Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EQUASS som kulturbygger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EQUASS som kulturbygger"— Utskrift av presentasjonen:

1 EQUASS som kulturbygger
Synspunkter og erfaringer fra Menova - per oktober 2008 Marit Smeby Lorentsen Tore Nordby

2 EQUASS som kulturbygger
Våre erfaringer

3 EQUASS Kvalitetsstandard for leverandører av Velferdstjenester EQUASS

4 EQUASS Kvalitetsstandard med 9 Prinsipper: Lederskap Rettigheter Etikk
Partnerskap Deltakelse Individfokus Helhetstanke Resultatorientering Kontinuerlig forbedring EQUASS

5 Ulike kulturdefinisjoner
Kultur er de resultater et samfunn har nådd ved åndelig og materielt arbeid på et visst trinn i sin utvikling (og som befolkningen oppfatter som felles eiendom) Kultur er det fellesskap av idéer, verdier og normer som en gruppe mennesker, har og som de forsøker å føre videre Organisasjonskultur er de sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene (Henning Bang) Kultur

6 Kvalitetsstandard / kulturbygger
Kvalitetsstandard med Prinsipper for fremragende virksomhet Kvalitet = forventede egenskaper Standard = Beskrivende / forpliktende Organisasjonskultur er de sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene (Henning Bang)

7 EQUASS som kulturbygger
Kvalitetsstandard med Prinsipper for fremragende virksomhet Equass beskriver hvilke forventninger vi forplikter oss til å oppfylle i forhold til de 9 sentrale prinsippene. Klart det påvirker vår kultur

8 Equass som kulturbygger
Grunnsyn vi kjenner oss igjen i Prosessen er verdifull, gir felles eie Lærende organisasjon Kanaliserer energi til utvikling Samhandling med omgivelsene Kultur og forretningsstrategi

9 Equass som kulturbygger
Prosessen er verdifull, gir felles eie Grunnsyn vi kjenner oss igjen i Bevisstgjøring, hvor er vi - hvor skal vi Normer - etikk Verktøyet oppleves positivt Lærende organisasjon Måling og Dokumentasjon Samhandling med omgivelsene Kanaliserer energi til utvikling Kunder, Deltakere, Partnere Kontinuerlig forbedring Kontinuerlig prosess Medvirkning Påvirkning Kultur og forretningsstrategi PUSH hjulet

10 PUSH hjulet Planlegge Utføre Studere Handle

11 Byggefilosofi Analysere / avdekke grunnlaget Forsterke det positive
Skape nytt Bygge Kultur og forretningsstrategi

12 Hvem vi vil bygge med NAV, Arbeidsgivere m.fl. 2009…. Deltakere
2008/09… Ansatte 2008 ….

13 EQUASS som kulturbygger
Gir vår bransje Ferdig formulerte prinsipper Gjennomtenkt helhet Klar etisk vinkling Læringsverktøy Ledelsesverktøy Medvirkningsverktøy

14 EQUASS generelle trekk
EQUASS står for kvalitet – alle vil forbindes med kvalitet EQUASS oppfattes som et verktøy til å bli gode – alle vil det EQUASS som ”garanti” til deltakere og oppdragsgivere Bransjen samler seg om en felles kvalitetsstandard positiv felles fane i en lite homogen bransje

15 EQUASS generelle trekk
Indikatortilnærmingen fokus over tid se sammenhenger lære, dele og forbedre

16 EQUASS generelle trekk
EQUASS åpner for å se på nytt hva vi gjør / ikke gjør Øker bevist heten Heiser noen faner Belyser mål og verdier Alle skal eie det (Kulturell endringssituasjon i bunn åpner for muligheter!) Verktøy med stort spenn fra minimum for sertifisering til omfattende utvikling EQUASS sin systematikk med kontinuerlig forbedring er god match med kulturbygging som kontinuerlig prosess.

17 Utgangspunkt for Menova
Eikli og Multipro fusjonert til Menova høsten 2007 Besluttet start på EQUASS fra 2008 til tross for fusjon med Nedleggelse av stor produksjons avdeling Salg, kjøp og ombygginger av eiendom Flyttinger, Plassmangel, Reetableringer Organisasjonsendringer Planer om nybygg med litt mer flytting Våre erfaringer

18 Utgangspunkt for Menova
Kulturforskjeller: Arbeidstider, Lønn, Produksjon/Attføring, Internt/Eksternt, Roller og Tiltaksomfang = nok til å ta fokus Kulturlikheter: Prinsipper i deltakertilnærming, Behov for utvikling, Markedsutvikling = nok å fokusere positivt på Begge parter var modne for EQUASS Bygge en ny og felles kultur med to gamle kulturer i bunn Analyse og forståelse av utgangspunktet Forsterke likhetene Fokus på forbedring virker positivt

19 Organisering i Menova Styringsgruppe = ledergruppe Arbeidsgrupper
alle med attføringsfunksjon involvert sammensetning på tvers i organisasjonen Prosjektleder Vi har en liten prosjektorganisasjon og ønsker kvalitetsarbeidet knyttet nært til bedriftens ordinære organisasjon og møtestruktur.

20 Våre erfaringer Equass tydeliggjør den attføringsfaglige delen av rollen Equass viser helhetens bidrag til attføringsresultatene Equass er en arena alle ønsker utviklingsverktøy – prosessene oppleves positivt viser at ingen ting er låst og at ingen arv (Multipro/Eikli) er prioritert mulighetenes marked for ulike synspunkter samhandling i arbeidsgrupper gir reell kjennskap til og kunnskap om hverandres ulike roller

21 Våre erfaringer Formål, visjon og verdier: Gir ro og trygghet for at vi skal videreføre attføringsprofilen Forbedringsforslag: Løser opp i følelser av at det er mye uløst Årsplaner åpner for innflytelse og forplikter Krever fokus og ressursprioritering Tid ? Veien blir til mens vi går Vi erkjenner og lærer mye i prosessen Lærende organisasjon

22 Motivere for EQUASS La EQUASS være svaret på mye av det som blir etterspurt Bred deltakelse i arbeidsgrupper ( 11 grupper ) Fra overfladisk betraktning til respekt for ulikhetene i org. Oppdagelsesprosess – å lære er å oppdage! Informasjon Forbedringsforslag – kanaliser inn mest mulig

23 Motivere for EQUASS Verktøy for intern utvikling
Vi må mestre oss selv på det nivå vi vil være utad Equass er et læringsverktøy som muliggjør egen læring Hva gjør EQUASS prosessen for hver enkelt medarbeider ro / trygghet tar vare på det som er godt lik arverett fra to kulturer medvirkning betyr innflytelse og forpliktelse

24 Motivere for EQUASS Styringssystem Medvirkning
Kvalitetssikrer gjennomføringen av attføringsleveransene Evaluering og læring

25 Motivere for EQUASS Lov å bruke tid
ingen krav om levering til planlagte datoer fokus på fremdrift Tilfredsstillelsen av å se sammenhengen med det vi gjør til daglig mestring og mening gir motivasjon samhandling i egen organisasjon vårt arbeid overfor deltakerne vårt samarbeid med NAV, arbeidsgivere med flere

26 Kontakt Epost:


Laste ned ppt "EQUASS som kulturbygger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google