Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdeling for skadedyrkontroll – Gift til bruk mot rotter og mus Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdeling for skadedyrkontroll – Gift til bruk mot rotter og mus Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Gift til bruk mot rotter og mus Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Skadedyrdagene 2011

2 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Historikk •Aristoteles forteller om bruk av stryknin mot rotter for nesten 2350 år siden •Rundt 1948 kom den første antikoagulanten til bruk som rodenticid (Warfarin) •Senere kom andregenerasjons antikoagulanter pga resistens mot de første •Biociddirektivet - 14 stoffer totalt meldt inn i programmet - 12 stoffer på positivlisten - 2 stoffer under behandling for beslutning (corn cob og hydrogen cyanid)

3 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Rodenticidene er viktige – men farlige...! • Primær forgiftning –Spiser forgiftet åte direkte • Sekundær forgiftning –Spiser et annet dyr som er forgiftet (gift i muskulatur og innvoller) • Sekundært inntak –Spiser et annet dyr som har ufordøyd gift i munn og mage

4 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Skjer det forgiftninger i virkeligheten? •Mange eksempler på forgiftninger av fugler, dyr og mennesker pga rotte/musegift •Mange eksempler på dødsfall hos dyr – spesielt hunder •Ikke dødsfall hos mennesker i Norge, men mange i utlandet •Eksempler på misdannelser og aborter •Tall fra Giftinformasjonen når det gjelder mistanke om forgiftning av mennesker: –125 tilfeller i 2005 –66 tilfeller i 2006 •Fra USA: –11 000 tilfeller i året –95 % er uhell og 5 % er bevist inntak av gift –90 % av uhell gjelder barn under 6 år

5 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Har vi alternativer til gift? •Forskrift om skadedyrbekjempelse –Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkning for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

6 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Forebygging og bekjempelse •Forebygging –Opprydding (sanitasjon) –Fjerning av mat, vann og skjulesteder –Sikring av bygg •Feller –Klappfeller –Levendefangstfeller •Gift

7 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Formuleringer (1) •Åte –Voksblokker –Gel/pasta –Væske –Pellets –Løse kornprodukter –Celluloseposer •Ulik grad av hamstring og åte på avveie!

8 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Formuleringer (2) •Kontaktmidler –Pulver –Gel/pasta •Ekstra høy konsentrasjon av gift! •Restriksjoner gjennom biociddirektivet for andregenerasjons antikoagulanter!

9 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Følgestoffer •Fargestoff –Merking/advarsel –Hindrer forgiftning? •Bitterstoff –Hindrer forgiftning? •Parafinvoks gir k onsistens og holdbarhet •Cellulose for i nnpakning •Propylenglycol som f rostvæske til drikkeåter •Nærings- og tiltrekningsstoffer (mais, malt, sukker, korn osv.) •Konserveringsmidler •Talkum som b ærer for kontaktpulver •Urinstoffderivater virker t iltrekkende

10 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Aktive stoffer •Akutte gifter –Mange forskjellige virkemåter –Ingen motgift –Rask effekt - men ofte smertefull død –Åtevegring •Antikoagulanter –Hindrer blodlevring –Motgift finnes –Ikke smertefritt - dyr viser tydelig ubehag –Resistens

11 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Akutte gifter •På positivlista –Alfakloralose –Aluminium-fosfid –CO 2 •Under behandling –Hydrogen cyanid –Corn cob •Forbudt –Norbormid –Zink-fosfid –Cholecalciferol –Crimidine –Bromethalin –Arsenikk –Tallium sulfat –Stryknin

12 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Antikoagulanter (1) •Førstegenerasjons antikoagulanter – Warfarin – Warfarin sodium – Kumatetralyl – Klorofacinon •Flerdosegifter –Gnagere må vanligvis spise av giften flere ganger for å oppnå en dødelig dose

13 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Antikoagulanter (2) •Andregenerasjons antikoagulanter – Bromadiolon – Difenakum – Flokumafen – Brodifakum – Difetialon •Enkeltdosegifter –Gnagere må vanligvis spise av giften bare én gang for å oppnå en dødelig dose

14 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no •Førstegenerasjons antikoagulanter –Liten mulighet for primær forgiftning (dyr spiser åten direkte) –Liten eller ingen risiko for sekundær forgiftning (f. eks. katt som spiser forgiftet mus) •Andregenerasjons antikoagulanter –Stor mulighet for primær forgiftning –Lang nedbrytningstid i kroppen på dyr (fra noen dager til nesten ett år avhengig av type aktivt stoff) –Mulig risiko for sekundær forgiftning Antikoagulanter (3)

15 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no •Andregenerasjons antikoagulant - Brodifakum –LD 50 for hund er 0,25 mg/kg. –Finnes ofte i en konsentrasjon på 0,05 g/kg åte. –Kritisk inntak for en hund som veier 5 kg er da 25 g åte. •Førstegenerasjons antikoagulant - Warfarin –LD 50 for hund er 20-200 mg/kg. –Finnes ofte i en konsentrasjon på 0,25 g/kg åte. –Kritisk inntak for en hund som veier 5 kg er da 400 g åte. Et forgiftningseksempel eller to …

16 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no •Myte: –Rotter og mus som spiser gift blir tørste og trekker ut av huset før de dør. •I virkeligheten: –Rotter og mus går ikke ut for å dø, men dør ofte inne i vegger, gulv og tak.

17 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no •Myte: –Giften gjør at rotter og mus tørker ut når de dør, og at de blir luktfrie. •I virkeligheten: –Rotter (og mus) som råtner lukter …

18 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no •Myte: –Giften er tilsatt bitterstoff og advarselfarge slik at forgiftninger ikke skjer. •I virkeligheten: –Forgiftninger er vanlig hos fugler, dyr og mennesker. –Barn er spesielt utsatt - bitterstoffet har liten eller ingen effekt på barn under 18 mnd. –Advarselfarge - motsatt effekt på barn?

19 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no


Laste ned ppt "Avdeling for skadedyrkontroll – Gift til bruk mot rotter og mus Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google