Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen Kurs for skadedyrbekjempere Del I 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen Kurs for skadedyrbekjempere Del I 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen Kurs for skadedyrbekjempere Del I 2005
Avdeling for skadedyrkontroll Preben Ottesen

2 Kurs for skadedyrbekjempere
Hvorfor kurs? Fastsatt i skadedyrforskriften Innhold utdypet i rundskriv I-10/2002 Skadedyrbekjempere bruker gift, trenger informasjon for å beskytte seg selv og kundene Substitusjonsprinsippet i praksis: ”det minst skadelige middelet som virker for formålet” Landbruket har lenge kjørt kurs for bønder som sprøyter

3 Kursinnhold Lover og forskrifter
Hvordan kontrollen med skadedyrbekjempelse er organisert i Norge Informasjon om andre faginstanser og myndigheter av betydning på området skadedyrbekjempelse Gi basiskunnskaper og faguttrykk (terminologi) bl.a. i toksikologi, preparatkunnskap, biologi og bekjempelsesstrategi slik at man kan lese og forstå etiketter, HMS-datablad og faglitteratur til bruk når det skal velges metoder og midler. Bidra til at skadedyrbekjempelsen blir utført på en effektiv måte med minst mulig risiko for helse og miljø Del II: Artsbestemmelse, biologi

4 Avdeling for skadedyrkontroll
Avdelingsdirektør Preben Ottesen Forsker Tone Birkemoe Forsker Reidar Mehl Forsker Arnulf Soleng Avdelingsingeniør Torhild Tveito Compaore (kursleder) Avdelingsingeniør Nina Huynh Stipendiat Anders Aak Hovedfagsstudent Håvard Øyrehagen

5 Folkehelseinstituttets oppgaver
Folkehelseinstituttet skal gi Helse- og omsorgsdepartementet faglige råd i spørsmål som angår skadedyrbekjempelse, herunder om krav til utdanning og praksis for den som søker om godkjenning som skadedyrbekjemper bruk av bekjempelsesmidler tillatte restmengder av midler forbud mot bruk av bestemte helsefarlige bekjempelsesmetoder plikt til å benytte bestemte bekjempelsesmetoder godkjenning av ikke biocidholdige bekjempelsesmidler Folkehelseinstituttet skal vurdere behovet for og eventuelt komme med forslag til egnede tiltak for bekjempelse av enkelte typer skadedyr

6 Oppgaver, forts. Folkehelseinstituttet skal ved behov tilrettelegge og spre kunnskap og informasjon om forekomst av skadedyr og skadedyrutryddelse. Folkehelseinstituttet skal holde seg løpende orientert om forskningsresultater vedrørende skadedyrbekjempelse og den virkning skadedyrbekjempelse har på helse og miljø. Folkehelseinstituttet skal organisere og gjennomføre særskilt opplæring av skadedyrbekjempere, og godkjenne skadedyrbekjempere etter søknad. Folkehelseinstituttet skal sørge for at det utarbeides og til enhver tid finnes faglige veiledninger innen skadedyrbekjempelse til bruk for skadedyrbekjempere samt veiledninger til det alminnelige publikum om hvordan en skal forholde seg til slik bruk. Folkehelseinstituttet skal sørge for at det til enhver tid finnes en oversikt over aktuelle bekjempelsesmidler og metoder. Folkehelseinstituttet skal sørge for at Giftinformasjonssentralen til enhver tid har de nødvendige opplysninger om de midler som er i bruk.

7 Skadedyrkontroll i Norge
Helse- og omsorgsdepartementet gir reglene Nasjonalt folkehelseinstitutt holder kurs for skadedyrbekjempere og godkjenner disse, gir dessuten råd til departement, tilsynsmyndighet, helsevesen mm. Kommunen (oftest kommunelegen) har ansvar og myndighet: er tilsynsmyndighet Skadedyrfirmaer utfører den praktiske bekjempelsen Gassing krever spesielt kurs (SoX-kurs) i Sverige

8 Eksamen, godkjenning Skriftlig eksamen, 2 timer
Muntlig: si ifra til kursleder (Torhild) Hvis bestått: Dokumentert praksis må sendes inn, sammen med søknad Hvis ikke bestått: Avtal ny eksamen, 2 forsøk til Godkjennes for 10 år, får sertifikat i posten


Laste ned ppt "Velkommen Kurs for skadedyrbekjempere Del I 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google