Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rusmisbruk og helseskader Aase Grebstad Lege, Vestmo Behandlingssenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rusmisbruk og helseskader Aase Grebstad Lege, Vestmo Behandlingssenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rusmisbruk og helseskader Aase Grebstad Lege, Vestmo Behandlingssenter

2 Rusmiddelsituasjonen Statusrapport utgitt av Helse og Omsorgsdepartementet okt. 06: Totalforbruket av alkohol øker Nedgang i narkotikamisbruket blant ungdom Nedgang i overdosedødsfall i 2005 På verdensbasis: 1,8 mill. døde av alkoholrelaterte årsaker; 223000 døde av narkotikarelaterte årsaker i 2000

3 Ulike rusmidler Opioider Amfetamin, kokain, ecstasy Cannabis Alkohol Benzodiazepiner

4 Felles Forverring av psykisk og fysisk sykdom Ulykker, skader, vold Hjerneskader; kan ikke klare seg alene! Vanligvis blandingsmisbruk; økt risiko for helseskade Vitaminmangel; dårlig ernæring

5 Helseskader ved bruk av opioider Kvalme, oppkast Hormonforstyrrelser Tretthet, mindre utholdenhet, følelsesmessig ubalanse, manglende tiltakslyst Dårlig immunforsvar; infeksjoner, hepatitt, hiv Vann på lungene Rhabdomyolyse; ødeleggelse av muskulatur, nyresvikt Hjerneinfarkt, hjerneblødning Respirasjonsstans; overdosedødsfall

6 Helseskader ved bruk av sentralstimulantia Amfetamin, kokain, ecstasy Økt blodtrykk, åndedrett, temperatur. Hurtig, urm puls Redusert konsentrasjon, endret stemningsleie, reduksjon i hukommelse og innlæringsevne Psykiske lidelser: angst, depresjon, humørsvingninger, hallusinasjoner, paranoide vrangforestillinger Infeksjoner; pga dårlig ernæring og injisering Kramper, hjertesvikt, blodpropp i lungene, hjerteinfarkt, hjerneinfarkt, hjerneblødning Dødsfall pga virkninger på hjerte/karsystemet og høy feber

7 Helseskader ved bruk av cannabis Økt puls, blodtrykk Hormonforstyrrelser Plutselig hjertedød Amotivasjonssyndromet Vedvarende sløvhetstilstander, reduksjon av intellektuelle funksjoner Akutte angst-og depresjonsreaksjoner, hallusinasjoner, psykoser Kronisk bronkitt, astma, lungekreft, KOLS Reduserer kroppens immunforsvar; infeksjoner

8 Helseskader ved bruk av alkohol Flere menn enn kvinner dør av alkohol; hovedtyngden er i alderen 50-64 år; fof pga hjerte/karsykdom Leversykdommer: 1. Alkoholisk fettlever 2. Alkoholisk hepatitt 3. Cirrhose 4. Leverkreft

9 Forts. Helseskader ved bruk av alkohol Nevrologiske komplikasjoner: 1. Alkoholrelatert lillehjernesvinn 2. Sentral pontin myelinolyse 3. Wernicke-Korsakoff syndrom 4. Hjerneforandring pga leversykdom 5. Hodeskader pga fall, epilepsi 6. Hjerneblødning, hjerneinfarkt 7. Generell muskelsvinn 8. Perifer nevropati 9. Pellagra 10. Delirium tremens 11. Tobakk-alkohol-amblyopi

10 Forts. Helseskader ved bruk av alkohol Kreftsykdommer: 1. Brystkreft 2. Kreft i hode, hals 3. Kreft i spiserør, mage, lever, tykktarm 4. Lungekreft

11 Forts. Helseskader ved bruk av alkohol Infarkter og blodpropper (pga økt LDL og triglycerider, økt blodtrykk) Alkoholisk cardiomyopati (hjertesvikt) Betennelse i spiserør, mage; magesår Akutt og kronisk pankreatitt Svekket immunforsvar; økt sykelighet Blødningstendenser Pustestans

12 Helseskader ved bruk av benzodiazepiner Endret stemningsleie; flatt følelsesliv samt depresjon Svekket hukommelse, konsentrasjon og redusert innlæringsevne Angst Tretthet, døsighet, koordinasjonsproblemer, ustøhet, forvirring Pustestans


Laste ned ppt "Rusmisbruk og helseskader Aase Grebstad Lege, Vestmo Behandlingssenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google