Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdeling for skadedyrkontroll – Hvordan lever rotter og mus? Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdeling for skadedyrkontroll – Hvordan lever rotter og mus? Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Hvordan lever rotter og mus? Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Skadedyrdagene 2011

2 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Gnagere som skaper problemer • Brunrotte (Rattus norvegicus) • Husmus (Mus musculus / Mus domesticus) • Svartrotte (Rattus rattus) - utryddet i Norge • Småskogmus (Apodemus sylvaticus) - nord til trøndelag • Storskogmus (Apodemus flavicollis) - nord til trøndelag • Rødmus (Myodes rutilus) - i nord sør til Salten • Klatremus (Myodes glareolus) - i sør nord til Salten • Vånd/jordrotte/vannrotte (Arvicola terrestris) Går ikke inn i hus Går inn i hus, men yngler ikke inne Går inn i hus, og yngler inne

3 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Vi finner rotter og mus over hele verden •Stor tilpasningsevne til klimatiske forhold •Stor tilpasningsevne til ulik mat •Kan leve ”i naturen” samt urbant nært knyttet til mennesker –Skog, mark/eng, parker, bygninger, skip, fly, tog, søppelfyllinger, kloakken osv •Høy reproduksjonsevne •”Riktig” størrelse og en ”effektiv” kropp •Atferd som øker overlevelsen –Nattaktive, raske dyr, nysgjerrige men allikevel forsiktige, evne til å komme seg inn pga gnaging, klatrer, hopper, graver, svømmer osv.

4 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no •Rotter –Yngler vår og høst –Drektighetstid: 22 dager –8-12 unger pr. kull –4-7 kull pr. år –Kjønnsmodne ved 8-12 ukers alder –Levetid: 1 år •Mus –Yngler hele året (skogmus, rødmus og klatremus yngler ikke inne i hus) –Drektighetstid: 19 dager –3-7 unger pr. kull –Opptil 8 kull pr. år –Kjønnsmodne ved 5-8 ukers alder –Levetid: 1 år Livssyklus

5 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Har livssyklus noe å si for hvordan man bør bekjempe rotter og mus? •Et eksperiment: –24 mus med fri tilgang til mat, vann og reirplasser –Økte i antall til 2000 individer i løpet av 8 måneder. –Er det fornuftig med skadedyravtaler der man kommer på besøk bare 1, 2, 3 eller 4 ganger i året?

6 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Syn •Ser dårlig på avstander over 1 m •Ser bevegelser opptil 10-15 m borte •Fargeblind •Lyse objekter kan virke skremmende – unngå ”blendahvite” feller og åtestasjoner

7 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no • Meget god hørsel, bruker høyfrekvente lyder til kommunikasjon • Hva med ultralydsendere? - Virker de skremmende? Hørsel

8 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Lukt og smak •Meget gode og viktige sanser –Finner mat –Gjenkjenner familien –Bruker luktesansen under navigasjon og lukter seg frem langs markerte vandringsveier –Kan kjenne ”usmak” av åter (skeptisk til gammel og bedervet åte – skift åte før den blir dårlig)

9 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no • Meget viktig sans med følsomme værhår og kroppshår • Brukes til navigasjon - beveger seg strykende langs vegger, under ting, i sprekker, kanaler og hulrom, trives i hjørner osv Berøringssans

10 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no • Nattaktiv og rask - Unngår rovdyr om natten - Bruker lukt og berøring til navigasjon, og ”husker” i tillegg hvor mange muskelbevegelser som skal til for å bevege seg fra ”A” til ”B” - Raske dyr: mus 12 km/t, rotter 40 km/t • Rengjøring av pelsen - Bruker opptil 20 % av tiden - Kontaktmidler Atferd (1)

11 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no • Hopping - Rotter: 90 cm vertikalt - Mus: 25 cm vertikalt - Gnagere kan hoppe fra høyder på 15 meter uten å ta skade • Klatring - Meget dyktige til å klatre - Klatrer på greiner, tau, ledninger, husvegger, takrenner, inni og utenpå nedløpsrør osv. Atferd (2)

12 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no • Graving/bolbygging - spesielt brunrotter graver mye - bol/reir under ting, inne i vegger, gulv osv • Svømming - meget dyktige til å svømme - vanlig å finne rotteganger i elvebredder, ved dammer og vann Atferd (3)

13 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no • Gnaging - viktig atferd - ca 2 % av tiden - for å utforske og undersøke ting, finne mat, komme seg inn/gjennom - ikke for å slite ned tennene! Atferd (4) RotterMus Hull 5 cm i diameter Hull 4 cm i diameter Flisete kantRene glatte kanter Bredde på tannmerke ca 4 mm Bredde på tannmerke ca 1-2 mm

14 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Atferd (5) • Aksjonsradius og territorier - Ofte meget begrenset (mus: 2-3 m, rotter: 7-12 m) - Betydning for plassering av feller/gift! - Fordeler seg ikke jevnt utover i en bygning - Finn områder med høy aktivitet - Plasser feller/åtestasjoner i slike områder • Vandringer - Lite mat - lenger vandringer (100-300 m). - Ekstreme tilfeller - flere km. - Underlegne individer blir presset ut på vandring.

15 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Atferd (6) • Fødeopptak - Altetende (omnivor) - Spiser ca 10 % av kroppsvekten pr døgn (rotter 22-30 g, mus 3 g) - Rotter drikker 15-30 ml væske pr. døgn, mus 3-9 ml (NB! Gjelder ikke husmus!) - Hamstrer mat - Kan bli ”spesialisert” til å spise bare noen få mattyper. - Mus kan hente mat på opptil 20-30 ulike steder hvert døgn (”småspiser” – ”nibbler”).

16 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Atferd (7) • Markerer vandringsveier og territorier med urin og ekskrementer • Områder med ekskrementer er mer tiltrekkende - Plasser ekskrementer på feller og i åtestasjoner • Ekskrementer hos rotter - 1.2-2.5 cm lange - Butt i den ene enden - 40-50 stk per dag - ”Rottetoaletter” • Ekskrementer hos mus - 3-6 mm lange - Spiss i begge ender - 50-75 stk per dag - spredt utover

17 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no •Neofobi –Redd for nye ting og lukter i miljøet •Spesielt enkelte rotter •Åtevegring –Primær åtevegring •spiser ikke åte i det hele tatt –Sekundær åtevegring •forbinder sykdom med åten og spiser ikke Atferd (8)

18 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no •Hvor små sprekker kan mus og rotter komme seg inn gjennom? - Mus: 6 mm - Rotter: 12 mm •Husk at gnagere lever i et tredimensjonalt miljø –Kommer inn i hus fra ganger under bakken, fra kloakknettet, gjennom åpninger på bakkenivå og høyt oppe på huset Atferd (9)

19 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no •Gnager på alt •Ødelegger isolasjonsmateriale i bygninger •Spiser mat/fôr •Ødelegger mat/fôr med ekskrementer og urin •Luktproblemer •Helserisiko –Bitt –Potensiell smittespreder –Stressende å ha rotter i omgivelsene –Allergifremkallende –Negative effekter av bekjempelsen ved bruk av gift Skadeverk

20 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no ISBN 1-883751-16-0


Laste ned ppt "Avdeling for skadedyrkontroll – Hvordan lever rotter og mus? Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google