftstrømmer •Fluenetting •Plastremser •Limfeller •Rotte- og musesikring

4 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Åtestasjoner (1) •Hvorfor bruke åtestasjoner? – Redusere risiko for forgiftning. – Beskytte åten mot miljøet. – Overvåke aktivitet av skadedyr. – Mulighet for å fjerne åte etter bekjempelsen. – Mulighet for riktig merking.

5 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Åtestasjoner (2) •Konstruksjon –To åpninger –Plass til flere dyr –Mulig å feste åte –Vinkler/hjørner –Låsbar –Mulig å feste i bakken –Materialvalg –Farge –Merking –Vindu

6 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Åtestasjoner (3) •Åte på avveie –10 % finnes rundt stasjonen. –Korn flyttes lettere enn voksblokker. –Poser er enkle å fjerne. –”Utspekulerte” dyr. –Flytende åte? •Konklusjon: Åtestasjoner skal være låst, festet i bakken/veggen, og all åte skal/bør festes hvis mulig.

7 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Åtestasjoner (4) Ulemper: • All giftbruk medfører risiko. • Ved rikelig mattilgang kan åten forbli urørt. • Skadeinsekter (på åte og døde dyr). • Luktproblemer fra døde dyr. • Resistens. • Åtevegring (primær og sekundær). • Neofobi.

8 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Neofobi • Redd for nye objekter og lukter. • Tiltak: – Bruk hansker. – Rotte- og muselort. – Strø fra bur med rotter og mus. – Ikke vask åtestasjoner/feller. – La tomme åtestasjoner stå plassert i området.

9 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Rør for kontaktmidler • Kontaktmidler: – Rotter og mus trenger ikke spise åte. – Høy konsentrasjon - risiko for forgiftning. – Pulver kan virvles opp hvis det er løst plassert. – Pulver kan spres med dyrene.

10 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Mekaniske feller (1) • Levendefangende feller – (levende lokkedyr forbudt!). • Klappfeller. – (åte, plassering osv del II). • Muldvarpsakser. • Elektriske feller? • Drukningsfeller er forbudt!

11 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Mekaniske feller (2) Fordeler: • Redusert giftbruk. • Unngår luktproblemer pga døde dyr. • Unngår sekundærinvasjoner av insekter. • Kan fange dyr som ikke er interessert i åte. • Tar dyr som er resistente mot gift.

12 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Mekaniske feller (3) Ulemper: • Effektivitet avhengig av erfaring. • Tids- og arbeidskrevende. • Kan ikke plasseres der andre dyr ferdes. • En klappfelle fanger bare ett dyr om gangen. • Neofobe dyr kan sky feller. • Dyr kan lære å unngå feller.

13 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Lyd •Ultralyd •Lyd-detektorer •Annen lyd

14 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Fuglesikring • Nett, wire, pigger, strømskinner osv. • Effektive men forflytter problemet. • Visuelle repellenter? • Lydutstyr? • Rovfugler? • Duetårn, fjerne reirplasser og mat, nedskyting – kan redusere bestander permanent.

15 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Lysutstyr • Varsellys – Repellenter • UV-lys – Deteksjon – Feller

16 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Lysfeller (1) Viktige punkter: • Elektrisk gitter - gnist, insektrester. • Limplater må byttes ofte. • Lysrør skiftes årlig og samtidig. • 1.5 m over gulvet er optimalt - ikke for høyt. • Plasseres ikke nær dører.

17 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Lysfeller (2) Viktige punkter: • Ikke synlig utenfra. • Ikke nær andre lyskilder. • Maksimalt 15 meter mellom fellene. • Fellene må ikke skrues av om natten. • Lag oversikt over fellenes plassering og fangst.

18 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Annet utstyr • Luftstrøm (brukes bare innvendig). • Fluenetting. • Plastremser. • Limfeller – Forbudt mot pattedyr (kun etter søknad til Mattilsynet, tidligere Statens dyrehelsetilsyn!).

19 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Muse- og rottesikring


Laste ned ppt "Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – Mekaniske bekjempelsesmidler Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google